ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003904 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 28 การบริหาร..ความสุขบนโลกของจักรวาล(2)

ตอนที่ 106

วันที่ 28

การบริหาร..ความสุขบนโลกของจักรวาล (2)

 

ศิษย์โดม : ท่านอาจารย์ครับ!.......ก่อนที่ผมจะตอบปัญหาที่ท่านอาจารย์ฝากไว้เมื่อครั้งที่แล้วนั้น….ผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับ….ความหมายของคำต่างๆที่ท่านอาจารย์กล่าวถึง…..และผมสงสัยเรื่องเกี่ยวกับ…ที่มีการอบรมภาวะผู้นำกันมากมายหลายๆ….version….แต่ทำไม?...จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร…ครับ?

อาจารย์ดอน : ..... อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นๆ….ราวตอนที่ 2 - 6  กับมีแทรกในตอนอื่นๆบ้าง……เกี่ยวกับภาวะผู้นำ….และได้กล่าวถึงดร.มาร์แชล โกลด์สมิธ….กูรูด้านพัฒนาความเป็นผู้นำ

ในการที่เขามักจะกล่าวอยู่เสมอว่า… “ ผู้นำ(Leader) ยิ่งอยู่ในระดับสูงก็ยิ่งพบกับปัญหามากมาย…..และต้องทนต่อแรงเสียดทานสูงขึ้นตามลำดับ….การได้รับการยอมรับด้านความเก่งกล้าสามารถจากทุกคน…..มักจะทำให้ลืมพฤติกรรมของตนเองไป….ชั่วขณะ!...ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งเหยิงและยากต่อการแก้ไข…..ความเชื่อของผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ว่า….ต้องชนะเสมอ….ต้องถูกเสมอ…ต้องดีเสมอ…ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพียงให้ได้รู้ว่าฟัง….แต่เขาเหล่านั้นรู้จักหน้าที่ของผู้นำหรือเปล่า!….ว่า…เขามีความจำเป็นที่จะต้องแก้…หยุด…ละและเลิก…สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้น….และที่สำคัญเขาได้ทำมันแล้วหรือยัง? .....ความคิดที่ว่าตนเองเป็นนายเงิน…เป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้จ่ายเงิน…จะทำอะไรตามที่ตนเองคิดก็ย่อมไม่ผิดอะไร…..ควรจะต้องหมดไปจากสารบบความคิดนั้นได้แล้ว….สิ่งที่ควรคิดและต้องคิดสำหรับคนทำงานคือคุณอยากทำอะไร…คุณทำอะไรได้บ้าง…คุณต้องทำอะไรและคุณได้ผลอะไรจากงานที่ทำนั้น?......ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้นำของเขา ซึ่งแน่นอนจะส่งผลให้….ผู้ปฏิบติงานเหล่านั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย…..

ศิษย์โดม : กรุณาทบทวนอีกครั้งเถิดครับ!.......ที่กล่าวถึง.....“CHO”….ขององค์กรนั้น….ควรจะเป็นหน้าที่ของใคร…และที่บอกว่า ดร.มาร์แชล โกลด์สมิท เป็นกูรูด้านโค้ช…ผู้บริหาร/ผู้นำ…ทำไมจึงต้องโค้ช…ด้วยครับ ! 

อาจารย์ดอน :  CHO - Chief Happiness Officerเป็นหน้าที่ของผู้ที่สามารถมอบความสุขให้กับคนในองค์กร….พร้อมสนับสนุนการสร้างบรรยากาศของ.….reliability….ในการทำงาน…..ที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี…เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่…..บางองค์การจะมอบหน้าที่นี้ไว้กับ HR  และเป็นนโยบายหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ…..ให้เป็นองค์การ…..ที่มีการทำงานอย่างมีความสุข…..หรือเป็นสถานที่ๆทำงานแล้วมีความสุข…..โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำ…ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงานภายในขององค์การ…สร้างนิยามของการทำงานอย่างมีความสุข / นิยามของสถานที่ทำงานแล้วทำให้เกิดความสุข…ลงสู่ภาคปฏิบัติจนสามารถทำให้สัมผัสได้ว่า…การทำงานที่มีความสุขจะส่งผลดีอย่างไรต่อ หัวหน้างาน  ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด …..ซึ่งจะส่งผลปลายทางให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ถือห้น…..ตลอดจน ลูกค้า และสังคมภายนอกติดตามมา ยังผลให้เกิดภาพโดยรวมขององค์การ….ที่ประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน / การทำงานอย่างมีความสุข

                 HRจะต้องสร้างแผนในการลงสู่ภาคปฏิบัติ…เพื่อจัดสมดุลของผลลัพธ์….ให้ทุกฝ่ายยอมรับจนกลายเป็นวัฒธรรมขององค์การ….สุดท้ายการทำงานด้วยความราบรื่นจะก่อให้เกิดความสุขในสถานที่ทำงานและเป็นองค์การแห่งความสุขที่แท้จริงและยั่งยื่นต่อไป

                  …ทำไมจึงต้องโค้ชระดับผู้นำ / ผู้บริหาร..…เพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่จะมีอีโก้สูง….และมักจะมีแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของตนเอง….มากจนเกินไป! กระทั้งในที่สุด….ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จของการบริหาร…งานระบบ/งานบุคคล ภายในองค์การของตนได้ดีพอ…..ประเด็นสำคัญอยู่ที่…การมีความรู้สึกในตัวตน…การมีจิตสำนึก…มี/ไม่มี…คนอื่นบอกกล่าวตักเตือน…ได้/ไม่ได้…และยอมรับฟังหรือไม่!......อาจารย์ มาร์แชล มักจะย้ำอยู่เสมอว่า…ผู้นำ/ผู้บริหาร….ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน.ด้วยการเปิดใจให้กว้าง และรับฟังความเห็นของผู้อื่นทุกๆระดับชั้น….แล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปสู่การสร้างแผนงานเพื่อใช้บริหารองค์การของตนได้อย่างถูกต้อง…..และอาจารย์มาร์แชล ยังบอกอีกว่า…การเป็นผู้นำจำเป็นต้องรู้จัก….กล่าวคำว่า….“ขอโทษและขอบคุณ”

ศิษย์โดม :  จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ ?....ที่เขาเหล่านั้นจะฟังผู้อื่นและเปิดใจกว้างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา!

อาจารย์ดอน :  ก็ต้องรู้จักปล่อยวางไงล่ะ…..ลืมเรื่องราวไร้สาระในอดีตให้หมด…..แล้วหันกลับมารับฟังคนรอบตัวมากขึ้น….ถามความเห็นจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง….โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจดำเนินงานทุกเรื่อง…..การปล่อยวางเป็นการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีสำหรับ….ผู้นำ/ผู้บริหาร…เมื่อเรานิ่งแล้ว!...คุณจะเริ่มรู้ว่า…..เงิน/อำนาจที่จะชี้ชะตาลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ของคุณเพื่อทำตามคำสั่ง กับ การสั่งงานเพื่อให้ลูกน้องทำงานอย่างมีเหตุผล…ด้วยความภูมิใจในการรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา…ที่ดี/ที่เขาไว้เนื้อเชื้อใจได้นั้น……มันต่างกันอย่างไร!  

ศิษย์โดม :  ความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ…มีความสำคัญมากสำหรับ…. “คนที่มีชีวิตอยู่”

อาจารย์ดอน :  แน่นอนเพราะที่ อาจารย์มาร์แชล โกลด์สมิท กล่าวเสมอว่า…. “คุณมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ได้เสมอไป”…..นั่นคือคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว….เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (ที่ทำงานของคุณ)….ครับ! จงถาม…ผู้ใกล้ตัวที่สุด ถาม…ลูกน้อง ถาม…เพื่อน  ถาม…ภรรยาและลูก หรือ….ใครก็ได้ที่คุณไว้ใจว่า….“ คุณเป็นคนอย่างไรแล้วจะได้คำตอบที่แท้จริงจากบุคคลเหล่านั้นเกี่ยวกับ…ตัวของคุณออกมา!”

ศิษย์โดม : ผมพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วถึงความจำเป็น….ทำไมจึงต้องมีการ โค้ช ผู้นำ/ผู้บริหาร ครับ!

 

 ////////////////////////////////////////

21/3/2555


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที