มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 10 พ.ค. 2014 20.17 น. บทความนี้มีผู้ชม: 453920 ครั้ง

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเองเป็นสิ่งที่คนทุกคนภาคภูมิใจ แต่รู้ไว้ว่า มันยาก ถ้าเข้ามาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะธุรกิจแต่ละประเภทแต่ละธุรกิจ มีวิธีทางสู่ความสำเร็จแตกต่างกันแต่มนง่ายถ้าอ่านเรื่องนี้ มีหลายตอนติดตามอ่านตลอด แล้วท่านจะรู้ว่าเถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว


การวิจัยกับเถ้าแก่

ความหมายของการวิจัย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยคือ การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่านแต่สรุปอย่างง่าย ๆ ได้ว่าเป็นการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบที่ถูกกำหนดขึ้นตามกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ แล้วงานวิจัยเป็นอย่างไร? 1.ก่อนที่จะทำงานวิจัยจะต้องทราบวัตถุประสงค์ก่อน หรือบางทีอาจต้องเกิดปัญหาก่อน บางทีเราเคยได้ยินจากสื่อ หรือคนเขาพูดกันว่า “จากการทำวิจัย.......” “ผลการวิจัยพบว่า........” หรือ “เป็นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้” คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ติดปากนักวิจัย นักวิชาการที่อ้างถึงแหล่งที่มาของ ข้อมูลว่าน่าเชื่อถือ เพราะมาจากการทำวิจัยแท้จริงแล้วเป็นการตอบหลังจากดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว เช่น ยอดขายของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะลดลง เพราะคนนิยมหันมาใช้คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กแทน จากผลการวิจัยพบว่า ราคาของคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กลดลงร้อยละ 20 และราคายังเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกใช้คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก รองลงมาคือ ความสะดวกในการพกพา จากข้อความข้างต้นปัญหาคือยอดขายของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะลดลง จึงต้องทำวิจัยหาสาเหตุ ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหายอดขายลดลงว่ามาจากสาเหตุใด 2.มีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ เครื่องมือส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นแบบสอบถาม ให้กรอกข้อมูลลงไป หรืออาจใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด เช่นประชากร 150 คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่าจะแจกแบบสอบกี่ชุดจึงจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือที่สุด 3.การวิจัยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ไม่ใช่นำข้อมูลเก่ามาอ้างอิงทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ในบางกรณีความรู้ที่ได้อาจเป็นความรู้เดิมในกรณีที่มุ่งวิจัยเพื่อตรวจสอบซ้ำเพื่อความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือและถือเป็นการทดสอบความทันสมัยของผลการวิจัยซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาซึ่งมีรูปแบบเหมือนกัน หรือต่างกันออกไปบ้างตามวัตถุประสงค์ และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละสาขาวิชาแต่ในทางบริหารจัดการธุรกิจ จะมุ่งไปที่การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที