ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003329 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 22 ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(3)

ตอนที่ 80

วันที่ 22

ภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์ (Applied Strategy )(3)

 

                4.4    สมองกับกระแสไฟฟ้า………...“  กลไกทางจิต  สารสื่อประสาท ในสมอง ”  :

สมอง…ตามกายวิภาคแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ…..สมองส่วนหน้า…..สมองส่วนกลาง…..และสมองส่วนหลัง….แต่เมื่อมาแบ่งตามระดับความคิดของมนุษย์แล้วจะแบ่งเป็น….ก้านสมอง…สมองชั้นใน….และสมองชั้นนอก….จากการพิจารณาพบว่า การแบ่งสมองอยู่ในลักษณะใดก็ตาม….เป็นการแยกแยะส่วนของสมอง……..ตามหน้าที่การทำงานของสมองแต่ละส่วน  ซึ่งมีการควบคุมและสั่งการภายในแต่ละองค์ประกอบอย่างซับซ้อน….ซึ่งกันและกันภายใต้…ระบบกลไกลของสมองนั่นเอง….!

                สมองส่วนหน้า (Forebrain)…..เป็นส่วนครอบคลุม สมองชั้นนอกส่วนที่เหลือจาก….สมองส่วนกลางและส่วนหลังมา….เป็นที่รวมของสมองหลักๆ…ได้แก่ ซีรีบรัม (cerebrum)เป็นส่วนอยู่ชั้นบนสุด….สมองชั้นนอก (cortex) และสมองชั้นใน (limbic area) รวมทั้ง ทาลามัส (thalamus) ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ฮิปโปแคมปัส (hippocampus)  และอามิจดาลา (amygdala)      forebrain…..เป็นส่วนอยู่ด้านในของ….limbic area….คอยรับความรู้สึกนึกคิด….การเรียนรู้และส่วนของความทรงจำ….ซึ่งจะแสดงออกในด้านความเฉลียวฉลาด และการรับรู้จากสภาพแวดล้อมภายนอก….คอยจัดระเบียบความคิดและเรียบเลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกขณะ…..พร้อมทั้งคอยสั่งการ อวัยวะที่สำคัญของร่างกายเช่น  ควบคุมการย่อยอาหาร….ควบคุมการนอนหลับพักผ่อน…และอารมณ์ที่อยู่เบื้องลึกของมนุษย์อีกมาก

                 สมองส่วนซีรีบรัมเป็นสมองหลักที่อยู่ภายในเปลือก….neocortex….แบ่งสมองส่วนนี้เป็นสองซีกหรือ …Hemispheres….คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาโดยมีเส้นใยประสาทและเซลล์สมองยึดเหนียวรั้งให้ติดกัน…. the band of nerve fibers …ประกอบด้วย ….gray matter and axon…สมองทั้งสองซีกมีหน้าที่และมีขนาดต่างกัน….สมองซีกซ้ายควบคุมการทำงาน ของร่างกายซีกขวา ส่วนสมองซีกขวา ควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย ….มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันและพร้อมๆกัน….ไม่แยกการทำงาน….แต่อย่างไรก็ตาม…นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาความแตกต่างของสมองทั้งสองซีกต่อไปอีกและพบว่า….สมองซีกซ้ายเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และจัดการระบบการสั่งการของสมอง….ส่วนสมองซีกขวาทำหน้าที่ประมวลผลทั้งระบบของการทำงาน เปรียบเสมือน soft ware และ hard ware ของ computer………..พอสรุปเบื้องต้นได้ว่า…….สมองซีกซ้าย แสดงออกด้านความความสามารถเฉพาะตัว เป็นส่วนใหญ่เช่น  การเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ   การจัดระบบของพฤติกรรม การวิเคราะห์ส่วนของข้อมูล….และประมวลผลออกมาในรูปของ คำพูดและการแสดงออก…..และความสามารถเฉพาะตัว ………สมองซีกขวา จะมีหน้าที่คิด จินตนาการและสร้างสร้างสรรค์สิ่งใหม่….สุนทรียภาพทางอารมณ์….การรับรู้ไหวพริบและเชาว์ปัญญา…เช่นการพิจารณาคัดเลือกและการบริหารบุคคลของ HR…..เมื่อสัมภาษณ์ บุคคลเข้าทำงาน…..เราพิจารณา จากการสนทนา  ดูลักษณะท่าทางคำพูดและการแสดงออก….ไหวพริบและเชาว์ปัญญา  ของบุคคลที่เราจะเลือกเข้าทำงาน….. เราใช้สมองซีกซ้าย เพื่อพิจารณาคำพูด และอากัปกิริยาการแสดงออกของเขา….ในขณะที่เราใช้……สมองซีกขวา….เพื่อวิเคราะห์ลักษณะภาพรวมการแสดงออกทาง คำพูด ภาษา รวมทั้งทัศนคติส่วนตัว…..สุดท้ายสมองทั้งสองซีกของเราต้องสรุปเพื่อเลือก….บุคคลนั้นๆ เข้าทำงานในองค์กร / องค์การ ของเราต่อไป….!......ข้อควรพิจารณา……ขณะที่เราใช้สมองซีกขวาประเมินผลโดยรวมของบุคคลที่เราสัมภาษณ์…..เราต้องอย่าลืมว่า….คนที่เราจะเลือกเข้าทำงานนั้นอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่ อะไร….?ต้องการคนทำงานที่….ต้องใช้สมองซีกไหนมาทำงานในตำแหน่งนี้….มากกว่ากัน …..โดยจะต้องแยกการให้คะแนนในข้อของ….การมีพัฒนาการ….กับความสามารถเฉพาะตัว ….ออกจากกันอย่างชัดเจน…..ซึ่งเราจะรู้ทันที่ว่าคนๆนั้น อาจจะไม่เหมาะสม / ดีที่สุด ในการทำงานตามตำแหน่ง  ที่จะให้เขาทำในขณะนี้…..แต่เมื่อมีการพัฒนาทางด้านทักษะและสมองแล้ว…..เขาจะทำงานให้เราอย่างดีที่สุด..!...และที่สำคัญเขาจะรักและทุมเทการทำงานให้แก่องค์กร / องค์การ  ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย….!.....และอย่าลืมว่า……เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของสมองแล้ว จะช่วยให้เราคิดพิจารณาถึงพัฒนาการของสมองกับอารมณ์ควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา

               สมองส่วนกลาง (Midbrain)……เป็นส่วนของก้านสมองส่วนบน ทำหน้าที่ควบคุมระบบของการมองเห็น…การเคลื่อนไหวการทำงานของตา ม่านตาและการเปิดปิดของรูม่านตา

               สมองส่วนหลัง (Hindbrain) ….หรือสมองเล็กที่รียกว่า ซีรีเบลลั่ม (celebellum) และส่วนของก้านสมองส่วนล่าง…..สมองส่วนนี้…มีหน้าที่ควบคุมระบบการรับข่าวสารทั้งหมด พร้อมทั้งควบคุม การทำงานโดยอัตโนมัติของร่างกาย ……ก้านสมองทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้ทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมการหลับ การตื้น การฝัน และระบบการเต้นของหัวใจและการหายใจ….และส่งต่อไปที่ ทาลามัส (thalamus) ในสมองส่วนหน้า….Forebrain…และส่วนที่อยู่ล่างสุดที่เรียกว่า ซีรีเบลลั่ม (celebellum) ทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกาย ควบคุมการเคลื่อนไหว และการทรงตัว   และนักวิทยาศาสตร์พบว่า ซีรีเบลลั่มเป็นส่วนของการควบคุมระบบอัตโนมัติ….ทั้งความจำและการแสดงออก…พร้อมทั้งจัดระเบียบการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ…. ….ซีรีเบลลั่ม ยังทำหน้าที่บันทึกความทรงจำ และการเรียนรู้อย่างอัตโนมัติด้วย…..

////////////////////////////////////////

11/7/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที