ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003330 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"10 ผู้นำ/CEO…(..2..)คติที่น่านำไปใช้ "

ตอนที่8

10 ผู้นำ/CEO…คติที่น่านำไปใช้ (..2..)

5. คุณบัณฑูร ล่ำซำ : กรรมการผู้จัดการ/ CEO ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)                                                                                          คุณสมบัติ/จุดเด่น : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวยงของระบบ…Banking….changeตัวจริงของธุรกิจไทยก่อนใคร…..กล้าที่จะเป็นผู้บุกเบิก…. eBanking….IT outsourcing นำระบบ…. Balance Scorecard มาใช้เป็นราย  แรกๆในวงการธนาคาร….เป็นเจ้าพ่อกลยุทธ์ตัวจริง…สร้างทีม Core Group เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในเครือข่ายและธุรกิจหลัก… มีวิสัยทัศน์ที่ดี…..เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง เด็ดขาด มีระเบียบวินัย…. เชื่อมั่น ตามแนวทางที่เขาทำจนขยาย…ไปสู่ความคิดระดับสังคมมากขึ้น…กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว…..มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงกับการสร้างระบบให้ผลตอบแทน….ตามความสามารถ                                                       ….. และพยายามให้เป็นวัฒนธรรมสำคัญขององค์กร และเป็นผู้นำของ…การเป็นบรรษัทภิบาลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง…เขาสนใจเรียนรู้เรื่องปรัชญา….เขามีบทบาทสำคัญในการสืบทอดภารกิจ ในด้านการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนา…ซึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทย                                                                                                                                                                                         ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนใครในแง่การลงทุน….จะได้รับการตอบรับ…จากลูกค้าก่อน…มีโอกาสดีกว่าคู่แข่ง….สามารถกำหนดเป้าหมายและยอดขายได้….สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานในองค์กรว่าเราเป็นผู้นำ….และพร้อมที่จะนำทุกๆเรื่องทุกๆสถานการ…….ความภูมิใจต่อองค์กรจะช่วยให้มีแรงผลักดันทำให้คนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสามารถ….ศักยภาพ…..ให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา…..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม)                                                                                                                                                                            

6. คุณปัญญา โชติเทวัญ :   ประธานกรรมการบริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ                                    คุณสมบัติ/จุดเด่น :  ผู้กล้าวิจารณ์ทฤษฎี 2 สูงของ เจ้าสัว CP… ว่าผิดและไม่ควรทำ….การพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร….แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามอุปสงค์/อุปาทาน….ควรที่จะหาตลาดใหม่….สร้างความเป็นอยู่ที่พอเพียงโดยแท้…..ลดต้นทุนการผลิต…พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น…..ให้รู้จักประหยัดรู้จักเก็บออม……กล้าเป็นแกะดำ เพื่อให้ประชาชน…..ได้มีของดีราคาถูกไว้บริโภค……ไม่ต้องการให้รัฐบาลอุ้มใครทั้งนั้น…..ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่รัฐบาลจะช่วย ผู้ถูก sanction มาตลอด จนเป็นจุดแข็งของธุรกิจ…..เป็นผู้มองก้าวไปสู่มิติที่ซับซ้อนกว่า…อยู่เสมอ….มีประสบการณ์การบริหารงานแบบขาดสภาพคล่องมายาวนาน……ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน…มีคุณธรรมและจริยธรรม….ได้ใจจากลูกจ้างทุกคนพร้อมจะไปช่วยเหลือและดูแลเขา…..ยึดมั่นเป็นปรัชญาชีวิตและหลักการทำงานมาโดยตลอด…………

…….ยึดถือหลักของพระพุทธเจ้า หลักการเรียนรู้….. เป็นผู้ให้…. แล้วต้องเรียนรู้ในหลักของ…..ธรรมชาติ …..สวรรค์ประทานในสิ่งที่มนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน…… แต่เราต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกที่สวรรค์ประทานเอามาเป็นของเรา……ให้ได้….. แล้วผมก็ทำได้ด้วย……เป็นผู้ที่พยายามพายเรือไปในน่านน้ำสีครามอยู่ตลอดเวลา…..เวลาใดที่เจอพายุโถมเข้าใส่ก็สามารถยืนอยู่ได้เพราะความแกร่ง                                                                      ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  ความคิดไม่เหมือนใคร…คิดตรงกันข้ามกับคู่แข่ง….แต่คิดตรงกับใจลูกค้า…….คิดให้ข้ามขั้นเกินกว่าที่เป็น/คู่แข่งคิด….ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จบนความเหนื่อยยากของผู้บริหาร……คิดอย่างเป็นผู้ให้..ย่อมไม่มีวันล้ม….ไม่พยายามสร้างศัตรูในred ocean แต่กลับไปหามิตรใน blue ocean…..ถ้าผู้บริหาร/ผู้นำ คิดทำงานให้ได้บุญทุกๆขณะ…จะมีความสงบสุขแก่ผู้ให้และผู้รับ…..ผู้นำสามารถสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลาง……ศัตรูหมู่มารแต่มีความกลมเกลียวภายในองค์กร…..ชนะใจลูกน้องด้วยความดีและความจริงใจ…..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านการเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณและในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม)                                                                                                                                                                            

7. คุณโชค บูลกุล : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
คุณสมบัติ/จุดเด่น : การเลี้ยงลูกดี..เจริญรอยตามความถนัดของธุรกิจครอบครัว..พร้อมสืบทอดธุรกิจ...ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จได้…..ดังกรณีตัวอย่างนี้…..คิดว่าความเหนื่อยยากของ….พ่อ…ที่สร้างธุรกิจไว้ให้..ลูก…เป็นของขวัญชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง…จากที่ท่านได้เลี้ยงดูและให้ได้รับการศึกษา….ความเข้มของสายเลือดนักสู้ถูกถ่ายทอดได้อย่างลงตัว..เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันทุกประการ…….แนวความคิดใหม่ในเชิง..strategy..ที่ได้เล่าเรียนมาบวกกับความแกร่งของกระดูกที่มี….เบอร์แล้ว…ของธุรกิจ….และที่สำคัญต้องเข้ากับอุปนิสัยส่วนตัวของ….คุณโชคเองได้…จึงทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง…..มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น/ลูกค้า/ลูกน้อง สูงมาก….มีคำพูดที่คมชัดเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน…ทุกระดับ…จึงทำให้มีเสน่ห์ในคำพูด……ขยันที่จะลงมือทำมากกว่าพูด….ไม่เจ้าหลักการ แต่มีหลักการ….ชอบให้โอกาสคนที่ผิดพลาดแล้วดึงสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นครู…เป็นจุดแข็งในการต้านกับ….ปัญหา….เป็นนักสร้างbrand….และรักษาไว้ได้ดีเยี่ยมสิ่งที่สำคัญคือ…..มีความสบายๆในการทำงาน
ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  ความคิดที่ว่าสิ่งที่ครอบครัวมีให้ไว้….เป็นธุรกิจที่มีค่ามากเพราะสร้างมาด้วยความยากลำบาก…เรานำความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้…ด้วยศิลปะเฉพาะตัวย่อมทำให้เป็นผู้สืบทอดได้ไม่ยากนัก……แต่ในความเป็นตัวของตัวเองต้องแอบแผงด้วย…ความขยันหมั่นเพียรที่จะคิด…จะทำ..ลงมือปฏิบัติและหากลยุทธ์ที่ดีเพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจไว้ให้ยาวที่สุด………..มีCSRอยู่ในระดับต้นๆ…(มุมมองทางด้านการเป็นผู้นำท้าทายและกระทำสม่ำเสมอในแง่ผลลัพธ์ทางสังคม)                                                                                                                                                                            
สรุปในตอนที่ 8 นี้ :  “เมื่อเป็นผู้นำต้องตั้งธงของตนเองให้ได้…….แล้วสร้างให้เป็นธงชัยของผู้บริหาร”   ด้วยการบันทึกจุดแข็ง/จุดอ่อนในรอบปี โดยใช้ “คัมภีร์จุดแข็ง/จุดอ่อนของตัวเราเอง” เพราะถ้าในทุกๆปีของการทำงานมีการพัฒนาการ…..เป็นลำดับมาจะทำให้รู้ว่าตัวเราเองดีขึ้น…..ตัวของเราอยู่ในระดับใด…?....เหมาะสมกับหน้าที่การงาน/ธุรกิจ ของเราหรือไม่..?....ตัวอย่างการบันทึกบัญชีคัมภีร์จุดแข็ง/จุดอ่อน….ดังนี้:-                                                                                                                                                        

เล่มที่ สมุดบันทึกจุดแข็ง                                                                                                                         สมุดบันทึกคำภีร์จุดแข็งในรอบปี…...………..บันทึกโดยนาย/นางสาว………………………….

เงื่อนไขที่จดบันทึก……………ต้องจดทุกเดือนทุกเหตุการณ์ที่เป็นผลสำเร็จ…………………………                                                                                                                                     

รายการที่จดบันทึก…..มีดังนี้

1. สรุปความสำเร็จของ “ผู้บริหารเอง” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม… เช่น…เดือนมกราคม….ตัวของเราเองมีการ เปิด/ปิด  การขาย/ทำงานในหน้าที่ เป็นประจำ/โครงการเฉพาะ หรือไม่…?..มีการหางานใหม่/เปิดงานใหม่/หรือสร้างแผนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อขยายงาน/ต่อสู้กับคู่แข่ง (ข้อนี้จะต้องบันทึกยิ่งละเอียด…ยิ่งดี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. สรุปความสำเร็จของ “ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม…..ความละเอียดตามขนาดของกิจการ…กล่าวคือถ้ากิจการใหญ่ ก็ให้มีการบันทึกตามสายการบังคับบัญชา…..ผู้บริหารจะบันทึกเฉพาะระดับผู้จัดการก็ได้                                                                                   3. สรุปความสำเร็จของ “องค์กร” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม…..ตามความสำเร็จของกลุ่มงาน…ในฝ่าย / ส่วน  / แผนก….รวมถึงบริษัทในเครือ(ถ้ามี)                           สรุปผลที่ได้เป็น 3 ตารางเพื่อรวบรวมจุดแข็งของ 1. ตัวผู้บริหาร 2.ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้อง 3. องค์กรประโยชน์ที่จะได้รับ:                                                                                                                                             1. เพื่อทราบถึงจุดแข็งของ ระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร                                                                               2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร…ขยายกิจการ…เปิดธุรกิจใหม่ๆตามความพร้อมขององค์กร                                               3. เพื่อให้รู้เขา…รู้เราในการเตรียมความพร้อมของการประเชิญกับปัญหา….การพัฒนาบุคคลากร                                                       4. การบันทึกจะได้รับผลสำเร็จก็ต้อง….พร้อมใจกันทำทั้งองค์กร….ทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร                      5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกๆคนในองค์กร                                                                                                                                                      “เล่มบันทึกจุดอ่อนจะได้กล่าวในช่วงท้ายของตอนที่


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที