ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 994885 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 30 บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (จบ)

ตอนที่ 123

วันที่ 30

บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (จบ)

 

อาจารย์ดอน : การเจริญสติปัญญา เป็นการตั้งจิตมั่นเพื่อเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์….เมื่อมีการรับผัสสะแล้วพิจารณา ด้วยไตรลักษณ์ ตามที่เห็นและสัมผัสทาง หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจ….เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ฝืนให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง….สิ่งใดคงอยู่ สิ่งใดดับสลาย ตามเหตุและปัจจัย ก็ต้องเป็นไปตามนั้น….เมื่อ สะสมความจริงเช่นนี้ไว้มากพอที่เข้าถึงแก่นของไตรลักษณ์ สามารถละนิวรณ์ฝ่ายร้ายได้….ปัญญาก็จะเกิดอย่างบริบูรณ์ ทาง หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจ…เห็นสิ่งรอบข้างตามที่เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ไม่ยึดมัน ถือมั่น  ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นสภาวะปกติของความสงบที่เกิดตามธรรมชาติ….การรักษาศีลและการบำเพ็ญบารมีจึงเป็น การเจริญสติปัญญา และเป็นหนทางแห่งความสว่างของ อริยบุคคล!.....เมื่อเกิดปัญญาแล้วค่อยสร้างความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ศึกษาธรรมชาติไปเลื่อยๆให้ถ้วนถี่ ทั่วทั้ง ตัวตน โลกมนุษย์ และทั่วทั้งจักรวาล ตามภพภูมิแห่งบารมีของตน และใช้สมาธิเพื่อเป็นหนทางแห่งการหยุดทุกข์ หยุดกิเลสทั้งปวง แล้วใช้ปัญญาเป็นตัวขจัดทุกข์และกิเลสเหล่านั้นจนหมดสิ้นไป…..นี้คือความสุขและความสงบอย่างแท้จริง!…..ผู้นำ/ผูบริหาร ผู้ที่เจริญด้วยองค์รวมมรรคแปดของ…..ศีล สมาธิ และปัญญา…..ย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งนี้เพราะ….ศีล ทำให้กายสะอาด…..สมาธิ ทำให้ใจสงบ…. และ ปัญญา ทำให้ใจใสสว่าง รู้ผิดชอบ ชั่ว ดี  การประยุกต์หลักพุทธธรรมเหล่านี้เพื่อใช้กับองค์กรของตน สามารถ เริ่มที่การเรียนรู้หลัก สัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี (เคยกล่าวไว้ในตอนที่111-112)……ท่านอาจารย์แดนยังเหลือบารมีข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่ง !

อาจารย์แดน :  บารมี ข้อที่ 6  คือ ปัญญาบารมี…..คือ สัจจธรรมที่ใช้ครองสติ  เป็นความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งที่เห็น ที่เป็นจริง สามารถสัมผัส และสร้างความศรัทธา สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงในความรู้นั้นๆ  ก่อให้เกิดความเจริญทางปัญญา เพื่อประโยชน์และสันติสุขของมวลมนุษย์

ศิษย์โดม :  ท่านอาจารย์ครับ!…..โจรผู้ร้าย ก็ใช้ความสามารถในการ ฉกชิง ปล้นฆ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น…..หรือผู้ที่คิดร้าย พยาบาท อาฆาต เคียดแค้น ผู้อื่น…..ล่วงละเมิด ทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ถือว่าใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดศีล เป็นหนทางไปสู่อบายภูมิ……ไม่ใช่เรียกว่ามีปัญญาหรือใช้ปัญญา!

อาจารย์แดน :  ปัญญาในที่นี้ขอให้เข้าใจโดยง่ายว่า….คือความรู้โดยทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวล….ที่มีความชัดเจนด้วยการมีเหตุและผลที่ได้มา……รู้เรื่องบาป บุญ คุณ และโทษ….ที่สำคัญต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ…..ปัญญาเป็นธรรมที่สร้างศรัทธา อย่างมีเหตุผลนั่นเอง!

ศิษย์โดม :............มนุษย์สามารถสร้างปัญญาได้อย่างไร?...ครับ!

อาจารย์แดน :  ขอตอบสั้นๆอย่างไม่ต้องขยายความดังนี้:…………ปัญญาเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้…..ปัญญาเกิดขึ้นได้จากการคิดการค้นคว้า ด้วยการพินิจวิเคราะห์……และปัญญาเกิดจากการอบรมจิตและเจริญภาวนา

บารมีทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมานี้ก็เป็นหลักง่ายๆที่ ผู้นำ/ผู้บริหาร…..สามารถมำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรได้โดยนำมาใช้ให้เหมาะสมกับ ประเภท ขนาด สถานภาพ และวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ….เริ่มเมื่อไร! ความรุ่งเรื่องอย่างยั่งยืนก็จะมาเยือนอย่างสม่ำเสมอตลอดไป

ศิษย์โดม :  ท่านอาจารย์หมายความว่า….ผู้นำ / ผู้บริหาร.เมื่อมีบารมีทั้ง 6 ข้อนี้แล้ว ก็สามารถเป็นเลิศได้หรือครับ!

อาจารย์แดน :  ใช่....เป็นเลิศทางปัญญา!

อาจารย์ดอน :  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน ศิษย์ทั้งหลายที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็น อย่างเช่นอริยชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ของกระบวนการที่บรรยายมาทั้งหมดนี้…..จนสามารถสรุปและเข้าใจความหมายของความเป็นคนดี เป็น…ผู้บริหาร/ผู้นำ…ที่ดีประสบความสุข ความสำเร็จ ในการดำชีพของผู้...ปกครององค์กร/ ผู้บริหารองค์กร ต่อไป……การสืบทอดและการสร้าง……นักบริหารที่เป็นเลิศ ของท่านทั้งหลายนี้ อยู่แค่เอื้อมแล้ว…สุดแล้วแต่การเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลของแต่ละท่านใกล้ฝั่งแล้วหรือยัง!.....ซึ่งการเป็นคนดีในเบื้องตนก็สามารถทำให้เป็น….ผู้บริหาร/ ผู้นำ….ที่ดีขององค์กรและประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ได้ !
 

///////////////////////////////////////

18/1/2557

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที