ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004430 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 11 ศาสตร์ของการบริหารงาน (1)"QC Story"

ตอนที่ 34

วันที่ 11

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (1)

"QC Story"

 

1. QCC: SUCCESS FACTOR  = QC STORY + OFFICER THINK OF GOOD QUALITY + MAKE DECISION  BY 7 QC Tools & 7 NEW QC Tools

 

2. QC STORY : ผู้บริหาร / ผู้นำ / หัวหน้างาน……ต้องคิดเรื่องราวของQC ทั้งในอดีตและก้าวไปในอนาคต ได้อย่างเข้าใจว่า…..สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหา…?….ที่เราต้องแก้อย่างมีระบบ……และด้วยทุกคนในองค์กรไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง!.....the meaning of ….. QC STORY……………………………………………………………

- คือการแก้ปัญหา….ท่านแก้ผ่าน QC STORY ……ตามขั้นตอนของการพัฒนาบุคลากร…และหลักการบริหารองค์กรใน 7 ขั้นตอนของการแก้ปัญหา  ตามวงล้อแห่งความสำเร็จ Deming Cycle…..เริ่มจากการกำหนดหัวข้อของปัญหา…..ค้นหาตัว / ต้นเหตุ ของปัญหาจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดเพื่อตั้งเป้าหมาย…..โดยวางแผนในการแก้อย่างมีระบบ…..ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุอย่างรอบคอบ…..กำหนด / หาวิธีการแก้ ด้วยระบบตรงจุดที่เกิด…..ติดตามผลที่แก้พร้อมปรับแผนตั้งเป็นกฎ/ระเบียบ ปฏิบัติ …….สุดท้ายกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน/ระเบียบขององค์กร/มองก้าวไปในอนาคต……..ผู้บริหารติดตามและพร้อมที่จะเริ่มปรับเปลี่ยน….เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป….!

  

- QC STORY  คือ กระบวนการทางการแก้ปัญหา…ผ่านการคิดอย่างมีระบบ….มีเหตุมีผลโดยใช้หลักการของกระบวนการบริหารงานโดย Deming Cycle…P-D-C-A…..ผ่าน 7 ขั้นตอนของการแก้ปัญหา….

Plan    – เพื่อกำหนดเป้าหมาย / เลือกหัวข้อ ของปัญหา

           – หาความจริงของปัญหา/ จุดที่เกิด/ ลักษณะจำเพาะ

           -  นำมาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง / พร้อมสรุปเป็นแผนงาน

Do      - ทำตามแผนงาน….เก็บปัญหา…..พร้อมบันทึกผลงาน

Check – ติดตามผลงาน/ เปรียบเทียบ/ปรับแก้

-                    กำหนดหลักที่เป็นมาตรฐาน/ สร้างเป็นระเบียบ

 

Action –สรุปใช้เป็นมาตรฐานเพื่อไว้ใช้….วางแผนงานในอนาคต

 

3. SUMMARY OF QC STORY :

    QC STORY …….. report ……..pass through QCC system…….ต้องรายงานผ่านระบบ QCC เพื่อให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร……ทั้งภายใน/ภายนอก…..เข้าใจระบบรายงานผลออกมาเป็น…..ตารางของผลงานที่ทำได้จากผลการวิเคราะห์…ตามกระบวนการ….แยกข้อมูลให้ชัดเจนพนักงานทุกระดับเข้าใจได้ดี…..สามารถสื่อสารออกมา…ให้เห็นว่าผลที่ได้จากการดำเนินงานตามระบบ…..เป็นอย่างไร…..ผู้บริหาร/ผู้นำ…. เป็นผู้ ส่งสาร / สื่อสาร ……….….report of QC story pass through….TQM / TQC…..success and completed

 

4.  QC Story - 7 Steps / QC - 7 Steps Problem Solving Formula :

1. Plan and Problem definition : การกำหนดหัวข้อปัญหา

2. Data and Detail : การสำรวจเพื่อหาข้อมูล  / เพื่อ หาลักษณะจำเพาะ

3. Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุ / สรุปมาเป็นแผนงาน

4. Action: ทำตามแผนงาน / ตามเป้าหมาย / เก็บผลที่ได้

5. Study and Review : เปรียบเทียบผล/ ปรับแก้ / ทบทวนตามข้อกำหนด            

6. Act/Standardization: ทดสอบทำซ้ำ / ติดตามผล / ทำแผน / กำหนดเป็นมาตรฐาน                      

7. Plans for the future: วางมาตรฐานเพื่อใช้ปฏิบัติ / เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต                            

 5. QC Tools & 7 NEW QC Tools:

QC Techniques / QC Tools …….ประกอบด้วย ผังก้างปลา หรือผังแสดงเหตุผล (Fish bone / Cause and Effect Diagram)….ผังพาเรโต (Pareto Chart) …..แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)…..ฮีสโตแกรม (Histogram)…..แผนภูมิควบคุม (Control Chart)…..กราฟ (Graph)….. และ ผังการกระจาย (Scatter Diagram)  

The 7 New QC Tools……ใช้ในการวางแผนงาน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหลักขององค์กร… และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้…. เพื่อสร้างมาตรการเชิงรุก ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น………… ประกอบด้วย…. ผังการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)…. ผังแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)….ผังต้นไม้หรือผังระบบ (Tree Diagram or Systematic Diagram)….ผังผูกสัมพันธ์ หรือ ผังเมตริกซ์ (Matrix Diagram)….ผังการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)….ผังแสดงทางเลือกการตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision  Chart) ….และ ผังลูกศร (Arrow Diagram)

The 7 New QC Tools and QC Techniques / QC Tools………เรื่องของ Failure Modes and Effects Analysis , forecasting , speech , feeling for enumerate problem ….ควรใช้ 7 New QC Tools…..  but the data is formed the number …….ควรใช้ QC Techniques / QC Tools…..กับช่วยในการเก็บตัวเลข และรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อไป

 

///////////////////////////////////////////

17/8/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที