มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504088 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


หลักการที่ 2 ความเป็นผู้นำ

ภาวะผู้นำ  (Leadership)  หมายถึงความสามารถของบุคคล ๆ หนึ่งที่จะจูงใจให้กับอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งให้มีความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม คล้อยตามตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไข

          ผู้นำขององค์การต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์การอย่างจริงจังและควรจูงใจให้บุคลากรมีความขยัน

ตลอดจนมีความวิริยะอุตสาหะในการทำงาน  อีกทั้งควรสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการทำงาน  ที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

           เอกสารหลักฐาน  คือ   นโยบายคุณภาพ  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที