ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003785 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 17 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Practical Management)(4), (Case Study -4)

ตอนที่ 61

วันที่ 17

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Practical  Management)(4)

(Case Study -4)

 

5. การใช้ BSC และ KPI ในการปรับปรุงและตั้งเป็นมาตรฐานขององค์การ (Improvement and set STD.)     

       ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลักการบริหารงานที่จะให้องค์การ อยู่อย่างยั่งยืนได้นั้น ผู้บริหารต้องเป็นผู้สรุป ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดลงสู่สายงานบังคับบัญชา  และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้...set STD. ….เพื่อใช้เป็นแม่บท / หลักบัญญัติ / กฎระเบียบ…ในการบริหารองค์การต่อไป…..ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ต้องมีการแข่งขันและ….องค์การที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างภาคภูมิและเป็นหนึ่งในการเป็นผู้นำของสายบริการได้นั้นก็ต้องมี…หัวหน้า / ผู้นำองค์การ… ที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่เรื่องการกำหนดมาตรฐาน  มีการปรับปรุงและพัฒนา มาตรฐานเพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ของ…ตลาด/ การบริการ…อยู่ตลอดเวลา …..กับต้องมีการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร…ขององค์การอย่างสม่ำเสมอ…ซึ่งจะทำให้เป็นองค์การล้ำหน้าทางด้าน…เทคนิค / การบริหารจัดการ / มาตรฐานการทำงาน…

      เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้ BSC และ KPI ในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานขององค์การ ก็ต้องมีการกำหนดตามสายการบริหารของ…ผู้นำองค์การ / สายการบริการ / สายการผลิต….ลงไปเพื่อให้ถึงรายละเอียดและมีความทั่วถึงของสายบังคับบัญชา….ในแต่ละสายได้…..และนั่นคือจะเกิดวิธีการที่จะชี้วัดผลการทำงาน(KPI)  และแสดงดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล( BSC) ขององค์การได้อย่างแท้จริง….ตามที่แสดงตามรูปด้านล่างนี้                                                                                                                          

Executive Manager/ Director

Division Manager

 Chief/supervisor

ADMINISTRATOR  LEVEL

Improvement

 

      BSC &KPI                            RBM                                      BSC &KPI                                 RBM                                 BSC &KPI    

 

 

ACTION PLAN

PROBLEM SOLVING

STRATEGY PLAN

TECHNICAL PLAN

OPERATION PLAN

SET STD.

Creative & Dev.

Analyzing

Confront

Set STD.

 

New vision / Innovation

Continuous / Adaptation

Keep STD. / Maintenance

                                                                                     

90275_Picture138.png

 

 รูปแสดง BSC&KPI in Improvement and set STD. of  Management Planning

      
       
การที่ผู้บริหารจัดให้มีการบริหารงานแบบ
… BSC&KPI in RBM of Strategy Management Planning… เมื่อมาถึงขั้น การปรับปรุงและจัดตั้งเป็นมาตรฐานขององค์การ (Improvement and set STD.) เราสามารถแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของสายการบริหารงานแต่ละส่วนให้อยู่ภายใต้กรอบ…..แผนกลยุทธ์เดียวกัน…..โดยมีการทำสมดุลทั้งระบบทั่วทั้งองค์การ….กับมีการกำหนดใช้ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ….                              

       ตามผังที่แสดงในรูป….ผู้บริหารระดับสูง ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะ…ต้องควบคุมและติดตามผลของแผนงานอย่างใกล้ชิด  กับต้องมุ่งมั่นและแปลงปัญหาทั้งหมดให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาและความคิดสร้างสร้างสรรค์….ในขณะที่ต้องมีมุมมองและหาวิสัยทัศน์และนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับปรุงองค์การ ……ผู้บริหารระดับรอง /ระดับฝ่าย….ต้องเป็นผู้ที่ช่วยแยกวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งหาแผน/ เทคนิคใหม่ …มาช่วยแก้ไขกับช่วยสร้างแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง……ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่ต้องทำงานและเผชิญกับปัญหาโดยตรง…ต้องมีการประสานงานกับระดับบนเพื่อให้แผนที่ดำเนินการไปนั้น…อย่างถูกทาง / ในทางเดียวกับแผนใหญ่ ….และป้อนข้อมูลของผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน…ขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชา…..มีการรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาองค์การในระดับหน่วยงาน….มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดให้บุคลากรในทุกหน่วยงาน…รักษากฎระเบียบ /วินัยองค์กร…อย่างต่อเนื่อง                                                   

                                                                                                                                                                             

6. การปรับ BSC/ KPI กับ STRATEGY PLANเพื่อใช้กับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Strategy Plan &BSC  in  TQM )                                                                                                                                          

        เมื่อเราปรับแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่มีการใช้ตัวชี้วัดผลการทำงาน(KPI)  และดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล( BSC) ขององค์การ …..เพิ่มเข้าไปในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) แล้วเราต้องตั้งคำถาม 3 ข้อดังต่อไปนี้……1. เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในองค์การ ?...2. ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในอย่างไร ?...3. เรามีวิธีการที่จะพัฒนาและ เสริมทักษะพร้อมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรได้อย่างไร ? ……..ผู้บริหารจะต้องตอบคำถามสั้นๆ 3 ข้อนี้ให้ได้จึงจะสามารถนำแผนงานเชิงกลยุทธ์มาใช้กับองค์การ / บริษัท ของตนได้…..แน่นอนท่านต้องเป็นผู้แปลงวิสัยทัศน์ของท่านพร้อมทั้งสื่อลงไปให้ทุกคนในองค์การเข้าใจ….เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับแผนกลยุทธ์ของท่าน….ในลำดับต่อไป…ซึ่งเป็นการปรับพื้นฐานในการจัดการบริหารงานให้กับ…องค์การ/ บริษัท…ของท่านแล้วบุคลากรทุกคนจะให้ความร่วมมือกับท่านอย่างเต็มที่…..! ในรูปด้านล่างนี้แสดงถึงการเพิ่ม BSC และ Strategy Plan แทรกลงไปในระบบการบริหารงานเชิงคุณภาพแบบองค์รวมทั่วทั่งองค์กร (TQM)                 


                                                                                                                           

90275_Picture139.png

 

 รูปแสดง BSC&KPI in Total Quality  Management

 

/////////////////////////////////////////

5/2/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที