มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 10 พ.ค. 2014 20.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 455765 ครั้ง

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเองเป็นสิ่งที่คนทุกคนภาคภูมิใจ แต่รู้ไว้ว่า มันยาก ถ้าเข้ามาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละธุรกิจ มีวิธีทางสู่ความสำเร็จแตกต่างกันแต่มนง่ายถ้าอ่านเรื่องนี้ มีหลายตอนติดตามอ่านตลอด แล้วท่านจะรู้ว่าเถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว


วิธีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในธุรกิจ

          เมื่อมีการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการซื้อวัตถุดิบมาเป็นต้นทุนในการดำเนินกิจการ  สำหรับธุรกิจการผลิต  การขายของจะต้องมีการซื้อของมาเพื่อขาย  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการ  เช่น สปาร์เสริมความงามร้านเสริมสวยเองจำเป็นจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานการซื้อมาในปริมาณที่เพียงพอ  ไม่ซื้อมามากจนเกินไป  เพียงพอในที่นี้คือพอใช้  พอจำหน่าย  ไม่มีเหลือไว้หรือเหลือทิ้ง  หกทิ้ง  วางระเกะระกะ จนกระทั่งจะต้องเสียเนื้อที่ในร้านค้าโดยไม่เกิดประโยชน์  และยังเป็นการเสียค่าใช้จ่ายอันเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาอีกด้วย เช่นวัตถุดิบในการดำเนินกิจการบางชนิดมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ  กล่าวคือถ้าชมพูสระผม  ครีมนวดหน้า  น้ำยาบางชนิดเก็บไว้นานโดยไม่มีการดูแลรักษาจะเสื่อมคุณภาพ  มีกลิ่น  หรือจับกันเป็นก้อน  เสียความยืดหยุ่นไม่อยู่ในสภาพเดิมอาจส่งผลให้คุณภาพของการบริการลดลงและที่สำคัญถ้าผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิต  จะต้องตระหนักและสำนึกไว้อยู่เสมอว่าหากมีวัตถุดิบในการผลิตคงเหลือไว้เป็นจำนวนมากซึ่งบางอย่างจะต้องเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ  จึงเป็นเหตุให้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  อันส่งผลให้เป็นต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น  ความตระหนักและสำนึกที่ว่านี้คือการมีเหตุมีผลในการดำเนินการกล่าวคือทราบปริมาณความต้องการของลูกค้า รู้จักกลไกของตลาด รู้กลวิธีทางการค้าของคู่แข่ง และรู้จักตัวเองความเข้าใจถึงว่าระยะเวลาใด  หรือฤดูกาลใดลูกค้ามีความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้นหรือลดลง  สามารถคาดคะเนปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการประกอบการที่คุ้มค่ากับการลงทุนทุกครั้งคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเอง 

             ดังนั้นผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจจะต้องรู้จักพอประมาณ  ขอแค่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้  คือ ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อไว้จำหน่ายที่พอเหมาะกับปริมาณที่ต้องการ  พอควรกับฐานะและต้นทุนในการประกอบการพิจารณาศักยภาพของตนเอง และความต้องการของลูกค้า  รวมทั้งจะต้องเข้าใจ  คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกับการดำเนินธุรกิจได้    นั่นคือ  ความพอเพียง  ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกัน  ส่วนเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักไว้อยู่เสมอไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจรูปแบบใดว่าจะต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพ  เพราะคุณภาพคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการและมีจิตสำนึกในการทำธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม  สุขภาพของลูกค้า  โดยใช้ความรู้   คือการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจ   ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในตัวสินค้าและบริการหรือที่เรียกว่า   Know-how เพราะธรรมชาติของสินค้าและการบริการแต่ละชนิดมีคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ตัวผู้ประกอบการเองจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์กล่าวคือ  เมื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการประเภทนั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจะเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะตัว  เช่น  กล้วยกวนจะมีความอ่อนนุ่มเมื่อทำเสร็จใหม่ ๆ  แต่ถ้านานไปจะแข็งไม่น่ารับประทาน และความรู้การทั้งในเรื่องการจัดการการผลิต  การตลาด  การสรรหาแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุน  จะต้องมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม  ต้องใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของความคิดและการกระทำตลอดเวลารวมทั้งการใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงไม่ก่อหนี้เกินความจำเป็น  ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเช่นไม่ดื่มเหล้า  สูบบุหรี่  เล่นการพนัน  สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่บั่นทอนสุขภาพมันยังเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในชีวิต  นอกจากเราจะใช้ความรู้ในการบริหารจัดการความพอเพียง  อย่างมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว  ธุรกิจของเราจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาวได้โดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องสร้างกลไกเพื่อให้เกิดคุณภาพจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ  และชุมชนใกล้เคียง  กล่าวคือไม่เพียงแต่ขายสินค้าไปแล้วจะต้องมีการติดตามความพึงพอใจเป็นกระบวนการหลังจากการขายด้วยเสมอทุกครั้งว่าลูกค้าเกิดความรู้สึกอย่างไรเมื่ออุปโภคหรือบริโภคสินค้าของเราไปแล้ว  ไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าที่มีตัวตนแล้วเท่านั้น  ผู้ประกอบการที่จำหน่ายบริการด้วยเช่นกัน    ถึงแม้จะไม่มีสินค้าเป็นตัวตน  จะต้องนำความพอใจหรือข้อติชม  เสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าและบริการของตนเองอย่างต่อเนื่องดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ปลอมปนวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  เพราะคุณภาพคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที