มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504090 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

          หลักการที่  3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
          ข้อกำหนดนี้มุ่งให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรเพราะ      การปฏิรูประบบบริหารจัดการสู่มาตรฐาน ISO จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์การและปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดจนยึดหลักการอย่างเคร่งครัดจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับล่างสุดถึง CEO คือหัวใจขององค์การ การที่บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      จะทำให้ทุกคนได้ใช้ความสามารถทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การจะส่งผลดีแก่องค์การ

           เอกสารหลักฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  คือ   กระบวนการเรียนการสอน  ประกอบด้วย

            1.  งานแผนการสอน  คือ  โครงการสอนและแผนการสอน

          2.  เมื่อแผนการสอนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนกรรมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน     จะทำการนิเทศและติดตามการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนและรายงานเสนอต่อผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการตามลำดับ  หากมีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่กำหนด  คณะกรรมการชุดดังกล่าว   จะเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเพื่อนำเข้าสู่ปฏิบัติการแก้ไข  ด้วยกระบวนการนิเทศการสอนทันที  และ   กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที