ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003780 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 22 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(2)

ตอนที่ 79

วันที่ 22

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(2)

 

                4.3   ความเข้าใจ….. “  จิต  จิตใต้สำนึก สมอง และจิตวิญญาณ ”  :

 

จิตเป็นสิ่งอิสระ  ที่จะคิดเป็นสามารถรับรู้ความรู้สึก ร้อน หนาว สบาย สุขและทุกข์  แสดงอารมณ์และความทรงจำตามสิ่งสัมผัส  หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ  เป็นความรู้อย่างสัญชาตญาณ

จิตใต้สำนึก  เสมือนพลังส่วนที่มีอำนาจ อยู่ในส่วนลึกระหว่าง จิตสำนึก ระดับปกติ  กับจิตเหนือสำนึก   เป็นสภาวะจิตที่….นิ่งสงบ…เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน….ทุกๆเรื่องที่เป็นพฤติกรรมการกระทำ  การเจรจา พูดคุยและความคิดต่างๆในการทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ ……เป็นส่วนที่จะบันทึกความทรงจำต่างๆ……..สามารถแสดงออกมาในรูปของความฝัน และมีหลายวิธีที่จะเข้าถึงสภาวะนี้ได้เช่น การสั่งจิต การสะกดจิต การฝึกสมาธิ และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์บางอย่าง เป็นต้น   

สมองและจิต  ตามหลักทางวิทยาศาสตร์แยกสมองมนุษย์มี 3 ชั้น…..คือชั้นที่ 1 อยู่ด้านในสุด เป็นส่วนของระบบสมองหลักที่ ใช้ควบคุมการทำงานภายในร่างกายเช่น การทำงานของหัวใจ การหายใจ  การย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ……สมองชั้นที่ 2 ใช้ควบคุม อารมณ์ และความรู้สึก เช่น รัก  โลภ โกรธ เกลียด กลัว และหลง เป็นต้น…..สมองชั้นที่ 3 ทำหน้าที่สร้างจิตนาการ และความนึกคิด ซึ่งซ่อนลึกอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และต่างจาก สรรพสัตว์ทั้งหลาย 
        จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ อธิบายจิตว่า….จิตพัฒนาการมาจากวัตถุ ปรุงแต่งด้วยร่างกายและความทรงจำของสมอง…..ซึ่งต่างจากหลักศาสนา ที่เชื่อว่าจิตมาก่อนร่างกายซึ่งจะจุติในภายหลังจากเกิดสภาพเหมาะสมทางวิทยาศาสตร์….ภายในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลซึ่งสร้างด้วยองค์ศาสดาองค์หนึ่งองค์ใดตามความเชื่อ….! 

         สมองกำหนดพฤติกรรมของคนให้รู้ว่าตนหรือผู้อื่นรับรู้และสัมผัสได้ว่า….คนๆนั้นเป็น คนฉลาด หรือคนโง่….สมองมีการพัฒนาการได้….มีความเสื่อมของความคิด….ในแง่วิทยาศาสตร์ นั้นมีความเสื่อมของเซลล์สมองตามอายุไขของมนุษย์……เซลล์สมองมีการขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาท…..เพื่อเชื่อมเซลล์ ใยประสาท ตามสภาวะการกระตุ้นและสิ่งแวดล้อม……ใยประสาทเป็นตัวกำหนดความฉลาด  การรับรู้และการเรียนรู้ เซลล์สมองขนาดและปริมาณเท่าเดิม ที่ไม่มีการใช้งานหรือได้รับผลกระทบจาก สิ่งกระตุ้นภายนอกรอบข้าง……ก็จะทำให้สูญเสียความทรงจำ การรับรู้และการเรียนรู้…..อาจจะต้องใช้เซลล์สมองกลุ่มอื่นๆมาทำหน้าที่แทน…...เซลล์สมองส่วนของการเรียนรู้ 2 ส่วนคือ….Neurons cells  และ glial cells….ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนบนของสมองชั้นนอก (Neocortex)…...เซลล์สมองมี 3 ส่วนประกอบคือ….ตัวเซลล์สมอง (cell body) …..สายใยประสาทรับข้อมูล (dendrite) และ…..สายใยประสาทส่งข้อมูล (Axon)  ซึ่งมี  Myelin เป็นเยื่อไขมันหุ้มอยู่……การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเซลล์สมอง 2 ตัว ติดต่อกันโดยผ่านทางสายใยประสาทส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกัน……….เซลล์สมองรับข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัสเข้าสู่สมองและตัวเซลล์……ซึ่งเป็นตัวส่ง…..ส่งผ่านทางสายใยส่งข้อมูล…… มายังสายใยรับข้อมูลของเซลล์ประสาทตัวรับ…..โดยมีจุดเชื่อมโยงต่อกัน (Synaps) และจะเกิดความแข็งแรงขึ้นเมื่อมีการใช้อย่างสม่ำเสมอ…….เซลล์สมองก็เหมือนเซลล์ในร่างกายส่วนอื่นๆยิ่งมีการใช้มากก็ยิ่งตายไปและยิ่งมีการสร้างขึ้นมาใหม่มีการส่งเสริมให้ใช้เซลล์ประสาทมากตามไปด้วย glial cells ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของเซลล์สมองอยู่ตลอด ……ยิ่งเซลล์ประสาทได้รับข้อมูลมากขึ้น Myelin ก็ถูกสร้างขึ้นมามาก ….Myelin อยู่ที่สมองส่วนล่างแล้วค่อยต่อไปที่สมองส่วนบน(cortex) ห่อหุ้ม สายใยประสาทส่งข้อมูล (Axon)  และทำหน้าที่ช่วยในส่วนการสร้างความคิด แผนการ การตัดสินใจ  และการมีวิจารณญาณ (higher order thinking)

หยุดเรื่องสมองไว้ที่ การเชื่อมโยง / การรับรู้ และการสร้างเซลล์ใหม่ของสมอง……ต่อไปมาพิจารณาคำว่า…“จิต”… เมื่อมาอยู่คู่กับสมอง…..ควรจะให้ความหมายว่าอะไร?......จิตไม่ใช่กลไกลที่สามารถใช้หลักวิชาฟิสิกส์กายภาพอธิบาย….ให้เข้าใจได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า…..ซึ่งเสมือนส่วนที่ลึกของสมอง…..ที่สามารถควบคุมการทำงานของสมอง….ในขณะที่การทำงานสามารถแยกกันได้อย่างอิสระหรือไม่ขึ้นอยู่กับ…..เจ้าของจิตและสมองนั้นๆ….และการสั่งการจากประสาทสัมผัสจะใช้จิตหรือสมองเป็นผู้แสดงผลหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมา ก็ขึ้นอยู่กับ…..การแยกของจิตกับสมอง อยู่ที่….ประสาทสัมผัส (senses)…..ความรู้สึก (feelings) และการตอบสนองอย่างอัตโนมัติต่อประสาทสัมผัส กับความรู้สึกนั้น ๆ ที่เรียกว่าสัญชาตญาณ (instincts) นั่นเอง………และในสิ่งที่เหนือกว่าและซับซ้อนกว่านี้ก็ต้องจัดให้เป็นเรื่องของ….จิตวิญญาณ (consciousness)……สมองสามารถอธิบายเรื่องของร่างกายการบริหารตัวตนที่เป็นความรู้สึก นึกคิด การกระทำทางฟิสิกส์กายภาพและชีววิทยาซึ่ง….. เป็นหลักวิทยาศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของวัตถุธาตุ…..แต่การอธิบายจิตวิญาณนั้นต้องมีความละเอียดอ่อนและกว้างขวาง ครอบคลุมไปถึงจักรวาล ซึ่งควบคุมปัญหาของมนุษย์ในโลกนี้ไว้ทั้งหมด….มนุษย์ก็พยายามใช้หลักฟิสิกส์ยุคใหม่อธิบายจุดรวมของอนุภาคที่ว่างเปล่ากับมิติของเวลา…..ต่อเนื่องกันแบบองค์ประกอบรวม…ให้เห็นถึงปัญหาของมนุษย์และของโลกเป็นส่วนมาก….พร้อมกับศักยภาพและปัญญาที่มีอยู่….ด้วยวิธีการ กระบวนการด้านการเรียนรู้และเทคนิคต่างๆ…..ที่ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคและสมัย….และด้วยวิชาฟิสิกส์แห่งยุคใหม่นี้เอง……ที่ทำให้เกิดความรู้แนวใหม่ขึ้นมา  ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของหลักความคิดด้านปรัชญาและทฤษฏีการกระบวนการบริหาร การจัดการให้แก่สังคมโลก…..เชื่อมโยงกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ  ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน…..!

จิตวิญญาณ เป็นมิติหนึ่งของจิตมนุษย์ ที่อยู่ในระดับที่คนธรรมดาทั่วไปเรียกว่า….จิตที่เจริญด้วยความดี ด้วยปัญญา ด้วยความหลุดจากสิ่งชั่วร้าย ทำให้เกิดกุศลบุญ เสริมคุณค่าของมนุษย์ให้ต่างจากสัตว์โลกอื่นๆ………..จิตวิญญาณเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งใดก็ถือว่าสิ่งนั้น…..เป็นธรรมชาติตามความนึกคิด…. เช่นยกย่องความศักดิ์สิทธิ์ให้กับแผ่นดิน ท้องฟ้า อากาศ ลำน้ำ และอื่นๆอีกตามความเชื่อ…… “ จิต” ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็น….ความรู้ตัวตนและคิดว่าตัวตนเป็นอินทรีย์ที่ มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เรียกว่า เบญจขันธ์……..ส่วน “ วิญญาณ” ถือว่าเป็น การรู้เมื่อมีผัสสะ มีอายตนะ 6 เป็นเครื่องรับฟัง โดย หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจ……สรุปได้ว่าจิตวิญญาณก็คือ…ปัญญา….หรือ spiritual….. มีอยู่คู่กับร่างกายมนุษย์นั่นคือ….มี กาย จิต จิตวิญญาณ….ส่วนสัตว์มีเพียง กายและจิต เท่านั้น…!

 

 

////////////////////////////////////////

30/6/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที