ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993978 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"วันที่ 2 ศาสตร์ของการบริหารงาน (บทแทรกของตอนที่15-1-)"

ตอนที่ 16

บทแทรกตอนที่ 15….2 Geniuses

อัจฉริยะก้องโลก:    อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)    และวิลเลียม เฮนรี เกตส์ ที่สาม ( William Henry Gates III ) หรือบิลล์ เกตส์( Bill Gates )………………………………………………………...2 Geniuses

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ….เขาเป็นคนเชื้อสายยิว(Jewish) เกิดเมื่อ 14 มีนาคม  .. 2422 ผ่านมาแล้ว 130 ปี (นับจาก พ.. 2552)…ที่เมืองอูล์ม (Ulm) ในแคว้นบาเดน-เวอร์เทมบูร์ก(Baden-Wuettemberg ) ติดกับแคว้นบาเยิร์น(Bayern หรือ Bavaria) ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี(Germany)…..                                        ……มารดาชื่อพอลลีน(Pauline)…บิดาชื่อแฮร์มานน์ ไอน์สไตน์(Hermann Einsteinมีอาชีพเป็นพนักงานขายของ…ต่อมาครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองมิวนิค(Munich) เป็นเมืองหลวงของแคว้นบาเยิร์น….การซึมซาบความเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้นและการทดลองจากบิดาของเขา  กับได้รับการฝึกฝนดนตรี(ไวโอลิน) ตั้งแต่วัยเยาว์…..บวกกับการมียีน(gene)ของชาวฮิบรู…….ทำให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทางความคิดมาเป็นลำดับ……ตามประวัติแล้วเขาเริ่มเข้าเรียนที่มิวนิค และเป็นเด็กที่มีอาการผิดปกติทางพันธุกรรมหรือสมองมีอาการบาดเจ็บ….ทางการแพทย์เรียกว่า ดิสเล็กเซีย(Dyslexia)……มองจากภายนอกแล้วดูว่าจะเป็นเด็กที่มีการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กทั่วไป……แต่กลับทำให้อัลเบิร์ตมีเวลาใช้สมองและความคิดใคร่ครวญถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติ………มากกว่าเด็กคนอื่นๆ

             รวมถึงเรื่องของครอบครัวไอน์สไตน์…โดยเฉพาะเรื่องที่แฮร์มานน์มีความสนใจและ…พยายามที่จะทดลองเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า…..และบางส่วนก็มาจากแรงบันดานใจที่เกิดกับตัวของอัลเบิร์ตเองเช่น….เมื่ออายุได้ 5 ขวบ บิดาให้เขาเล่นเข็มทิศ…. และได้รู้ว่ามีแรงผลักที่ทำให้เข็มทิศเปลี่ยนทิศทางได้…..และในที่สุดแฮร์มานน์กับลุงของอัลเบิร์ต ก็ได้เปิดกิจการธุรกิจเคมีไฟฟ้าที่เมืองมิวนิค…มีชื่อว่า Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie…….ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าที่เกียวกับ….Direct current…...แต่กิจการก็ไม่ประสบความสำเร็จ….จนในที่สุดแฮร์มานน์ต้องพาครอบครัวไอน์สไตน์ข้ามประเทศไปอยู่ที่…….พาเวีย(Pavia) ซึ่งเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี….ห่างจากมิลาน(Milan) ราว 35 กม.ในขณะที่เขาอายุได้ 14 ปี และมาเรียนต่อที่ซูริค(Zurich ) ในสวิสเซอร์แลนด์จนจบที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิส…….ETH (Eidgenössische Technische Hochschule )                                                                                                      

             

 

 

 

พอจะลำดับขั้นของพัฒนา การเรียนรู้ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เป็น 2 ระยะคือที่เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์….กล่าวคือเมื่อ…..                                                                                                                                                           อายุ 5 ขวบ…เขาได้เรียนรู้จากเข็มทิศที่พ่อให้เขาเล่น....ว่ามีแรงผลักที่ทำให้เข็มทิศเปลี่ยนทิศทางได้……….                                                                                                                     อายุ 12 ปี…..สามารถทำความเข้าใจในเรื่องเรขาคณิตของ ยูคลิด(Euclid) เป็นอย่างดี                                                   ช่วงย่างเข้าวัยรุ่น:….ลุงของเขาให้การสนับสนุนในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้การแนะนำและหาหนังสือที่เขาสนใจให้อ่านเพื่อการศึกษา                                                                                                                                                                                  อายุ 16 ปี…..สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลัก ทางคณิตศาสตร์ กฎทางฟิสิกส์ กฎของนิวตัน โดยเฉพาะเข้าใจวิชาแคลคูลัส  ดิฟเฟอเรนเชียน และการอินทิกรัลได้ดี                                                                                                          ในขณะที่อยู่ในวัยเรียนขณะที่เขาเห็นแสงในท้องฟ้าและจินตนาการว่าถ้าสามารถไล่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับแสงแล้วจะยังคงมองเห็นแสงนั้น…หรือไม่?....และ ในระหว่างที่ไล่ตามแสงนั้น….ความเร็วสัมพัทธ์ของแสงจะเท่ากับศูนย์หรือไม่..?...และถ้าแสงหยุดนิ่ง….เราจะเห็นแสงและแสงจะมาถึงตาเราหรือไม่...?.. วัตถุที่เรามองเห็นเหล่านั้นจะยังคงอยู่…หรือจะหายไปคือ….มองไม่เห็นนั่นเอง !                                อายุ 21 ปี…..เขาจบการศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิส…….ETH (Eidgenössische Technische Hochschule ) วิชาเอกฟิสิกส์ (Physics - เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ว่าด้วยสสาร และ พลังงาน ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกายภาพของสสารและพลังงาน  ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบัน)                                                                                                  

ลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากจบการศึกษาของอันเบิร์ต ไอน์สไตน์ และการผลสำเร็จต่างๆ….                                                      หลังจากที่จบการศึกษามา 1 ปี…..ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของสวิสเซอร์แลน์   เขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีผลงานออกมา…ช็อควงการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชา…..กลศาสตร์ควอนตัม(quantum mechanics)….สถิติกลศาสตร์(Statistical Mechanics)……และจักรวาลวิทยา(Cosmology)                                                                                                                                                                                                               

อายุ 26 ปี…(.. 2448 หรือประมาณ 104 ปีที่ผ่านมาแล้ว) เขาได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์คุณูปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 3 ทฤษฎีหลักได้แก่…..1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity) ป็นกลุ่มทฤษฎีฟิสิกส์ที่ว่าด้วยการเพิ่มพลังงานแก่มวลให้มีความเร็ว เพิ่มขึ้น มวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จึงไม่มีอะไรที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง ได้ความสัมพัทธ์ระหว่างมวลและพลังงานตามสมการ…. E=mc²…..2. ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก( Photoelectric Effect) แสดงให้เห็นว่าแสงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อตกกระทบกับโลหะ….สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากโลหะนั้นได้…..และมีพลังงานบางส่วนที่ถูกดูดซับไว้……เป็นที่มาของทฤษฎีคลื่นแสง….คือแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค…..และปรากฏการณ์โฟโตอิเลกทริกนี้เองเป็นที่มาของ…..quantum mechanics….นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคอวกาศ(Space Ace)และIT (Information Technology)………3.การเคลื่อนที่แบบ บราวเนียน( Brownian Motion)  เป็นทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอนุภาคเล็กๆที่สังเกตได้ยากด้วยตาเปล่า…. ซึ่งแขวนลอยอยู่ในน้ำร้อน โดยอาศัยทฤษฎีพลังงานจลน์โมเลกุลของความร้อน (The  Molecular-Kinetic Theory of Heat)  ซึ่งเป็นผลจากทฤษฎีพลังงานจลน์โมเลกุล หรือเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ บราวเนียนในระดับโมเลกุลนั่นเอง….ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีของชีววิทยา…..                                                                                                                                 อายุ 30 ปี.....ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชูริคและต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ และได้ทำการสอนในอีกหลายมหาวิทยาลัย                                                                                                   อายุ 43 ปี….ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
อายุ 54 ปี….เกิดการยึดอำนาจในประเทศเยอรมันโดยพรรคนาซี(Nazi Party)มี….อดอล์ฟฮิตเลอร์(Adolf Hitler)…เป็นหัวหน้าพรรคนาซีหรือพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์….จึงได้หลบออกมาจากเยอรมันไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา……และเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์……ในขณะที่มีโครงการแมนฮัตตัน เพื่อพัฒนาอาวุธระเบิด ปรมณู.......ซึ่งโครงการนี้ก็ได้พัฒนามาโดยที่…เขาไม่มีส่วนร่วมแต่….ก็ได้เกิดระเบิดทำลายล้างโลกขึ้นสำเร็จ…..และได้ถูกใช้ในสงครามโลกโดยนำไปทิ้งที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นการยุติของสงครามโลกครั้งที่ 2…….

เขาได้ใช้ชีวิตบั่นปลายที่เมืองพรินซ์ตัน(Princeton) มลรัฐนิวเจอร์ซีย์(New Jersey) และเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในขณะที่เขาอายุได้ 76 ปี……….และที่….Princeton University….นี้เองที่เปิดเผยเรื่องราวของ…. The Human Side…ซึ่งเป็นความรู้ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอีกมุมหนึ่งของ……อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์……ความตอนหนึ่งได้กล่าวว่า….ศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติและจิตใจและควรเป็นบทสรุปของประสบการณ์ธรรมชาติและจิตใจแบบองค์รวม…..มิใช่เป็นรูปแบบสำเร็จใดๆ……นั่นคือเป็นไปตามเหตุและผลของธรรมชาตินั่นเอง

ตรรก….จาก….อัลเบิร์ต..Einstein…..ความจริงจะถูกบดบังไปจนหมดสิ้นเหลือแต่เพียงความเชื่อเหนือเหตุผลใดๆ….หลังจากการถูกชักนำ…ทางความคิดของคน!                                                                                  

กิจกรรมท้ายบท……                                                                                                                                                             1. คำถาม…ตรรก…จะเกิดขึ้นได้เมื่อ….?                                                                                                                                2. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์….เป็นคนประเภท….genius....ใช่หรือไม่..?                                                                                          3. ท่านในฐานะเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร….คือ…. genius…ผู้หนึ่งใช่หรือไม่…?                                                                         4. มีความแตกต่างกันของพนักงานในสำนักงานของท่าน………….หรือไม่?……มี/ไม่มี….(แตกต่างกันทางด้านความคิดหรือการแสดงออกทางการกระทำและด้านความฉลาด)                                                                                                     5. ท่านได้คติอะไรจากชีวประวัติของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ …..ในแง่ของการตัดสินใจ!                                                        6. ท่านเชื่อหรือไม่ว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไต มี…….CSR                                                                                                  

7. เติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้…ในหน่วยงานของท่านมีผู้ที่เรียกว่า… genius…หรือไม่……..มี/ไม่มี…. ผู้ที่ทำให้องค์กรอยู่ได้คือ……………….และเป็น/ไม่เป็น…ผู้ที่มีผลต่อรายได้หลักขององค์กร(ผลได้ผลเสียมีความจำเป็นหรือไม่ที่องค์กรของท่านต้องมี… genius….จำเป็น/ไม่จำเป็น.......เพราะ……………………..ถ้ามี/ถ้าไม่มี... จะเกิดอะไรขึ้น……………………………มีความจริงอยู่ว่าถ้าเราเป็นผู้นำขององค์กร เราต้องทำงานให้มากกว่าทุกคนในองค์กร…จำเป็น/ไม่จำเป็น…เพราะ…….เรามี/ไม่มี… genius…อยู่ในองค์กร….ท่านมองเห็นใครบ้างในองค์กรสามารถทำหน้าที่แทนท่านได้…มี/ไม่มี…ท่านกำลังลำบากแล้ว……………..เพราะว่าไม่มีคนเก่งอยูในองค์กรเลย!....................คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ท่านเองครับ!

ในตอนหน้าจะเป็นตอนจบของบทแทรกของตอนที่ 15 …..ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีจินตนาการของการเป็นผู้นำ/ผู้บริหารครับ….!

/////////////////////////////////////////////////////////

8  พฤษภาคม 2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที