ธีระพงษ์

ผู้เขียน : ธีระพงษ์

อัพเดท: 10 พ.ย. 2008 21.19 น. บทความนี้มีผู้ชม: 243425 ครั้ง

บทความในส่วน ของ Cross Function Team นี้ ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองนั้น มิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

แต่บทความที่เขียนนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ลงมือปฏิบัติในหน่วยงานคุณภาพขององค์กร ซึ่งองค์กรที่ผมทำงานอยู่ได้ พยายามสร้างระบบคุณภาพ

ที่มุ่งสร้างพฤติกรรม การทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร โชคดีที่ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญ และพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น 4 ปี

บทความนี้จะเป็นการบันทึกประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นจนสู่ความสำเร็จ ซึ่งหวังว่าจะผู้อ่านจะสามารถนำไปแนวทาง เพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในองค์กรของตนได้

13/10/2008 เรื่องเด่นวันนี้

ขอบคุณผู้อ่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมบทความเล็กๆ เรื่องนี้ อย่างไรก็ดีหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปช่วยติชมด้วยทั้งจากผู้อ่าน และผู้รู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดครับ หรือผู้อ่านต้องการให้เสริมในมุมไหนผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


บทนำ  
บทนำ
ปัจจุบัน, องค์กรต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การแข่งขัน และเทคโนโลยีฯ ด้วยปัญหาดังกล่าว องค์กรต่างๆ จึงได้คิดค้น และค้นหาระบบงานรูปแบบใหม่มาเพื่อปรับใช้ในองค์กรของตนเพื่อนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กร ทั้งในเรื่องสินค้า และบริการ ร่วมถึงการทำงานของบุคลากรในองค์กรด้วย เพื่อให้องค์กรสามารถยืนยงอยู่ได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน และเติบโตหยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ข้อมูล (Information)  ก็ยังเป็นสื่งที่ทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนยังคงให้ความสำคัญ ดังนั้น การสร้างระบบ Information flow ที่ดี เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้เกิดเป็นรูปธรรม คุณลักษณะของ Information flow ที่ดีนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ

 

1.        ต่อเชื่อม

2.        เชื่อมโยง

3.        ต่อเนื่อง

 

ต่อเชื่อม หมายถึง ระบบข้อมูลที่มีการส่งต่อข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ สู่ ผู้บริหารระดับสูง เช่น พนักงานส่งสรุปรายงานประจำวัน ให้แก่ หัวหน้างาน, หัวหน้างาน ส่งสรุปรายงาน ให้แก่ ผู้จัดการส่วนงาน, ผู้จัดการส่วนงาน สรุปรายงาน ส่งให้ ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการส่งเข้าสู่ทีม, ทีมสรุปรายสู่ผู้บริหารระดับสูง

เชื่อมโยง หมายถึง ระบบข้อมูลที่สามารถส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายหนึ่งสู่อีกฝ่าย เช่น ฝ่าย การเงิน รู้ข้อมูล ฝ่าย บัญชี และ ฝ่ายเครดิต เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมมู Cash Flow เช่นนี้เป็นต้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงข้อมูลนั้นไม่ใช่เพียงเชื่องโยงกันแต่เพียงในองค์กรเท่านั้น จะต้องสามารถเชื่อมโยงสู่ พันธมิตรของธุรกิจ (องค์กร, ลูกค้า, ซัพพลายเออร์, และผู้ลงทุน) เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน เห็นภาพปัญหา และพัฒนาในมุมเดียวกัน

 

ต่อเนื่อง หมายถึง ระบบข้อมูลที่ พันธมิตรของธุรกิจ (องค์กร, ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และผู้ลงทุน) นั้นสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และทันท่วงที 

                              Information flow Model

ดังนั้น ระบบ Information flow เป็นดังภาพความสำเร็จที่หลายๆ องค์กรต้องการ
การทำงานเป็นทีมจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงภาพความสำเร็จ ให้กลายเป็นจริง

 

แนวความคิดในการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆ องค์กรปราถนา แนวความคิดดังกล่าวถูกนำไปใช้เพราะองค์กรสมัยใหม่ต้องการให้เกิดการก้าวข้ามวิธีการบริหารจัดการแบบเก่าซึ่งทำงานลักษณะแบ่งเป็นฝ่ายๆ และทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง โดยขาดสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งนั่นส่งผลเสียหายโดยตรงต่อองค์กร และมีผลกระทบต่อ พันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกด้วย การสร้างการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จนั้นคือการที่ทุกฝ่ายในองค์กร มีส่วนร่วมในการรับผิด และรับชอบร่วมกัน มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน และเป็นการเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมภายใน สู่ภายนอก นั่นคือการทำงานที่ส่งผลที่เชื่อมโยงสู่ลูกค้า, ซัพพลายเออร์, และผู้ทุน ดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมนั้นจำเป็นต้องการความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายภายในองค์กร ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน การส่งต่อข้อมูล การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสำนึกเพื่อสร้างคุณค่าที่มีต่อผู้อื่น เพื่อให้เกิด ระบบ Information flow ที่สมบูรณ์ในที่สุด
Copy right ห้ามนำเนื้อหา หรือภาพไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต.


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที