ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003899 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"10 ผู้นำ/CEO……คติที่น่านำไปใช้"

ตอนที่7

10 ผู้นำ/CEO……คติที่น่านำไปใช้(..1..)

ผู้นำ/CEO….10ท่าน :Thai  Guru

                 ผู้นำ/CEOที่ได้รับผลสำเร็จของไทยมีมากมายหลายท่าน…..ผู้เขียนขอยกตัวอย่างมาเพียง 10 ท่านเพื่อใช้เป็นแนวทาง ของการบริหารงานเบื้องต้น……แต่ก็จะกล่าวถึงท่านอื่นๆบ้างในโอกาสอันสมควร                                                                                                                                                             

1. คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี : ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด(มหาชน)                      คุณสมบัติ/จุดเด่น : สร้างธุรกิจจากความอดทน.. เก็บออม.. ขยันหมั่นเพียร.. ความอ่อนน้อมถ่อมตน.. เจรจาเชิงการค้าดี..ความคิดไม่หยุดนิ่ง.. รู้จักใช้คน..ทำในสิ่งที่ตนถนัดก่อน..วางแผนกระชับรวดเร็ว…….. และลงมือทำทันที                                                                                                                                                                                            ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :   สามารถดึงจุดแข็ง ขององค์กรมาปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจให้ใช้ได้ทั้ง…..เชิงรุก…..และเชิงรับ เพราะมีความกระชับของการทำงานและความรวดเร็วในการตัดสินใจแต่มั่นคงในทุกย่างก้าวของการดำเนินงาน……การฉีกแนวเพื่อทำธุรกิจใหม่ๆ…..ต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาว่า….ตนกำลังทำอะไร…และต้องไม่กระทบกับธุรกิจเดิม…..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองในแง่ผลลัพธ์)                                                                                                                                                                           

2. คุณเทียม โชควัฒนา: “การบริหารงานแบบพ่อบริหารลูก…..ลูกน้อง…ผู้ซึ่งให้โอกาสทุกคนที่อยากมีโอกาส….  ผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เฒ่าแก่หลายๆคนได้มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ”                                                           เป็นหนึ่งในเจ็ดของผู้ก่อตั้ง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  และประธานกรรมการเครือสหพัฒน์      “เมื่อกลยุทธ์เต็มไปทั่วท้องทุ่งของธุรกิจ……มีเลือดสาดเต็มไปทั่วท้องฟ้า และมหาสมุทร……ในขณะที่มีนกโผบิน หาทางไปสู่ท้องทุ่งที่เขียวขจี….ท้องฟ้าสดใส…ท้องทะเลสีคราม….Guru ก็จะพยายามพัฒนากลยุทธ์ต่างๆมาห้ำหั่นกัน……ไม่มีที่สิ้นสุด….น่าจะถึงทศวรรษที่โลกจะหันกลับมาสู่ศูนย์….คือตัวตน…และจิตวิญญาณกันเสียที……?                                                                                                                                                                              คุณสมบัติ/จุดเด่น :  เป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของคนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กร…ผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งมีค่า…เป็นผู้สามารถดึงความรู้ ความสามารถของคนออกมาใช้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นผลทางproductivity…..คุณภาพ/คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานที่ทำ…มีการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหน่วยงาน….สอนคนให้เรียบง่ายและประหยัด….ให้มองคนเป็นเหรียญ 2 ด้านมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย…..รู้จักดึงจุดด้อยมาใช้ประโยชน์….สอนคนไม่ให้ลืมตนเอง…ให้มองทั้งผืนดินและท้องฟ้าควบคู่กันไปดังคำกล่าวที่ว่า……เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน…..ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจของผู้บริหาร…..ความคิดแปลกๆใหม่ๆช่วยต่อยอดธุรกิจได้ดี…..การเดินเข้าหาลูกค้าก็จะช่วยทำให้ลูกค้าสนใจสินค้ามากขึ้นยอดขายดีขึ้น

ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  สามารถชนะใจลูก……ลูกน้องได้โดยความสมัครใจและเต็มใจ….สร้างให้คนมีคุณค่าด้วยการแสดงความสามารถของตนเอง….ช่วยให้มีการคิดการทำงานแบบองค์รวม….พาให้องค์กรมีความสามัคคี…..ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคม….ทำให้สร้างแรงผลักดันในการต่อยอดและขยายธุรกิจเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็งด้วยการเกื้อหนุน….และให้กำลังใจเมื่อเห็นความสำเร็จขององค์กรรวม…..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านจิตใจและในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม)                                                                                                                                                                            

3. คุณธนินท์ เจียรวนนท์ :ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี),เลือกที่จะใช้คนให้เหมาะสมกับงาน                                                                            คุณสมบัติ/จุดเด่น : ผู้เสนอแนะให้รัฐบาลใช้ทฤษฎี 2 สูง…ขึ้นเงินเดือน-ดันราคาสินค้าเกษตร เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ …..เป็นผู้มองธุรกิจแบบผ่าทะลุทุกด้าน ในภาพขององค์รวม… แต่มีระบบการจัดการโดยใช้ คนและเทคโนโลยีเข้าช่วยในการทำงานและการแก้ปัญหา…มีมุมมองว่าคนมีความสำคัญในลำดับแรกๆของการทำธุรกิจ…..เป็นChallengerที่บุกตลาดมีธุรกิจกว่า 11 ประเทศทั่วโลก…..มีการพัฒนาคน…มีการสร้างแรงจูงใจและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ทำงาน…..เป็นผู้ไม่ประมาทและรู้จักนำการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับตนเองและการบริหารองค์กร……. และกล่าวว่า “หลักความพอเพียง ไม่ว่าใครนำไปปรับใช้ย่อมได้รับความสุขในชีวิต”                                                                                                     ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  สามารถชนะใจคนทำงาน…ด้วยความสามารถและให้ผลตอบแทนที่ดีตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ…….. ให้มีความคิดล่วงหน้าว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะแก้ด้วยวิธีใด….แต่แนวทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา….และการวางแผนงานด้วยการมองธุรกิจ/ในภาพรวมจะทำให้มีความรู้ลึกถึงปัญหาทั้งองค์กร….ให้รู้ว่าเทคโนโลยีถ้าเราใช้ในทางที่ดีจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก……ในการบริหารองค์กร…..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านการท้าทายและในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม)                                                                                                                                                                            

4. คุณวิกรม กรมดิษฐ์: ประธานบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)                                                    เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่งทั้งในไทยและในเวียดนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                คุณสมบัติ/จุดเด่น :  ชอบลงทุนน้อยที่สุดก็คือ…..ความฝันและมักชอบทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาได้......มีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่เด็กๆ.....คิดนอกกรอบ….ขยันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและพี่น้องสูงมาก…..ดำเนินชีวิตเรียบง่าย…ชอบอ่านและเขียนหนังสือ….ชอบความสงบและธรรมชาติ….มีมุมมองที่กว้างไกล….มีegoสูง…แต่ถ้าแปลเปลี่ยนเป็นแรงขับก็เป็นแรงที่สุขุมมั่นคง….มองโลกในแง่ ปรัญญา                                                                                                          ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :   ความสุขุมรอบคอบ มองธุรกิจเหมือนเหยี่ยว….พร้อมที่จะหาเหยื่อได้ทุกโอกาส….ความสงบ..รอบคอบทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยความมั่นคง….สร้างแรงผลักดัน/ขับเคลื่อนจาก….ความฝัน….แล้วตั้งใจที่จะทำมันจะเป็นผู้นำที่มี…ทั้งสติและปัญญา …..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านความสุขุมรอบคอบและมีสังคมตอบรับ…?)                                                                                                                                                                                        

                       สรุปในตอนที่ 7 นี้: จากCEO 4 ท่านแรกพอสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็น 3 ข้อและขอให้โปรดติดตามอีก 6 ท่านในตอนต่อไปซึ่งในตอนท้ายของ “ตอนที่จะมีรายการบันทึกคำภีร์จุดแข็ง/จุดอ่อนให้ท่านได้ทดลองบันทึกเพื่อให้ทราบว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงมาในทาง….ดีขึ้น….ทรงตัว….แย่ลงในรอบปีอย่างไรบ้าง

ผลที่ได้ในแง่…การแก้ปัญหาเรียนรู้จาก CEO ….4 ท่าน….รู้ว่าการแก้ปัญหา มี 3 แนวทางคือ 1. การแก้ด้วยเครื่องจักร/เทคโนโลยี  2. การแก้ด้วยคน/ที่ดูแลรับผิดชอบ  3. การแก้ด้วยระบบการจัดการดูแล/ระบบการทำงาน
                                         “ผู้นำจะต้องตั้งธงของตนเองไว้…….นั่นคือธงชัยของผู้บริหาร”

ส่วนปรัญญา….ข้อที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแต่อัธยาศัย               

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////

26 มีนาคม 2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที