ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993971 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 21 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(จบ)

ตอนที่ 77

วันที่ 21

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(จบ)

 

      สรุปจากตัวอย่างที่ผ่านมานี้…การนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ ในขั้นสุดท้ายต้องมี แผนผังแสดงเวลาในการทำงาน (Schedule Chart  / Time frame) เพื่อใช้ควบคู่ไปกับ…แผนที่ทางกลยุทธ์… Strategy Map ….ในการดำเนินงานตามแผนย่อย …BSC…ดังตัวอย่างเป็นการใช้แผนเพื่อเปิดร้าน…..MT SHOP ….ซึ่งต้องมีความละเอียดในการวิเคราะห์เพราะสถานที่ ในแผนนี้…อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายนอก….ที่มีผลได้ / ผลเสียกับ ความอยู่รอดของร้าน… MT SHOP…โดยตรง…..ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวม….อาจจะส่งผลให้เราตัดสินใจหาที่ตั้งอย่างละเอียด….ภายในกรอบบริเวณ…ตามข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้น…ดังที่แสดงไว้ในแผนผังของตอนที่ 66

          ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน…องค์กร / การ…ของภาครัฐและเอกชน…ที่มีขนาดใดๆก็ตาม ทั้งบริษัท โรงงาน สำนักงาน ห้างร้าน ต่างๆ สามารถนำแผนงานเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้อย่างได้ผลโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม….ซึ่งนำมาใช้ในระดับ สายการผลิต / บริการ…ในแต่ละสายงาน….ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานใหญ่ของโรงงาน ( มีหลายแผนกสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ทุกๆแผนก…หรือเริ่มใช้ ในแผนกใดแผนกหนึ่งก่อนได้)

          ข้อดีของการใช้แผนกลยุทธ์….1.  สามารถใช้ได้ ทุกส่วนและทุกขนาด ขององค์กร / การ และสามารถลงสู่ระดับ…แผนก / ส่วน…ย่อยได้    2.  สรุปข้อมูลและรู้ผลรวดเร็ว   3. มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผน   4.  สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้..จากผลข้อมูลที่มีในปัจจุบัน…..นำมาสรุปทำแผนสำรองเพื่อรองรับ..การบริหารในอนาคตได้

          การจัดเตรียมเอกสาร….เพื่อเขียนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แบบ BSC ประกอบด้วยหัวข้อ สำคัญ…4…ประการดังต่อไปนี้

1.      เอกสารระบุถึงรายละเอียดของแผน…..ความจำเป็น / ความต้องการ…..แจ้ง /แสดง….ให้รู้ว่าแผนนี้มีความสัมพันธ์กับการบริหาร….องค์กร / การ….อย่างไร/ ที่จุดไหน…หรือเป็นแผนที่ตั้งขึ้นมาใหม่มีประโยชน์โดยรวมอย่างไร……เน้นจุดสำคัญที่ทุกฝ่ายเข้าใจสามารถตอบสนองในแนวทาง….เพื่อสนับสนุนแผนได้อย่างเต็มที่

2.      เอกสารที่มีการระบุ…จุดประสงค์โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน…แสดงถึงผลที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้เป็นข้อๆ

3.      มีเอกสารแสดงแผนการทำงานและวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด มีการกำหนดเป็นช่วงเวลาทำงาน…. Schedule Chart  / Time frame…..อาจจะต้องรวมถึง….Progressive Chart…..เพื่อแสดงความก้าวหน้าของงานทั้งหมดด้วย

4.      มีเอกสารแสดงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ต้นทุน และหาจุดคุ้มทุน    จะต้องระบุและจัดเตรียมงบประมาณทั้งหมดของโครงการ

         รายละเอียดของการจัดทำแผนกลยุทธ์…นอกเหนือจากที่แสดงไว้ในตัวอย่างที่ผ่านมาแล้ว…ยังจะต้องมีรายละเอียดบางส่วนอีก และจะต้องถูกปรับไปตามสภาพ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กร/การ ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น โดยประยุกต์ให้ตรงกับแผนงานหลัก ที่ทำในแต่ละ แผนก / ส่วน ขององค์กร/การ

 

บทส่งท้ายของ ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน…..ตอนที่ 77 วันที่ 21…..การที่จะนำแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่าน….เบื้องต้นอย่าลืมตั้งและตอบคำถามเหล่านี้ก่อน

5W-1H….….(What….Where….When…..Why…Who…How)

WHAT : อะไรคือวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน เชิงกลยุทธ์ ….อะไรคือแนวนโยบายหลักขององค์กร / การ…..อะไรคือภารกิจที่จะต้องทำ…..และเราต้องทำอะไรบ้าง !....อะไรคือ core value / shared value…….และวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ขององค์กร/ การ คืออะไร

WHERE : เป้าหมายความต้องการของเราอยู่ที่ไหน….ตรงไหน….ฝ่ายไหน / แผนกไหน….หรือทั้งองค์กร / การ  ที่เราต้องการผลักดันให้ไปถึง ณ จุดนั้นๆ / ตำแหน่งนั้นๆ

WHEN : จะเริ่มโครงการเมื่อไร….สรุปผล / ประเมินผล และกำหนดวันสิ้นสุดโครงการเมื่อไร…!

WHY : ความจำเป็นของโครงการที่จะต้องทำ….เร่งด่วน / ค่อยเป็นค่อยไป / เป็นขั้นๆ…..และทำไมจึงต้องทำโครงการนี้

WHO : ใครเป็นผู้ดำเนินการ / ปฏิบัติ….แผนกไหน / ฝ่ายไหนเป็นผู้เริ่มก่อน….ถัดไปคือใครทำต่อ …..หรือทำทั่วทั้งองค์กร / การ…..ใครเป็นผู้ควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล ….และใครคือผู้สั่งการ / บังคับบัญชาสูงสุด

HOW  : การดำเนินงานจะทำได้อย่างไร….ด้วยวิธีใด….เพื่อให้ถึงเป้าหมาย….โดยมีการวัดผล / ประเมินผลอย่างไรด้วยวิธีไหน…..การดำเนินงานมีงบประมาณเท่าไร….ขัดสน/เพียงพอ/ต้องหางบประมาณใหม่หรือไม่!……มีจุดชี้วัดว่าทำอย่างไรและให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร…..ตรงตามเป้าหมายหลักหรือไม่ !

 

////////////////////////////////////////

26/5/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที