ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003903 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 8 ศาสตร์ของการบริหารงาน " " PDCA Cycle / Deming Cycle" (-6-)"

ตอนที่ 28

วันที่ 8

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management)

" PDCA Cycle / Deming Cycle" (-6-)

 

3. การสนับสนุนและตรวจสอบตามแผนงาน : ….เมื่องานตามแผนได้ดำเนินงานมาถึงขั้นนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการสนับสนุนหรือจะแก้ไข…..ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือการผ่าแผนวิกฤตินี้ต่อไป หัวหน้าของแต่ละส่วน เป็นผู้สรุปและรายงานตามสายงาน   ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้สรุปตามโครงการ ต่อสู้กับสภาวะวิกฤติ

“ ดำเนินการตาม…สโลแกนของแผน….คือ  อุด…ตัด….อาสาสมัคร ”

“ PLUG – CUT – VOLUNTEER”

CHECK : รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นก่อนรายงานขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานผ่านทาง …………... 6 Tools for Check/ ตามจุดแข็งขององค์กร……มีผู้รวบรวมและสรุป ผลให้ผู้บริหารติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต้องสม่ำเสมอจนผ่านวิกฤติไปได้  (ในขั้นนี้ต้องทำพร้อมๆไปกับขั้นปฏิบัติการ “Do”เพราะบางปัญหาสามารถแก้ได้ทันทีระหว่างที่ปฏิบัติการ….เป็น Do + Check)

 

6 Tools for Check    (หรือตามจุดแข็งขององค์กรของท่าน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลัก)

1. แผนเศรษฐกิจพอเพียง….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกนหลัก….อุด-F: ต้องหาปัญหาและรีบหารอยรั่วไหล / สูญเสียทั้งระบบ…อุดให้หมด…..!...ต้องทำการตรวจสอบควบคู่กับการปฏิบัติว่าอุดรอยรั่วต่างๆได้จริง

2. การประหยัดพลังงาน / วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกนหลัก….ตัด-C: ลดปัญหาและรีบตัดทอนให้หมด … ลดให้ได้ / ตัดให้หมด…..!....มีการติดตามผลจะเห็นได้ทันทีว่าการ ลด/ตัด ตามแผนงาน….มีผลลด/ประหยัดได้จริงๆ

3. ความมุ่งมั่นและพัฒนาของพนักงาน: ….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกนหลัก….อาสาสมัคร-V: เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันทำงาน/เกิดผู้รักองค์กรโดยแท้ … มุ่งมั่นพัฒนา / บุคคลากร /ระบบขององค์กร…..!....พนักงานผู้ที่ปฏิบัติจะบอกได้ว่างานที่ตนเองได้อาสาทำนั้นได้ผลอย่างไรและจะช่วยลดปัญหาวิกฤติได้…จริงหรือไม่!

4. ระบบมาตรฐานขององค์กร…ISO: ….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกนหลัก…. อาสาสมัคร-V: เพื่อให้เกิดการนำระบบ / นโยบายหลัก ที่ได้วางไว้มาใช้แก้วิกฤติ … มุ่งมั่นพัฒนาระบบขององค์กรภายใต้วิกฤติ…..!..ในข้อนี้มาตรฐานจะช่วยให้ผู้ที่อาสาทำโครงการมีความคล่องตัวในการทำแผนกู้วิกฤติรวม

 

5. ต้องมีตลาดเพิ่ม/มีลูกค้าเพิ่ม : ….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกนหลัก….อาสาสมัคร-V: เพื่อให้องค์กรมีรายได้ / เพื่อการฟันผ่าวิกฤติให้ได้ … มุ่งมั่นพัฒนาระบบ / บุคลากร ขององค์กรภายใต้วิกฤติ…..!....ผู้ที่ปฏิบัติงานหาตลาด/ลูกค้า จะเห็นได่ว่ารายได้จากลูกค้าใหม่เพียงพอเพื่อกู้สถานการณ์หรือไม่ !

6. เงินทุนหมุนเวียนจำกัดมาก / ต้องระวังในการใช้จ่าย : ….ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ ภายใต้ สโลแกน อุด-P , ตัด-C และอาสาสมัคร-V:  เพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ ทุกฝ่ายทำร่วมกัน ใช้ร่วมกัน สร้างความสามัคคี / มีเงินทุนหมุนเวียนพอที่จะใช้จ่ายเพื่อผ่านสภาวะวิกฤติ … มุ่งมั่นพยุงรักษาเสถียรภาพขององค์กรให้ดำเนินงานผ่านวิกฤติ…..!.....เมื่อรู้ว่ารายได้ไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องกู้ในระบบอย่างถูกต้องเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจการต่อไป

“ในขั้นนี้ต้องมีการสื่อสารที่ใกล้ชิดระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร พยายามอย่าให้เกิดข่าวลือใดๆและควรเตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นมา”

 

 4. การเตรียมแผนที่จะทำการทบทวนเพื่อให้แผนหลักดำเนินการต่อ: ….ในขั้นนี้ต้องทำทันทีที่รู้ว่าผลงานได้ออกมาเป็นอย่างไร อาจจะต้องใช้แผนงานสำรอง….หรือกลับไปดูแผนงานหลักในแต่ละข้อแล้วปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น….กลับไปทบทวนในหัวข้อ 1- 2- 3ใหม่บางที….จะพบจุดบอดจุดใหม่ๆอีก ซึ่งเราก็จะต้องดำเนินงานตามขั้นแรกใหม่เช่นกัน

“ ดำเนินการตาม…สโลแกนของแผน….คือ  อุด…ตัด….อาสาสมัคร ”

“ PLUG – CUT – VOLUNTEER”

ACT : รวบรวมและตรวจสอบเบื้องต้นก่อนรายงานขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานผ่านทาง …………... 6 Tools for Act / ตามจุดแข็งขององค์กร……ติดตามผล แล้วให้เตรียมแผนงานสำรอง หรือแก้ไขแผนเดิมให้ดีขึ้น  อาจจะทดลองแก้ไขทันทีในกรณีที่ไม่มีผลกระทบกับส่วนรวม……………….เพื่อกู้วิกฤติไปให้ได้ และผู้บริหารจะต้องพิจารณาแผนต่อเนื่องไว้ด้วย ! ……..….ค่อยๆปรับแก้ไปทีละข้อตาม 6 Tools for Planning


มาถึงขั้นนี้แล้วต้องระวังการผิดพลาดซ้ำ
……อย่าให้เป็นความผิดเพราะใคร…..ผู้บริหารต้องรับ…เต็มๆกับผลที่เกิดขึ้นนี้

 

บทส่งท้ายของตอนที่ 28 :

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของ การใช้วงจรเดมมิ่งหรือ PDCA Cycle ….ภายใต้การทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง….ใน 4 ขั้นตอนหลักของ….P – D – C –A….โดยมีเครื่องมือหลัก / จุดแข็งขององค์กรเป็นตัวดำเนินการ ……จงอย่าคิดว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้มาจากใคร ? เพราะอะไร ? หรือทำไมจึงเกิด ?............ให้คิดอีกแง่หนึ่งว่า….ยังมีอีก…..หลายๆองค์กรไม่รู้ว่าตอนนี้มีวิกฤติหรือเกิดวิกฤติกับองค์กรของตนเองเลย….ก็เพราะเขาเหล่านั้นบริหารงานท่ามกลางวิกฤติมาโดยตลอด……ภายใต้นโยบายหลักขององค์กรของเขานั่นเอง……เพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับองค์กร…..ต้องคำนึงถึงนโยบายขององค์กรเป็นสำคัญ…แล้วเราจะไม่สับสนในการตัดสินใจใดๆ !

/////////////////////////////////////////

12/7/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที