ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999029 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 20 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(7), (Case Study -15)

ตอนที่ 72

วันที่ 20

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(7)

(Case Study -15)

 

       การนำแผนกลยุทธ์เพื่อลงสู่การปฏิบัติ ของ…..“MT shop”……ให้เป็นไปตาม…แผนที่ทางกลยุทธ์ (strategy map) ตามหลักการของ BSC (balanced scorecard model) โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT  ในตอนที่71  ดังแสดงใน ตารางที่ 1 และ 2  ……เป็นการเลือกกลยุทธ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์  (Objectives  Strategy)โดยใช้แผน…..กลยุทธ์  “S – O” ……จากตารางที่ 1 เราได้ข้อมูลของจุดแข็ง…..Strength (S)…..จากการวิเคราะห์ผลกระทบภายใน…. Internal  Analysis……จากนั้นนำมาวิเคราะห์สร้างเป็นแผนกลยุทธ์ ด้วยการใช้โอกาสที่มีอยู่….. Opportunity (O)……ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบภายนอก…. External   Analysis…..ตามตัวอย่างใน ตารางที่ 1 และ 2 นั้น…แล้วเลือก กลยุทธ์  “S – O” ในหัวข้อ S1 , S2 , S6  และ O3….ทั้งนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่……เมื่อกำหนดกลยุทธ์จาก จุดแข็ง-โอกาส…..ขณะที่กำหนดต้องหาข้อบกพร่องให้พบจากข้อมูล… W – O…..ซึ่งเลือกใช้หัวข้อ W3 , W4 และ O2…. โดยข้อบกพร่องเหล่านี้ต้องถูกหักล้างด้วย …S – O…ให้ได้…..และต้องมีการพิจารณาควบคู่ไปกับตารางที่ 2  ของกลยุทธ์ …..S – T ….ในหัวข้อ S1 , S2 , S5  และ T1 , T4 ……… S2 , S5 , S6 และT3 , T5…… S3 , S4 และ T2…….ซึ่งเป็นการนำเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาหักล้างกับอุปสรรคต่างๆ……ออกไปเพื่อเปิดทางให้แผน กลยุทธ์  “S – O”….เดินไปได้อย่างมั่นคงและยืนยาวนั่นเอง…..!

      ผู้บริหารต้องนำข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง การสำรวจพื้นที่ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งทางด้านสถิติของกลุ่มลูกค้า ความต้องการสินค้า และความต้องการรับการบริการอื่นๆ……พร้อมทั้งมีข้อมูลเสริมตาม….ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์….ที่ได้ดำเนินมาเป็นขั้นๆจนถึง…..ขั้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)….การเลือกทำ SWOT Matrix Model ตามที่ได้แสดงมานั้น จะต้องเก็บรายละเอียดความสำคัญทุกๆข้อ….และพร้อมทบทวนให้หมดโดยเฉพาะในหัวข้อของCSR….การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน  SME…..แม้กระทั่ง การPromotionสินค้า……ที่จะวางขายในร้าน…..“MT shop”…… ก็ตาม….ซึ่งมีความสำคัญในระดับที่จะต้องนำมาคิด….สำหรับแผนกลยุทธ์  “S – O”….ข้อมูลจากผลการทำ SWOT Matrix Model  บวกกับความจำเป็นบางประการอาจจะส่งผลถึง….การย้อนกลับไปทบทวนแผนกลยุทธ์ใหม่ตั้งแต่…..การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)…..ก็เป็นไปได้……เพราะแผน กลยุทธ์  “S – O”….อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์  หรือแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นมาได้ทั้งหมด……การตัดสินใจที่จะเริ่มนำข้อมูลที่มีอยู่ พร้อมทั้งการหาข้อมูลเพิ่มเติมบางประการ….เพื่อมาทบทวนและเริ่มวิเคราะห์ SWOT ใหม่ก็ยังไม่ทำให้เราเสียเวลามากจนเกินไปในการเดินแผนงาน….ขั้นสุดท้ายต่อไป……..และมีโอกาสผลสรุปที่ได้ออกมาใหม่ อาจจะทำให้ต้องเปลี่ยนแผน กลยุทธ์  “S – O” ก็เป็นไปได้….!

        ในตอนที่73 ซึ่งเป็นตอนแรกของวันที่ 21 จะกล่าวถึงแผนกลยุทธ์ขั้นต่อไปในหัวข้อที่ 2.5   การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) พอสรุปเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้……
1. นำแผนไปปฏิบัติลง…สู่ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร…..Implementation Procedure

2. กำหนดตัวชี้วัด….KPI เพื่อประเมินผล….. Key Performance Indicators

3. กำหนดการควบคุมและการติดตามผล…..control and evaluation

4. กำหนดการวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ …improvement and  STD. setting

5. สรุปวิเคราะห์แผนกำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน….. strategic deployment

6.  กำหนดแผนรวมขององค์การเพื่อปฏิบัติ….organization action plan….time frame schedule plan

 

////////////////////////////////////////

25/4/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที