ศุภนิธิ เรืองทอง

ผู้เขียน : ศุภนิธิ เรืองทอง

อัพเดท: 29 พ.ค. 2009 09.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10931 ครั้ง

5ส เป็นระบบบริหารขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์การได้ในระดับรากแก้ว ซึ่งสามารถจะหยั่งลึกลงไปได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์การให้สูงขึ้นต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


5ส คือ ระบบบริหารระดับรากแก้ว

หากองค์การใดมีความต้องการจะยกมาตรฐานให้สูงขึ้น องค์การนั้นก็มักจะนำระบบบริหารที่มีมาตรฐานตามที่ต้องการมาใช้ในองค์การ เช่น ISO, TPM, TQM ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อกำหนดมากมายให้องค์การต้องปฏิบัติตาม จึงทำให้ดูเป็นเรื่องยากสำหรับองค์การที่ไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติตามมาตรฐานใดๆมาก่อน แต่ถ้าสังเกตให้ดีก็จะพบว่า 5ส มีองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสอดแทรกอยู่ในทุกระบบบริหารอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดระบบวิธีการทำงาน (ส1 : สะสาง) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ (ส2 : สะดวก) การตรวจสอบแก้ไขและป้องกันความผิดปกติ (ส3 : สะอาด) การกำหนดให้เป็นมาตรฐาน (ส4 : สร้างมาตรฐาน) และการทำให้บุคลากรมีวินัยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน (ส5 : สร้างวินัย)

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการในการยกมาตรฐานองค์การให้สูงขึ้นให้ได้ตามต้องการ ก็คือ การทำให้รากฐานขององค์การแข็งแกร่งพอที่จะนำระบบบริหารต่างๆมาใช้ได้ ซึ่งก็คือศักยภาพของบุคลากรในองค์การนั่นเอง

องค์การสามารถนำ 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรได้ในทุกระดับ และทั่วถึงทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรต้องจัดระบบงาน ต้องปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตรวจสอบค้นหาความผิดปกติและแก้ไขในทันทีที่พบ ต้องกำหนดเป็นมาตรฐานทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง และต้องมีวินัยที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็คือ กิจกรรม 5ส นั่นเอง

ถ้าเข้าใจ 5ส อย่างถ่องแท้แล้วละก็ จะพบว่า 5ส มีโครงสร้างที่สามารถต่อขยายไปได้ไม่สิ้นสุด โดยองค์การสามารถใช้ 5ส เป็นระบบบริหารขั้นพื้นฐาน แล้วค่อยต่อยอดระบบบริหารอื่นๆตามที่ต้องการโดยผ่านทางองค์ประกอบของ 5ส ตัวอย่างเช่น ทำ ส1 สะสาง ด้วยการจัดระบบงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานที่ต้องการ ทำ ส2 สะดวก ด้วยการใช้ Kaizen หรือ ระบบการควบคุมด้วยสายตาเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ทำ ส3 สะอาด ด้วยการนำ QCC มาใช้แก้ไขและป้องกันความผิดปกติ ทำ ส4 สร้างมาตรฐาน ด้วยการนำ TPM มาใช้ และ ทำ ส5 สร้างวินัย ด้วยการนำ TQM มาใช้ในองค์การ เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงน่าจะถือได้ว่า 5ส เป็นระบบบริหารขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์การได้ในระดับรากแก้ว ซึ่งสามารถจะหยั่งลึกลงไปได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์การให้สูงขึ้นต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที