มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 ส.ค. 2010 20.30 น. บทความนี้มีผู้ชม: 641701 ครั้ง

จากตอนที่ 1 เมื่อหลักการถูกนำมาประยุกต์แล้ว สภาพจริงจะดำเนินการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ กลวิธี และสติปัญญาของผู้บริหาร


แนวทางในการควบคุมเอกสารสำหรับระบบ ISO

    5.3  การขอจัดทำ / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกเอกสารหรือแบบฟอร์มคุณภาพ

                                5.3.1   หน่วยงานใดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบคุณภาพ  เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมกับการทำงาน  หรือต้องการปรับปรุงระบบคุณภาพ  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบคุณภาพ  (CHANGE  REQUEST  FORM : CRF)   “ แจ้งไปยังผู้มีอำนาจพิจารณา  เพื่ออนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงเอกสาร  แล้วส่งต้นฉบับ  CRF   มายังหน่วยงานควบคุมเอกสาร  รายละเอียดขอจัดทำหรือเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสารคุณภาพจะถูกระบุไว้ใน  FM-QM-06  หัวข้อ  “แบบบันทึกใบขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร” 

                                5.3.2  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงเอกสาร  เพื่อออกเอกสารฉบับใหม่  หรือปรับปรุงใหม่ผู้ปรับปรุงและผู้อนุมัติต้องเป็นบุคคล  หรือหน่วยงานที่รับรองครั้งก่อน  ยกเว้นบุคคลก่อนนั้นหมดสภาพเป็นบุคลากร

                                5.3.3  ผู้ปรับปรุงหรือผู้อนุมัติ  อาจเป็นผู้ได้รับอำนาจให้ลงนามในเอกสารคุณภาพ  ซึ่งต้องระบุว่า  “แทน”  กำกับลายมือชื่อทุกแห่งด้วย  สำหรับ  วันที่  ที่ระบุในเอกสาร  หมายถึง  วันที่เอกสารหน้านั้น ๆ  มีผลบังคับใช้งาน

                                5.3.4  เมื่อหน่วยงานควบคุมเอกสารได้รับใบขอเปลี่ยนแปลงระบบเอกสารคุณภาพ  (CRF)  จะต้องบันทึกข้อมูลแสดงสถานะรายละเอียดของ  CRF  ลงในแบบบันทึกใบขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร  (FM-QM-06)  ทุกครั้งและติดตามผลความคืบหน้าของ  CRF    ในระบบบันทึกดังกล่าว

                                5.3.5  เอกสารระบบคุณภาพทุกประเภท  (QM,OP,WI,SD หรือ  FM)  ที่ระบุชื่อไว้ในทะเบียนควบคุมเอกสารคุณภาพ  รองผู้อำนวยการฝ่าย  หรือตัวแทนฝ่ายบริหาร  QMR  สามารถแก้ไขลงในเอกสารนั้น ๆ  ได้เลย  และลงชื่อกำกับที่ทำการแก้ไข  (แก้ต้นฉบับที่หน่วยงานควบคุมเอกสารด้วย)  และถ้าเอกสารที่ถือครองมากกว่า 1  ฉบับ  ต้องมั่นใจว่าเรียกเอกสารทุกฉบับมาทำการแก้ไขแล้ว  (มีหลักฐาน)


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที