ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004478 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"บทสรุปและเตรียมตัวเพื่อ…Change in 30 day"

ตอนที่10

บทสรุปและเตรียมตัวเพื่อเข้าโปรแกรม…Change in 30 day

สืบเนื่องจากตอนที่1-ตอนที่9                                                                                                                              

           การที่ผู้เขียนยกตัวอย่าง 10 ท่านผู้นำ/CEO มากล่าวในตอนที่แล้วเป็นลำดับมานั้น ก็เพราะว่า อยากจะทบทวนบทบาทของผู้นำ และคุณสมบัติเฉพาะตัวและใกล้ตัวพวกเรามากที่สุด  ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะ                   สม การเปรียบเทียบโดยใช้เหตุการณ์ วิกฤติการณ์ และภายใต้สังคมไทยเดียวกัน พอที่จะ…..simulate….แล้วสรุปเป็นข้อมูลที่เราจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานได้…...และเชื่อมั่นว่าท่านเองก็มีความเป็นผู้นำเต็มตัวอยู่แล้ว………ประเด็นหลักๆของการเป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์อยู่ภายใต้หลักใหญ่ๆดังนี้:-

1. มีภาวะผู้นำ 5 ประการ

2. ช่วยลดการสูญเสียขององค์กร……decrease leakage

3. ช่วยวางแผนงานและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในองค์กร….ตามหลัก PDCA

4. มีธรรมาภิบาล…..good governance

5. ใช้หลักธรรมเป็นหลัก….การบริหาร

6. มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว….ขยัน…ความจำดี…มีจิตวิทยาชักจูงคน….วาทะศิลป์เป็นเลิศ….และอื่นๆ

7. เปิดโลกทัศน์/หมั่นเรียนรู้/รู้เขา-รู้เรา/เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอ/มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงแต่หมั่นเปิด 

    การลุกในเกมส์/หาจุดแข็ง-จุดอ่อน……อื่นๆ

8. พร้อมที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี…..เพื่อกิจการที่ดีกว่า…. the better change

9. มีความรับผิดชอบต่อสังคม…… Corporate Social Responsibility

10. พยายามหันมาจับหลักการบริหารงานแนวใหม่…..การบริหารจิต… psychological management

11. จัดหาoutsourcingที่ดีไว้ในมือเพื่อแบ่งเบาภาระ …ไม่ให้องค์กรอุ้ยอ้าย

การแก้ปัญหาของผู้นำ :                                                                                                                             

เนื่องจากปัญหาขององค์กรเกิดขึ้นใน 3 ส่วนคือ….ที่คน….ที่เครื่องจักร/เครื่องมือ/เทคโนโลยี….ที่ระบบงาน/ระบบการผลิต/การบริหารงาน…….ผู้บริหารที่ดี/เก่ง/เป็นมืออาชีพ จะต้องรู้จักใช้/เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่…..ตรงจุด…..อยู่บนพื้นฐานของ…ความประหยัดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก่อน….นั้นหมายถึงตัวเรา…..ต้องเอาตัวและใจลงไปใส่และร่วมกันแก้ปัญหานั้นๆ….อย่างจริงจังและจริงใจและต้องยังคงอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาดังนี้:-                       

1. แก้โดยใช้…….คน (เป็นการเริ่มที่ลงทุนน้อยที่สุด)

2.แก้โดยใช้…....เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ

3. แก้โดยใช้ระบบ……การทำงาน/เทคโนโลยี                                                               

ก่อนที่จะเข้าตอนที่ 11 ขอให้ทราบหลักการที่ใช้ในการเข้าโปรแกรมปฏิบัติการ…การเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน….ของผู้ที่ตั้งใจ….ที่จะเป็นผู้นำมืออาชีพรุ่นใหม่…ดังนี้

1.บทความแบ่งเป็น 30 ตอนๆละวันในการศึกษาซึ่ง…..ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้นำ…เป็นเพียงหลักใหญ่ๆใน

  ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารองค์กรอยู่ในปัจจุบัน

2. ในแต่ละตอนจะเขียนเป็น…..วันที่1….วันที่ และวันต่อๆไปจนครบ 30 วัน….. แต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้เขียน

    จะมีเวลาเขียนวันละตอนได้หรือไม่…?

3. ท่านที่อ่านเพียงพยายามทำในหัวข้อต่างๆ และไม่จำเป็นต้องทำภายใน1วัน/1ตอน ถ้า load เกินไปก็ให้

    ค่อยๆอ่านค่อยๆปฏิบัติไป…จะไม่เกิดความเบื่อหน่าย

4. ใช้เวลารวม 30 วันในการนำเสนอ……ขอให้ท่านติดตามต่อไป......ขอบคุณครับ

31 มีนาคม 2552

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที