มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 10 พ.ค. 2014 20.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 457137 ครั้ง

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเองเป็นสิ่งที่คนทุกคนภาคภูมิใจ แต่รู้ไว้ว่า มันยาก ถ้าเข้ามาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละธุรกิจ มีวิธีทางสู่ความสำเร็จแตกต่างกันแต่มนง่ายถ้าอ่านเรื่องนี้ มีหลายตอนติดตามอ่านตลอด แล้วท่านจะรู้ว่าเถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว


จริยธรรมที่เถ้าแก่จะต้องมี

ความหมายของจริยธรรม

        จริยธรรม (Ethic) เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปรัชญาเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ  สำหรับปัจจุบันเป็นวิชาที่ถูกประยุกต์ใช้ในทุกสาขาวิชาชีพ  การค้าปลีกเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินกิจการภายใต้ความจริงใจ  ความปรารถนาดี  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับกิจการ  ดังนั้นจริยธรรมจะต้องมีอยู่ในจิตสำนึกของผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท 

         มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้หลายความหมาย

          แต่ขอสรุปแบบง่าย ๆ ว่าจริยธรรมคือ  บรรทัดฐานการประพฤติตนที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อควบคุมการกระทำของมนุษย์ให้มีความถูกต้อง  เหมาะสม  และส่งผลให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะ  กล่าวคือถ้าไม่ทำตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม นั่นเองตามภาษาของนักวิชาการนั่นละ      

ที่มาของจริยธรรม

          จริยธรรมเป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของความประพฤติที่ดีที่เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  เพื่อความสงบสุข  ดังนั้นจึงมีการนำจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

           สมัยโบราณ  เพลโตนักปรัชญาชาวกรีซ มีความเชื่อว่า ชีวิตมนุษย์ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดเปลื้องตนออกจากความทุกข์ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีเหตุผลทำความดีจากความบริสุทธิ์ใจและมีความยุติธรรม   การทำความดีเพื่อความดีจริงใจไม่มีการแอบแฝง 

           และเพลโตได้อธิบายถึงคุณธรรมที่สำคัญของมนุษย์ มี 4 ประการคือ

           1. ปัญญา                                    2.  ความรู้จักประมาณ        

          3. ความกล้าหาญ        4.  ความยุติธรรม

          ต่อมา  ลูกศิษย์ของเพลโต  ชื่อ  อริสโตเติล    ได้มีการวางหลักจริยธรรมสำหรับชีวิตมนุษย์ไว้ ดังนี้

มนุษย์จะต้องดำเนินชีวิตไปตามหลักเหตุผลและทำหน้าที่ของชีวิตที่ดีนี้ให้สมบูรณ์ มีความยุติธรรม  มีอารมณ์ดี มีสุขภาพดี มีการดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง  ฉลาดคิด  ความดีของมนุษย์ มี 3 ชนิด คือ ความดีภายนอก  ได้แก่ ชื่อเสียง ความดีทางวิญญาณ ได้แก่ สติปัญญา ความสุข คุณธรรมฯ ความดีทางร่างกาย ได้แก่ ความสมบูรณ์ของสุขภาพที่ดี  คำว่า  “ปรัชญา” เป็นคำที่ได้ยินจนติดหูคนที่ไม่เข้าใจจะฟังและพูดแบบไม่ถูกต้องตามสถานการณ์  ก่อนอื่นเรามารู้จักคำนี้ก่อน  ที่แท้จริงปรัชญาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านใดด้านอย่างลึกซึ้งแบบถึงแก่นแท้เราจะเห็นว่าผู้จบปริญญาเอก  ส่วนใหญ่จะมีตัวย่อภาษาอังกฤษว่า  Ph.D  ย่อมาจาก  Philosophy  of  Degree  ต่อท้ายวุฒิการศึกษา  นั่นคือเป็นการระบุว่าดอกเตอร์ท่านนี้  มีความรู้ด้านที่ตนจบมาอย่างรู้แท้  แบบเข้าใจถึงสาขานั้น ๆ  อย่างแท้จริง  แบบเข้าถึงแก่นวิชา นั่นเอง  

 

               


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที