ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003893 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 21 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(8), (Case Study -16)

ตอนที่ 73

วันที่ 21

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(8)

(Case Study -16)

 

2.5   การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)

        การประเมินผลและการควบคุมแผนกลยุทธ์ เป็นสิ่งสำคัญเนื้อหาสรุปเป็น  6 ข้อหลัก ตามที่กล่าวมาในท้ายตอนที่แล้ว…...ในตอนนี้ได้รวบรวมสรุปเป็นตารางเพื่อความเข้าใจและการดำเนินงาน……โดยการประเมินและการควบคุมจะต้อง….สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการ ตามหัวข้อ 2.4 ทุกประการ

        การกำหนดแผนเพื่อนำไปปฏิบัติ…ของฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารควบคู่กับการกำหนดตัวชี้วัด….KPI  เพื่อประเมินผลและสร้างแผนควบคุม…..เป็นไปตามแผนที่…ทางกลยุทธ์ของร้าน….. MT shop  ( Strategy Map of  MT shop ) follow up ….main  policy of business and perspective of strategy ของตอนที่ 71 วันที่ 21 …..ตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

                    Table- 1                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Financial  Perspective

Objective

Organization Plan

Control and Evaluation

Goal

KPI

- เพิ่มรายได้จากลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร

 

- ลดค่าใช้จ่ายของการบริหารองค์กร(MT shop)  

- แผนงานสำรองเงินทุน….เงินหมุนเวียน….บริหารรายรับ/รายจ่ายระดับองค์การ

- แผนงานบริหารปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง….การบริหารงาน…การบริหารค่าใช้จ่ายรวมขององค์การ

-ผลกำไร

 

-กิจการเจริญรุ่งเรือง

 

- อยู่อย่างมีเสถียรภาพ/มั่นคง

 

 

 

-ตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นต้นทุนการบริหาร             งานของ(MT shop)  

 

-ตัวชี้วัดการให้บริการแก่ลูกค้า….ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของการให้บริการ

                                                                                                                                                                                 

                     Table-2                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer  Perspective

Objective

Organization Plan

Control and Evaluation

Goal

KPI

 - สร้างความสัม                  พันธ์กับลูกค้า

 

- สร้างมาตรฐานการบริการ ทางด้านราคาและการให้บริการเสริมที่จำเป็น

 

- จัด promotionขายสินค้า / การให้บริการ

 

 -จัดให้มีการส่ง             เสริมกิจกรรมร่วม

 

 

 

 

- แผนงานลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร….สร้างเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ลูกค้าชุมชน /  ประชา            สัมพันธ์ / ออก promotion สินค้ากรอกแบบสอบ                 ถาม / กิจกรรมเชิงสันทะนาการ

 

- แผนงานสร้างสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้สินค้า / รับฝากขายสินค้าของกลุ่มชุมชน

 

-สร้างเครือข่ายระดับ CSRในกลุ่มและประสานระหว่างกลุ่มเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางการค้า

 

-ความพอใจของลูกค้า

 

-รักษาลูกค้าเดิม

 

-เพิ่มลูกค้าใหม่

 

-ให้บริการครบวงจรในระดับร้านค้าปลีก

 

 

 

 

 

 

 

-ตัวชี้วัดด้านกิจกรรมหลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านการให้บริการ /การนำเสนอเงื่อนไข promotion ของ…มีกำหนดช่วงเวลาและสื่อสารให้ลูกค้าทราบ ของ(MT shop)…และอื่นๆ  

-มีตัวชี้วัดแบ่งประเภทลูกค้าประจำ / ขาจร…เพื่อแสดงถึงการยอมรับ / การรับฟังข้อเสนอ / รับเอาข้อชี้แนะมาปรับปรุง…..แสดงความเข้าใจในการนำเสนอสิ่งที่ (MT shop)…ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าทราบ

                                                                                                                                                                               

 

                     Table-3                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internal Business Process Perspective

Objective

Organization Plan

Control and Evaluation

Goal

KPI

-หาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการให้การบริการ

 

-เพิ่มสินค้า / การบริการ

 

-สร้าง BRAND MT SHOP

 

-สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ

 

-สร้างแผนการคัดเลือกสินค้าและตรวจรับอย่างมืออาชีพ

-แผนงานควบคุมการคัดเลือกสินค้าเพื่อบริการ / ขายให้แก่ลูกค้า

 

-แผนงานรวมด้านสร้าง / รักษาลูกค้า

 

-แผนงานปรับปรุงวิธีการตรวจสอบและคัดสรรสินค้า

 

-แผนงานสร้างตลาดใหม่ๆในชุมชนใกล้เคียง….สร้างความเชื่อมั่น….ในคุณภาพสินค้าเหมาะสมกับราคา

 

-แผนงานป้องกันการสูญเสียและรักษาลูกค้า

- มีแผนการตลาดส่งเสริมการขายตามข้อมูลจริงของลูกค้า

 

-มีสินค้าหลากหลายชนิดในราคายุติธรรม

 

-ไม่เอาเปรียบลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพ

 

 

 

 

 

-ตัวชี้วัดด้านยอดขายสินค้า

 

–ตัวชี้วัดด้านการให้บริการ / ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการ

-ตัวชี้วัดเพื่อทดสอบความต้องการสินค้าใหม่ๆ

 

- ตัวชี้วัดความผิดพลาดจากการผลิต/ สินค้าเสียหาย / การเรียกคืนสินค้า

 

-ตัวชี้วัดการเพิ่มยอดขายสินค้าจากการขยายการตลาด

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                   Table-4                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning and growth Perspective

 

 

 

 

Objective

Organization Plan

Control and Evaluation

Goal

KPI

-ฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างศักยภาพของบุคลากร

 

-ระดมสมองสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

-รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน SME

-สร้างแผนงานเพื่อรับการส่งเสริมด้านเงินทุน /สามารถระดมเงินทุนได้

 

-มีแผนงานพัฒนาบุคลากร

 

-แผนสร้างงานขยายกิจการพัฒนาสถานที่และร้านค้า MT SHOP

 

-แผนพัฒนาระบบการบริหารองค์การ

 

-ขอรับรองมาตรฐาน

 

-ระดมแหล่งทุน

เพื่อรองรับการขยายกิจการ

 

-ความมั่นคงของกิจการ / ธุรกิจของกิจการ MT SHOP

 

-ตัวชี้วัดคุณภาพของพนักงาน/การผ่านเกณฑ์มาตรฐานของพนักงาน

 

- ตัวชี้วัดพัฒนาการของพนักงานความพึงพอใจ / ค่านิยม ที่มีต่อองค์การ

 

-ตัวชี้วัดการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน SME / เงินสนับสนุนจากผู้ลงทุน / ผู้ถือหุ้นเดิม / ใหม่

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////

2/5/2553

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที