CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 25 ต.ค. 2006 23.47 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3714 ครั้ง

หากแม้ มีความจริงแท้ ความดีงาม ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย จากจดหมายฉบับนี้
และ ความจริงแท้ ความดีงาม ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ในชีวิตของข้าพเจ้านี้...

จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เกิดขึ้นในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน
จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เจริญเติบโต งอกงาม เป็นร่มไม้ใหญ่
อยู่ในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน

จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เจริญเติบโต งอกงาม ความสงบ สถิตย์
อยู่ในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ในทุกลมหายใจ
ไม่ว่าจะเกิด ความทุกข์ ความหวาดกลัว หวาดหวั่น ภายนอก ทางกาย ขนาดไหนก็ตาม

จงขอให้ ความสงบสุข อันแท้จริง เที่ยงแท้ สถิตย์ สงบ เป็นสุข
อยู่ในใจ ของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ตลอดไป


ตอนที่ ๑

ภาคสาม บทพิเศษ  จดหมาย ถึงพี่น้องชาวใต้ ผู้เท่าเทียมกัน กับเราคนไทยทุกคน

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2006 (23:32)

 

ถึง พี่น้องชาวใต้ ผู้เท่าเทียมกัน กับเราคนไทยทุกคน

 

วันเวลา และ โอกาส ที่จะตั้งใจทำอะไรสักอย่าง ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน

จากวันที่ตั้งใจจะเริ่มเขียน จนถึงวันนี้ ก็ได้ผ่านพ้น คืนวัน เลยไปจากความตั้งใจ พอสมควร

 

แม้ว่ากาย และ ใจ จะอยู่ห่างกันเหลือเกิน

แต่ก็พอได้ยิน ได้เห็น ได้รับรู้ ปัญหา ความทุกข์ ความหวาดกลัว หวาดหวั่น

หวาดระแวง ต่อภัยที่ไม่อาจคาดเดา ที่มองไม่เห็น และไ่ม่รู้่ว่าจะเกิดอะไร

ขึ้นกับตัวเรา ครอบครัว พ่อแม่พี่น้องของเรา วันนี้ พรุ่งนี้ มะรืนนี้ ดังนั้น...

 

หากแม้ มีความจริงแท้ ความดีงาม ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย จากจดหมายฉบับนี้

และ ความจริงแท้ ความดีงาม ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ในชีวิตของข้าพเจ้านี้...

 

จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เกิดขึ้นในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน

จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เจริญเติบโต งอกงาม เป็นร่มไม้ใหญ่

อยู่ในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน

 

จงขอให้ ความจริงแท้ ความดีงามนั้น เจริญเติบโต งอกงาม ความสงบ สถิตย์

อยู่ในใจของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ในทุกลมหายใจ

ไม่ว่าจะเกิด ความทุกข์ ความหวาดกลัว หวาดหวั่น ภายนอก ทางกาย ขนาดไหนก็ตาม

 

จงขอให้ ความสงบสุข อันแท้จริง เที่ยงแท้ สถิตย์ สงบ เป็นสุข

อยู่ในใจ ของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ตลอดไป

 

พี่น้องชาวใต้ ที่รักทุกคน

มนุษย์เรานั้น ไม่ว่ายากดีมีจน เชื้อชาติ ศาสนา ใดๆ

ภาคเหนือ ใต้ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง หรือ กรุงเทพ

มักจะประสบ ความทุกข์ อันเดียวกันเสมอ

 

มนุษย์เรานั้น มาจากแม่คนเดียวกัน และกลับสู่แม่ คนเดียวกันเสมอ

นั่นก็คือ ธรรมชาติ เป็นดังมารดา ของทุกสิ่ง คอยโอบอุ้ม ดูแล เราทุกคนไว้เสมอๆ

เป็นดังมารดา ผู้ให้ทุกอย่าง โดยไม่หวังผลตอบแทน เสมอๆ ไม่เคยทวงบุญคุณ

เลยแม้แต่น้อย ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของเราทุกคน

 

ความเชื่อ ศรัทธา ศาสนา เชื้อชาติ ยากดีมีจน นั้น

เป็นเพียงการมอง การรับรู้ การแปล ผ่านแว่นที่ต่างกัน และเกิดขึ้นมา ทีหลังทั้งสิ้น

เป็นสิ่งที่เราทุกคน ยึดถือ ยึดมั่น ยึดติด มาเป็นวิถีชีวิตเรา ขึ้นมา ทีหลังทั้งสิ้น

หากเราถอด การยึดถือ ยึดมั่น ยึดติด ออกไปให้หมด

จะเห็นว่า มนุษย์เรานั้น มีความเป็นคน เท่าเทียมกัน ไม่ต่างกันเลย

 

เพราะเรามาจากแม่ และกลับสู่จากแม่ คนเดียวกัน

เราทุกคนจึงมีความเป็นคน เท่าเทียมกัน เราได้รับสิ่งต่างๆ จากแม่ เท่าเทียมกัน

 

ภายนอกนั้น ด้านกาย เรามีสุขและทุกข์จาก การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เท่าเทียมกัน

ภายในนั้น ด้านใจ เรามีสุขและทุกข์จาก ความกลัว ความอยาก ความโกรธ เท่าเทียมกัน

 

ดังนั้น ความสุขและทุกข์พื้นฐาน ของเราทุกคน ทุกภาค เหนือ ใต้ ออก ตก ทุกยุคสมัย จึงเท่าเทียมกัน ไม่ต่างกันเลย

 

มนุษย์เรานั้น ย่อมพบทั้งสุข และทุกข์ สลับกันไป

ไม่มีใคร ที่จะมีแต่ความสุข มากกว่าคนอื่น ตลอดชีวิต

ไม่มีใคร ที่จะมีแต่ความทุกข์ มากกว่าคนอื่น ตลอดชีวิต

 

ความทุกข์และความสุข ของมนุษย์เรา มีขึ้น มีลง มีเกิด มีสิ้นสุด ไปเรื่อยๆ

เป็นดุจคลื่นความสุข ความทุกข์ ในทะลอันไร้ฝั่ง ไม่มีสิ้นสุด

 

ดังนั้นใน ความสุขและทุกข์อันไม่สิ้นสุดนี้ จึงกลายเป็น ปัญหาหลัก ของมนุษย์เราทุกคน

ทุกภาค ภาค เหนือ ใต้ ออก ตก อย่างเท่าเทียมกัน อย่างยุติธรรม ไม่ต่างกันเลย

 

 

พี่น้องชาวใต้ ที่รักทุกคน

มนุษย์เราทุกคน ทุกภาค ภาค เหนือ ใต้ ออก ตก นั้น

ต่างมีสุขมีทุกข์ ไม่ต่างจากเรา

ต่างต้องหัวเราะ ร้องไห้ ไม่ต่างจากเรา

ต่างหวาดหวั่น หวาดกลัว ไม่ต่างจากเรา

ต่างเป็นทุกข์ เพราะความโกรธ เกลียดชัง ไม่ต่างจากเรา

ต่างเป็นทุกข์ เพราะความอยาก ความโลภ ไม่ต่างจากเรา ดังนั้น...

 

ขอจงเมตตา จงให้อภัย จงสวดมนต์ให้กับตัวเราเอง

ขอจงสวดมนต์ให้กับครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งหลาย

 

จงเมตตา จงให้อภัย จงสวดมนต์ให้กับศัตรู อริ ฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายที่คิดไม่เหมือนเรา

ฝ่ายที่ขัดแย้งกับเรา ฝ่ายที่เคยเบียดเบียนเรา ฝ่ายที่เคยกระทำ ความอยุติธรรมกับเรา...

ขอจง ผ่อนคลาย ผ่อนลมหายใจ ให้ช้า  สงบลง

ขอจง ปล่อยวาง ความโกรธแค้น เกลียดชัง ทั้งปวง ลงเถิด

ขอจง ปล่อยวาง ความโกรธแค้น เกลียดชัง ทั้งปวง ให้สิ้นสุด ในยุคสมัยของเราทุกคนเถิด

ขอความสงบ ความดีงาม จงเกิดขึ้น สถิตย์ อยู่ต่อไป ในยุดของลูกหลายเรา ทุกคนด้วยเถิด

 

ขอความสงบ ความจริงแท้ ความดีงาม จงเกิดขึ้น สถิตย์ อยู่ต่อไป ในลมหายใจ ของพี่น้องชาวใต้ทุกคน ตลอดไป...

 

แสดงความคิดเห็นและดูทั้งหมด ๒๔ บทความ ได้ที่

http://www.tpa.or.th/writer/author_des.php?passTo=e7c730f5848300fc6f352f248796df86&authorID=63

และ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cxoasia&group=1

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที