ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993273 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"ท่านเป็นผู้บริหารแบบไหน"

ตอนที่ 5

              ท่านเป็นผู้บริหารแบบไหน

        

              เมื่อท่านรู้แล้วว่าตัวของท่านว่าเป็น “ผู้บริหาร”…….ขอให้เข้าใจตนเองให้มากขึ้น…..แล้วทดลองถามตนเองอีกว่า  “เรารู้จักตัวตนของเราเองมากน้อยเพียงไร”   เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ (18 มีนาคม 2552) ผมได้ฟังรายการทาง 96.5 MHz ของคุณธันยวัชร์ และคุณอาทิตย์ สัมภาษณ์ คุณโชค บูลกุลเกี่ยวกับการบริหารคนในองค์กร ของฟาร์มโชคชัย กว่า 1,000 คน …….เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่รู้จักตัวตนมาก ……..โดยใช้ความเป็นตัวตนเขาเองสร้างแรงขับเคลื่อนธุรกิจ  เขากล่าวว่า ….เขาชอบหลักการ ทฤษฎี และความรู้ใหม่ๆ แต่ใช้การบริหารงานอย่างสบายๆเป็นตัวของตัวเองไม่เครียด….ให้โอกาสคนที่ผิดหวังผิดพลาดมาแล้ว……โดยใช้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดของคนเหล่านั้นๆมาสร้างแรงขับเคลื่อน…..สร้างแรงต้านทานต่อสถานการณ์ เขาเคยกล่าวอยู่เสมอว่า   “การบริหารคนเป็นศิลปะ การบริหารธุรกิจก็เป็นศิลปะเช่นกัน”  ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ในการจัดกระบวนการบริหารต่างๆเหล่านั้นให้ลงตัวและสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรโดยเฉพาะไม่สะท้านกับ………..crisisที่เกิดขึ้นในขณะนี้

            ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะระดับ…เจ้าสัวและCEO อยู่หลายท่าน……ท่านเหล่านั้นล้วนแต่มีศิลปะในการบริหารงานที่แตกต่างกัน……แต่คุณสมบัติเด่นๆที่คล้ายกันคือ…..มีความจำเป็นเลิศโดยเฉพาะจำบุคคลและงานที่ทำ…….คิดตัวเลขได้เร็ว……คำพูดการสั่งการชัดถ่อย...ชัดคำ……และมีศิลปะในการใช้คน……..และเวลาที่พูดคุยอย่างเป็นทางการ……ก็จะมีเรขาคอยจดบันทึก……แต่ถ้าพูดคุยแบบพบปะก็จะสบายๆสร้างบรรยากาศในการเจรจาดีมาก………ผมกำลังจะบอกว่าการที่จะบริหารคนให้ได้ดีนั้น…..จำเป็นต้องมีการถ่ายทอด และสื่อสารให้                                            ชัดเจน….communication…. มีความสำคัญมากในองค์กร นั่นคือเวลาที่เรียกผู้ใต้บังคับบัญชามารับงานต้องมีความพร้อม…..ทั้ง 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายออกคำสั่งและฝ่ายรับคำสั่ง….ถ้าคิดว่าตัวเองจำไม่เก่งก็ต้อง…..จด…..เพราะการจดจะเป็นการบันทึกเบื้องตนของระบบการทำงาน….ถ้าทำได้ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะดียิ่งขึ้น…….แต่อย่างน้อยต้องให้ผู้ที่รับคำสั่ง/หรือรับมอบงาน……ต้องจดบันทึก……แค่             กระดาษชิ้นเล็กๆพกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา……และให้เป็นประเพณีใช้ปฏิบัติภายในองค์กร                   

           ผมยังต้องกล่าวถึง “ผู้นำ” อีกสัก สองสามตอน เพื่อให้ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้นำมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและต่อองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม การเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน ตามหัวข้อเรื่องนี้ที่จะเขียนต่อไป

 

 

ผู้บริหาร….เฒ่าแก่….. ผู้จัดการ….CEO ศัพท์เหล่านี้ใช้กันมากแทนคำว่า “ผู้นำ” และการวางตนของแต่ละหน้าที่ ตามชื่อที่ใช้เรียกก็แตกต่างกัน และเมื่อถึงจุดนี้แล้วท่านอยากทราบหรือไม่ว่าท่านเป็นผู้นำแบบใด…..?                                                                                                                             

          ท่านเป็นผู้นำแบบไหน:

1. ท่านจะทำอย่างไร เมื่อลูกน้องเอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยกับคู่แข็ง                                               

         A. ไล่ออก

          B. สอบสวนหาสาเหตุแล้วลงโทษ

         C. จัดการตามความเหมาะสมและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก

2. เมื่อท่านรับพนักงานมาใหม่….มีความรู้ดี…..ชอบเอาใจท่าน….ฉลาดรายงาน/ฉลาดพูด….ลับหลังท่านมักมีรายงานว่าไม่ค่อยชอบทำงาน…..ก่อนที่จะรับพนักงานผู้นี้เข้ามาในบริษัทมีปัญหาบ้างแต่เมื่อรับเข้ามาแล้ว……เริ่มมีปัญหาสารพัดจนทำให้ปวดหัวอยู่บ่อยๆ…….ท่านจะทำอย่างไร?.....กับพนักงานผู้นั้น……….

        A. เฉยๆ 

        B. หาความจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น

        C. ปกป้องพนักงานผู้นั้น

  3. ระหว่างพนักงาน ผู้ที่มีความซื่อสัตย์อยู่กับท่านมานาน…. ร่วมบุกเบิกกันมา /แต่มีความกระตือรือร้นน้อย/ไม่ชอบการขยายงานและฝึกอบรมใดๆ/มีความเชื่อมั่นสูง /รักบริษัทมาก                               

     กับ…พนักงาน ที่ได้รับ เข้ามาทำงานใหม่ มักจะชอบการฝึกอบรมสมัยใหม่ /เป็นนักล่าเงินเดือนทำงานแลกกับเงิน/หาจังหวะบุกและเติบโต/ทำงานเลือกสถานที่ มีเงื่อนไขมากในการทำงาน             

    ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารถ้าจำเป็นที่จะต้องเลือก ระหว่างพนักงานเก่าที่ซื่อสัตย์  กับพนักงานใหม่ที่เป็นนักล่าเงิน/ตำแหน่ง…..ท่าน…จะเลือกพนักงานผู้ใด……?

        A. เอาไว้ทั้งสองคน 

        B. หาความจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วค่อยเลือกคนใดคนหนึ่ง

        C. ให้เกิดการบริหารอย่าง ถ้อยที…..ถ้อยอาศัยสร้างความปรองดองกัน

 

 

                  4. ท่านคิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือน………?

      A. พี่น้อง/เพื่อนร่วมงาน/แต่ใช้ศิลปะในการบริหารคน

      B. ลูกจ้าง

      C. ลูกหลาน

                  5. ท่านได้คะแนนจากการทดสอบตนเองในตอนที่3,4 เท่าไร………?

      A. อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้นำและผู้มีธรรมาภิบาล

      B. อยู่ในเกณฑ์ฝึกเป็นผู้นำได้และมีจิตที่ดีพร้อมที่จะทำ

      C. อยู่ในเกณฑ์พัฒนาได้และจิตพัฒนาได้

                       เกณฑ์ที่ให้คะแนน: เรียงตามลำดับข้อ1 – 5

เลือก  BBACA =  เป็นผู้บริหาร…..แบบเจ้าสัวรุ่นเก่า/โตด้วยมือตนเอง/แต่มีคนรุ่นใหม่ที่เรียน

                             จบสูงมาช่วยบริหารงาน(มีลูกหลานช่วย)

              เลือก  CCCAB  = เป็นผู้บริหาร…..แบบเฒ่าแก่รุ่นใหม่/ปรับตัวได้

              เลือก  AABBC = เป็นผู้บริหาร…...แบบคนรุ่นใหม่

 

   (ท่านอาจเปลี่ยนเป็นวิธีการให้เป็นคะแนนก็ได้ในที่นี้ผู้เขียนยึดถือข้อ 4,5 เป็นหลัก /ผู้ที่เรียงหัวข้อไม่ตรงตามที่กำหนด ก็ตีความว่าเป็นแบบผสมก็ได้)

   

20 มีนาคม 2552

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที