ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004467 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 16 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Practical Management) (BSC & KPI -2)

ตอนที่ 55

วันที่ 16

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Practical  Management)

(BSC & KPI -2)

Financial  Perspective

 

Customer  Perspective

 

Internal  Perspective

 

Learning & Growth Perspective

 

Strategy and Vision

BSC- 4 Perspectives

 

Core of Perspectives

 

Objective

 

Measures - KPI

 

Target

 

Initiatives

 

Perspective   Components

 

Baseline Data of KPI

BSC  : ที่มาของ BSC…..เนื่องจากในช่วงปี พ.. 2530 ระบบการประเมินผล / การวัดผล / ตัวชี้วัดความสำเร็จ….ของการบริหารงาน / การค้า / การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการต่างๆ….ขององค์การ / บริษัท โดยทั่วไป…มักจะมอง / มุ่งเน้นเฉพาะ ตัวชี้วัดทางด้านการเงิน (Financial Indicators)เท่านั้น……ประกอบกับ ได้เกิดภาวะวิกฤติ ความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้นักวิชาการ 2 ท่าน คือ Professor Robert Kaplan และ Dr.David Norton พยายามศึกษาปัญหาดังกล่าวจนพบว่า ในระบบการประเมินผล โดยใช้ค่าที่ได้จากตัวชี้วัดเฉพาะทางด้านการเงินนั้น….ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้รู้ถึงความสำเร็จ / หรือปัญหาที่เกิดขึ้น กับระบบของการบริหารงานของกิจการค้านั้นๆได้ทั้งหมด….. จำเป็นที่จะต้องเพิ่มตัวชี้วัดด้านอื่นๆขึ้นมา (Non financial) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการประเมินผลให้ครบทุกๆด้าน โดยท่านทั้งสองได้สรุป การประเมินผลของ ระบบการบริหารงาน / การจัดการ / การตลาด ของ…องค์การ / บริษัท….โดยใช้ Balanced Scorecard  เพิ่มมุมมองและวิธีการในการประเมินเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านการเงิน (Financial Perspective) 2. ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process  Perspective) และ 4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ……ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้                                                                                     

 

 90275_Picture126.png 

รูปแสดง องค์ประกอบของ BSC (BSC-Perspectives)

 

  

90275_Picture121.png

 

 

รูปแสดง 4- Perspectives  of BSC

 

KPI (Key Performance Indicators) : เพื่อให้….Balanced Scorecard….สำริดผลตรงตาม…..BSC – 4 Perspectives and  Strategy Map…..การใช้ KPI เป็นเครื่องมือเพื่อแสดงถึง….Perspective….ในมุมมองแต่ละด้านขององค์การ และแยกประเมินผล ตามมุมมองของ…. Financial Perspective….Customer Perspective…..Internal Process Perspective and Learning and Growth Perspective…..ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้                                                                                                                                                             

 

    90275_Picture122.png

 

 90275_Picture123.png

 

 

 90275_Picture124.png

 


90275_Picture125.png

รูปแสดง KPI of 4- Perspectives  

 

/////////////////////////////////////////

26/12/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที