ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004471 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"10 ผู้นำ/CEO…(..จบ..)คติที่น่านำไปใช้ "

ตอนที่9

10 ผู้นำ/CEO…คติที่น่านำไปใช้ (..จบ..)

8. คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ: อดีต กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน  และเป็นผู้ก่อตั้งศิริวัฒน์แซนด์วิช                                                                                                     คุณสมบัติ/จุดเด่น : ผู้พลิกจากมาดนักธุรกิจมาเป็น….มาดพ่อค้าติดดินตัวจริง เป็นผู้นำในจำนวน….ไม่กี่คนที่ชนะใจลูกน้องยอมสละนาวา….และยอมอยู่เคียงข้างเพื่อต่อสู้ชีวิตในยามหมดตัว……………………...พ่อค้าขาย….sandwich…. brand ไทย…ในยคหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง…….ลงสู่สามัญชน “ถ้าวันนี้ ยังรวยอยู่คงไม่เข้าใจสัจธรรม…ไม่รู้จักคำว่าบุญ….ทาน….ช่วยเหลือคนยากจน…..และชีวิตก้าวพ้นวิกฤติต้มยำกุ้งมาได้ก็เพราะ…….ธรรมะของพระพุทธเจ้า….อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  หรือ..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”….จากนั้น….คำที่ว่าพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส…. ก็จุดประกายขึ้นมาในตัวเขาทันที…….เขาเป็นคนต่อสู้ชีวิต…. ล้มแล้วต้องลุกได้…..มีความขยันหมั่นเพียร…ต้องไม่อาย…ที่จะทำกิน…..สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้ร่วมงานอยู่เสมอ และที่สำคัญต้องพัฒนาตนเอง……ฝึกฝน…..อ่านหนังสือให้มากพร้อมกับหา…คติธรรมเพื่อสอนตนและแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย                                                                                                                                                                      ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  ประการแรกของการก้าวสู่การทำธุรกิจ…..คือมีสติรู้ตนเอง….รับข่าวสาร…..หาความรู้เพิ่มเติม…พัฒนาบุคคลากรขององค์กร…..และไม่ผลีผลามในผลที่เห็นซึ่งอาจเป็นภาพลวงตาที่ไม่ยั่งยืน….การให้โอกาสผู้ที่ทำผิดและพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น…..ใช้ความผิดเป็นครูในการต้านกับแรงพายุและปัญหา…..ก็ทำให้ประสบความสำเร็จและลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้…..ต้องดึงจุดเด่นของตัวเราที่มองไม่เห็นออกมา…..และสร้างเป็นผลสำเร็จในรูปของผลงานให้ได้

2 ผู้นำทางพุทธธรรมและจิตวิญญาณประยุกต์

9. พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) "ป.อ.ปยุตฺโต"พระพรหมคุณาภรณ์ดำรงค์ตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ พิเศษประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติ/จุดเด่น :พระผู้เผยแผร่ธรรมะยุค IT…เป็นพระนักวิชาการ…นักคิดนักเขียน…มีผลงานหนังสือทางพระพุทธศาสนาจำนวนหลายเล่ม….พระผู้ซึ่งทุ่มเททั้งแรงกาย…..แรงสติปัญญา….แรงใจ…พัฒนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นคำพูดที่เข้าใจง่าย…ทันยุคทันเหตุการณ์……ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย…เป็นพระนักพัฒนา….พัฒนาสังคมไทย สู่วัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก…
                                                                                                                                                                  

…….สังคมไทยปัจจุบัน เผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ…สังคมการเมือง….และสิ่งแวดล้อม …บางปัญหาอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว….แต่ผู้นำไม่ยอมรับ….เลย… โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง….ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้างเท่านั้น หากแต่กำลังฝังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมไทยจนอาจยากต่อการเยียวยาแก้ไข                                    

ผู้นำที่ดีย่อมรัก…..ตัวเราเอง…..รักครอบครัว……รักสังคมไทย……รักประเทศชาติ……รักมนุษย์และธรรมชาติ……โปรดมีธรรมะไว้ในใจของทุกท่านแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า “ เป็นพุทธบุตรแห่งธรรม”
ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร :  ความพร้อมของผู้นำ….ไม่จำเป็นต้องมีหัวโขน….หรือตำแหน่งหน้าที่….หากแต่เพียงคิดว่าเราจะ…นำธรรมะมานำพาชีวิตของเรา….เราก็ได้ชื่อเป็นผู้นำแล้ว

 

10. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง)  :นามปากก “ว.วชิรเมธี” ต้นแบบ “ธรรมะติดปีก  Active Buddhism”
อาจารย์พิเศษ...เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย (Vimuttayalaya Institute)…อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกโดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism for World Peace) และจำพรรษาอยู่ที่
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

คุณสมบัติ/จุดเด่น : มหาวุฒิชัย เป็นพระนักวิชาการ…. เป็นนักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่… เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคIT…เป็นพุทธบุตรที่เผยแผร่พุทธศาสนาได้ตรงยุค ตรงสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์…ไม่มีข้อแม้ในการปฏิบัติธรรม…และเผยแผร่ธรรมะ….ไม่มีเงื่อนไขที่จะให้…มีความมานะอดทน…เรียนรู้จนถึงที่สุดแห่งธรรมะ……พร้อมที่แก้ปัญหา…คน…สังคม….ประเทศด้วย……..ธรรมะ

ผลที่ได้/การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร : ตราบใดกรุงศรีอยุธยา…ยังไม่สิ้นคนดี ในแผ่นดินไทยเมืองพุทธ ก็ยังมี ผู้นำดี/ ผู้ปฏิบัติชอบ…..และพระผู้เผยแผร่ธรรมะอยู่คู่บ้านเมืองเราตลอดไป….ความอดทน….ความขยันหมั่นเพียร….ศึกษาหาความรู้….ขยันปฏิบัติ / ทำงาน….ความสำเร็จของคำว่า “ผู้นำ” ยังคงมีคู่กับ…ทุกๆท่านตลอดไป

สรุปในตอนที่ 9 นี้ :  อยากให้ท่านวิเคราะห์ดูว่า เมื่อ ตัวท่านเอง ต้องการ….ให้ผู้อื่นเรียกท่านว่า… “ผู้นำ”….ท่านพร้อมหรือไม่…?...มีสิ่งใดเป็นที่ยอมรับของ องค์กร/สังคม อยู่แล้ว…ก็ให้ทำต่อไป…และมีสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่อง…ก็ให้รีบขวายขวนหาทางที่จะปฏิบัติ….ตามความพอใจและสติปัญญา………….และขอส่งท้ายด้วยตัวอย่างการบันทึกบัญชีคัมภีร์จุดอ่อน….ดังนี้:-                                                                                                                                                       

มีลักษณะเดียวกับ การบันทึกจุดแข็งแต่ต่างกันตรงที่ต้องมีความละเอียดในการหาข้อผิดพลาดและต้องบันทึกวิธีการแก้ปัญหานั้นๆไปด้วย

 

เล่มที่ สมุดบันทึกจุดอ่อน                                                                                                                        สมุดบันทึกคำภีร์จุดอ่อนในรอบปี…...………..บันทึกโดยนาย/นางสาว………………………….

เงื่อนไขที่จดบันทึก……………ต้องจดทุกเดือนทุกเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อน/ปัญหา/วิธีการแก้ปัญหาตาม case นั้นๆ…………………………                                                                                                                                    

รายการที่จดบันทึก…..มีดังนี้

1.สรุปความผิดพลาดของ “ผู้บริหารเอง” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม… เช่น…เดือนมกราคม….ตัวของเราเองทำอะไรผิดบ้าง….ผิดต่อตนเองและผู้อื่น….แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ต้องบันทึก…เช่นผิดนัดประชุม...ผิดเวลาในการนัดหมาย…ผิดคำพูด…ผิดคำสั่ง…และอื่นๆเป็นต้น(ต้องบันทึกวิธีการแก้ไขในข้อผิดพลาดนั้นๆด้วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. สรุปความผิดพลาดของ “ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม…..ความละเอียดตามขนาดของกิจการ…กล่าวคือถ้ากิจการใหญ่ ก็ให้มีการบันทึกตามสายการบังคับบัญชา…..ผู้บริหารจะบันทึกเฉพาะระดับผู้จัดการก็ได้ (ต้องบันทึกวิธีการแก้ไขในข้อผิดพลาดนั้นๆด้วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. สรุปความผิดพลาดของ “องค์กร” ที่ทำในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเริ่มจากเดือน…..มกราคม…จนถึงเดือนธันวาคม…..ตามความสำเร็จของกลุ่มงาน…ในฝ่าย / ส่วน  / แผนก….รวมถึงบริษัทในเครือ(ถ้ามี) (ต้องบันทึกวิธีการแก้ไขในข้อผิดพลาดนั้นๆด้วย….ข้อนี้จะต้องตั้งกรรมการกลางเป็นผู้บันทึก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  สรุปผลที่ได้เป็น 3 ตารางเพื่อรวบรวมจุดอ่อน/ปัญหา/ข้อบกพร่อง…ของ 1. ตัวผู้บริหาร 2.ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้อง 3. องค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ:                                                                                                                                             1. เพื่อทราบถึงจุดอ่อนของ…. ระบบ / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหาร                                                                               2. เพื่อเป็นแนวทาง…ในการแก้ไข/ปรับปรุงองค์กร                                                                                             3. เพื่อหากลยุทธ์…ในการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับ…. ระบบ / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหาร…ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก                                                                                                                                     4. การบันทึก…ข้อผิดพลาด/ปัญหา…จะได้รับผลสำเร็จก็ต้อง….พร้อมใจกันทำทั้งองค์กร….ทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร                                                                                                                                                                 5. สร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกๆคนในองค์กรว่าปัญหาที่เกิดขึ้น….ทุกๆคนมีส่วนร่วมและพร้อมใจกันแก้ไข….เพราะมีผลกระทบโดยรวม…..และต้องไม่สร้างปัญหาเหล่านั้นอีก                                                                                                                                                                                                     

หลังจากที่ได้จุดอ่อน …และจุดแข็ง…ขององค์กรแล้วให้ตั้งธง…สรุปเป็นคำภีร์บันทึกจุดแข็งจุดอ่อน

 

 

วิธีการปฏิบัติการตั้งธง..จุดแข็ง/จุดอ่อนขององค์กร:    

1.       จัด workshop หาจุดแข็งทั้งหมดในองค์กร

2.       จัด workshop หาจุดอ่อนทั้งหมดในองค์กร

3.       จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้ว่า….เป็นจริงตามที่สรุปมาหรือไม่…?

4.       ตั้งจุดแข็งเป็น…ธงชัยแรกที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

5.       ตั้งจุดอ่อนเป็น…แรงผลักดันโดย…วิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาวิธีการแก้ปัญหา…ติดตามผลและบันทึก….นำผลที่ได้มาตั้งเป็นข้อกำหนด…วิธีป้องกันปัญหา…และวิธีการปฏิบัติ…นำมาแปลเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนและจุดแข็ง ขององค์กรต่อไป (ต้องให้กรรมการ…ติดตามผลตลอด)                                                                                                                               

บทส่งท้ายตอนที่ 9 นี้:  ข้อให้ทุกท่านโชคดีในการค้นหาจุดแข็ง/จุดอ่อน และอย่ามองจุดอ่อนทุกๆจุดว่า…เป็น  ปัญหาเสมอไป…แต่จงมองและหาทางเปลี่ยนจุดอ่อนนั้นให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้…นั้นคือ “สุดยอดผู้นำตัวจริง”

“ในตอนที่ 10 น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงของความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร) …ภายใน  30 วัน”

29 มีนาคม 2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที