ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 995816 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 17 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Practical Management)(3), (Case Study -3)

ตอนที่ 60

วันที่ 17

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Practical  Management)(3)

(Case Study -3)

Implementation Procedure

Organization Meeting

Brainstorm Workshop

Know how Learning

Policy Spread

BSC

KPI

KPI

KPI

KPI

 

 

90275_Picture133.png

 

รูปแสดง การใช้ BSC และ KPI ในการปฏิบัติตามแผนงาน (Implementation Procedure)

 

4. การใช้ BSC และ KPI ในการเก็บข้อมูลและประเมินผล (Evaluation and Control)

   ในการเลือกหาวิธีการที่จะชี้วัดผลการทำงาน(KPI)  และแสดงดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล( BSC) ขององค์การได้นั้น ผู้บริหารต้องรู้ว่า…..ปัญหาเบื้องต้นของการจัดการบริหารองค์การ….โดยมีการติดตามผลและเก็บข้อมูลคืออะไร….ปัญหาบางแห่งมาจากบุคคลากร…..บางแห่งมาจากงบประมาณการเงิน….และบางแห่งมาจากระบบ ระเบียบเดิม / รวมถึงประเพณีปฏิบัติที่เคยทำมา…..จึงจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และต้องขจัดหรือลดปัญหาเหล่านี้ให้ได้…..มีหลายวิธี ที่ต้องจัดให้มีแผนเสริมเป็นตัวช่วยเพื่อให้การบริหารแผนหลักดำเนินไปได้…..อย่างมีประสิทธิภาพ….เช่น ตัวอย่างที่แสดงในรูป BSC&KPI of Conceptual Managementในตอนที่58…. เมื่อเราเพิ่มเทคนิคการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์(RBM) เราสามารถใช้ BSC&KPI ร่วมกับแผนกลยุทธ์หลัก……เราอาจใช้ดัชนีวัดความสำเร็จ……ด้านราคา /ค่าใช้จ่ายดำเนินการ/ประหยัด /ลดค่าใช้จ่ายการผลิต/ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามแผน…...ตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้าน ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล…..จากการใส่แผนเสริมบางแผนเข้าไปกับแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่เป็นแผนหลัก……ในแผนเสริมนั้นๆก็ต้องมีการใส่ตัวชี้วัดลงไปพร้อมๆกับ การปรับแต่งให้เหมาะสมกับ  ขนาด /ประเภทขององค์การ…….ท่านในฐานะผู้บริหาร…องค์การ/องค์กรภายใน….สามารถใช้แผนเสริมเป็นตัวชี้วัดหลักก็สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น……….แต่อย่าลืมว่า วิธีการที่จะชี้วัดผลการทำงาน(KPI)  และดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล(BSC) ของแผนบริหารองค์การหลักต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานตัวเดียวกันและสอดคล้องกันกับ แผนเสริมด้วยตามที่แสดงในรูปด้านล่างนี้                                                   

Planning

Implementation

Controlling and Evaluation

Improvement and set STD.

P

D

C

A

BSC

KPI

KPI

KPI

KPI

STRATEGIC PLANNING

Result Based Management

Objectives

Inputs

Processes

Outputs/Outcomes

RBM

Economy

Efficiency

Effectiveness

KPI

KPI

KPI

  

 

 

90275_Picture134.png

 

รูปแสดง BSC&KPI in RBM and Strategy Management Planning

     ในการจัดการบริหารงานตามลักษณะของ…องค์การเอกชน / องค์การรัฐบาล /รัฐวิสาหกิจ…ผู้บริหารระดับสูงต้องพึงละรึกอยู่ตลอดว่า….การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีตัวชี้วัด(KPI)  ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ มีความสำคัญ ในการนำไปประเมินผลการทำงานรวม ซึ่งอาจจะบอกได้ถึง….ความอยู่รอดขององค์การ/ องค์กรย่อยๆภายในได้ด้วย….อีกทางหนึ่งและต้องมีการตรวจสอบได้ทั้งระบบการตรวจสอบของภายในที่ได้ตั้งขึ้น….และต้องสามารถให้มีการตรวจสอบจากระบบการติดตามผลจาก บุคคล/องค์กรภายนอกได้ด้วยเช่นเดียวกัน….เพื่อแสดงให้รู้ว่าองค์การของเราได้ดำเนินวิธีการและใช้หลักการบริหารงานมาอย่าง ถูกทาง/ถูกวิธีแล้ว….!                                                                                                                  

     บางองค์การ / บริษัท / องค์กรการบริหารงานย่อย…..ที่มีระบบการบริหารงานแบบเดิมคือมีการประเมินและติดตามผลเพื่อพัฒนา…..ก็สามารถจะใส่แผนเสริม แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(RBM) เข้าไป  ก็สามารถใช้ได้ดีกับองค์การ / บริษัทของตน….เพราะตรงตามแนวทาง / ประเพณีปฏิบัติ….และระบบระเบียบเดิม ที่เคยใช้กันอยู่ โดยมีจุดสำคัญอยู่ที่…แต่ละขั้นตอน / แต่ละกิจกรรม…ต้องมีตัวชี้วัดจนถึงขั้นสุดท้ายคือ….สามารถวัดผลสัมฤทธิ์(Result) ออกมาในรูป ที่องค์การต้องการได้…ไม่ว่าจะเป็น…. Economy… Efficiency…. Effectiveness….ตามที่แสดงในรูปด้านล่างนี้                                                                                                     

Planning

Implementation

Controlling and Evaluation

Improvement and set STD.

P

D

C

A

BSC

KPI

KPI

KPI

KPI

Result Based Management

Objectives

Inputs

Processes

Outputs/Outcomes

Economy

Efficiency

Effectiveness

KPI

KPI

KPI

KPI

Existing Planning

 

90275_Picture135.png

 

 

รูปแสดง BSC&KPI in RBM and Existing Management Planning

 

/////////////////////////////////////////

31/1/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที