ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 22 มี.ค. 2009 12.33 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8465 ครั้ง

เกร็ดความรู้...เพื่อเป็นมนุษย์งานมือโปร
HR Contribution

ในสภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิต ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอฝากเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง HR เพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับ....


เรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตอนที่ 7 (ตอนจบ)

ผู้นำแบบไหนที่เรียกว่า "ผู้นำเชิงกลยุทธ์"

ในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอท่านผู้อ่านในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และย่อยประเด็นลงมาถึงเรืองของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ซึ่งก็คือเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คราวนี้ ผมขอนำเรืองของปัจจัยหลักที่จะทำให้การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ ซึ่งผมเองมองมันว่าเป็นปัจจัยหลัก หรือเรียกว่า Critical Success ทีเดียวเลยครับ

เรื่องส่วนใหญ่เหล่านี้ ในทางทฤษฎีองค์การแล้ว จัดว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การด้วยครับ โดยเฉพาะปัจจัยเรืองแรก ๆ แต่กระนั้น ก็ยอมรับกันนะครับว่า คุณภาพและสมรรถนะของบุคลากรในองค์การนี่ล่ะสำคัญสุดสุด ถ้าเจาะจงไปหน่อยก็คือเรืองของคุณภาพผู้นำ หรือที่เรามักจะพูดถึงเรืองภาวะผู้นำ

ผู้นำแบบไหนที่ส่งผลต่อการทำให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จได้

ตอบแบบตรงไปตรงมาคือ ผู้นำที่มีคุณภาพดี ยกตัวอย่างผู้นำที่สามารถทำหน้าที่ตามบทบาทที่ควรจะเป็น 21 เรื่องที่ผมเคยกล่าวไปแล้ว (ยัอนกลับไปดูงานเขียนเรื่องนี้ย้อนหลังดูครับ) แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบนะครับ เพราะลึก ๆ ไปแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น

Dess และ Miller ในงานเขียนของเขาเมื่อปี ค..1993 โน่น บอกว่า ผู้นำที่ผลักดันการใช้กลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีคุณลักษณะของความเป็นหรือภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3 เรื่อง คือ การกำหนดทิศทาง (setting a direction) การออกแบบองค์การ (designing the organization) และการปลูกฝังวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศและคุณธรรม (installing a culture emphasizing excellence and ethics)

เรามาดูกันทีละเรื่อง อย่างสั้น ๆ เพื่อให้ get idea และ re-understand ครับ

1) การกำหนดทิศทาง (setting a direction)
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางขององค์การทั้งในด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งผู้บริหารเองจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งหลาย ก็คือ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลมากกำหนดทิศทางขององค์การที่เหมาะสม หลายองค์การก็ต้องกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ในลักษณะที่เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategy) และกลยุทธ์อีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า กลยุทธ์ตามสถานการณ์ (Contingency Strategy)

2) การออกแบบองค์การ (designing the organization)
การออกแบบองค์การ เป็นกิจกรรมของผู้นำที่เกี่ยวกับการประเมินโครงสร้างองค์การ และการจัดระบบ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในหลายเรื่องเช่น ระบบทีมงาน รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเอื้อต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบองค์การ และกระบวนการทำงานนี้เป็นเรืองสำคัญนะครับ มันไม่มีผิดมีถูก มีต่อเหมาะหรือไม่เหมาะกับองค์การเท่านั้น ซึ่งหากไม่เหมาะ และไม่เหมาะมากมาก ก็จะสะท้อนถึงโอกาสที่องค์การจะล้มเหลว และแน่นอนผู้นำก็จะล้มเหลวด้วย

3) การปลูกฝังวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศและคุณธรรม (installing a culture emphasizing excellence and ethics)
กิจกรรมพวกนี้ เป็นเรืองการปลูกฝังเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การมีความร่วมกันของค่านิยม แบบแผนวิธีคิด ความเชื่อ มุมมองหรือวิสัยทัศน์ บรรทัดฐานที่เน้นไปในเรื่องความเป็นเลิศขององค์การ รวมถึงจะต้องปลูกฝังวัฒนธรรมหรือค่านิยมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานของการทำงานตามวิชาชีพ และมาตรฐานขององค์การ เพื่อให้เป็นกรอบยึดถือปฏิบัติของบุคลากร

หากมีโอกาส ในภายภาคหน้า ก็จะมาว่า กันในรายละเอียดลงทีละเรื่องครับ ผมเองก็มองว่าเป็นเรืองสำคัญ แต่จะให้นำเสนอยาว ๆ ก็จะกลายเป็นไม่น่าสนใจ เพราะเป็นวิชาการมากเกินไป

ผมเองเชื่อในเรื่องของการทำงานที่ควรหยั่งอยู่บนฐานขององค์ความรู้ที่จะให้ดีก็ต้อประยุกต์มาใช้เพื่อการทำงานได้ ไม่ใช่ทำงานหรือสร้างระบบของการบริหารไปตามประสบการณ์ที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็น ซึ่งในโลกปัจจุบันที่โลกาภิวัตน์หมุนมันให้เร็วอย่างไม่อาจคาดคิดได้ทันนั้น บางทีเราก็คงต้องนำเอาความรู้ที่อาจจะสำเร็จรูปหรือไม่สำเร็จรูปที่หลายองค์การเขาทำเป็น "Best Practice" มาทำให้เป็น "Better than Best Practice" สำหรับองค์การของเราน่าจะดีกว่า คุณว่าอย่างไรครับ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที