CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 26 ต.ค. 2006 15.37 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4294 ครั้ง

ดังนั้น หากเรา มีรัฐบุรุษ ผู้สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง มีหลายๆท่าน
หลายๆแบบ คล้ายฮีโร่ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก ที่มีหลากหลาย สาขากีฬา
แน่นนอนว่า เด็กแต่ละคนนั้น ย่อมมีความชอบ ความรัก ความถนัด พรสวรรค์
หลากหลาย ต่างกันออกไป ซึ่งย่ิอมจะมีฮีโร่ ต้นแบบ แบบอย่าง ในดวงใจ
แตกต่าง กันออกไป เช่นกัน

ดังนั้น สำหรับ เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคนแล้ว สิ่งนี้เป็น
ของขวัญอันประเมินค่ามิได้ เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ เด็กๆทุกคน
เห็นต้นแบบจริง จับต้องได้จริง สามารถทำได้จริง
ทำให้มั่นใจ มีความเชื่อมั่น ว่าต้องทำให้ได้ เหมือนฮีโร่ ต้นแบบ เหมือนแบบอย่าง
สุดท้ายพรสรรค์ ความดีงาม การเติบโต การพัฒนา ในทุกด้านๆ
ของเด็กๆ และประเทศชาติของเรา ย่อมเปล่งประกายแสง อย่างเต็มที่


ตอนที่ ๑

ภาคสาม บทที่ ๖  จดหมายเรียนถึง ท่านผู้นำ ผู้ใหญ่ทุกท่าน ผู้ซึ่งอยู่บนเส้นทาง แห่งรัฐบุรุษ ของบ้านเมือง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2006 (13:53)

 

เรียน ท่านผู้นำ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรา ผู้ซึ่งอยู่บนเส้นทาง แห่งรัฐบุรุษ ของประเทศชาติ ทุกท่าน,

 

แม้ว่าข้าพเจ้านี้ จะไม่ได้มีความสามารถ พรสวรรค์เหนือผู้คนอื่น เลยแม้แต่น้อย

เป็นแค่เด็กชาวนา ธรรมดาคนหนึ่ง บนแผ่นดินไทย อันเป็น แผ่นดินแม่ที่มีพระคุณ และเป็นที่รักยิ่ง เท่านั้น

 

เมื่อเทียบกับ ท่านผู้ใหญ่ ทุกท่าน ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ วัยวุฒิ แล้ว

ข้าพเจ้าก็เปรียบเป็นดัง หิ่งห้อยตัวน้อย ที่คอยเปล่งแสง อยู่ภายใต้ ทุกท่าน ที่เป็นดังดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า เท่านั้นเอง

 

แต่อย่างไรก็ตาม อาศัยที่ว่า ข้าพเจ้านั้น เป็นคนอยู่วงนอก และอยู่ไกลออกไป

จึงพอมองเห็นภาพในมุมกว้าง มุมอันหลากหลาย ที่ไม่อาจมอง หรือ สังเกตเห็น

จุดศูนย์กลาง หรือ จากจุดไกล้ๆ ได้

 

ขอเรียนว่า อย่าคิดว่าผู้น้อย คนนี้กระทำการ บังอาจ หรือ อาจเอื้อม เลย

ที่อยากจะ เสนอแนะ มุมมอง หรือ สิ่ง ที่ได้สังเกตุเห็น แด่ทุกท่าน

เพียงแต่คิดว่า ทุกท่าน อาจจะเมตตา ให้โอกาส บ้าง

เผื่อว่า อาจจะเป็นประโยชน์ แก่แผ่นดินแม่ อันมีพระคุณยิ่ง ไม่มากก็น้อย

 

มุมกว้างที่ข้าพเจ้าได้สังเกต และมองเห็น ได้แก่

 

ประการแรก รัฐบุรุษ ของบ้านเมือง เป็นดังดวงอาทิตย์ เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง แก่เยาวชน เด็กๆ ทุกคนที่จะเติบใหญ่ ในวันหน้า

 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ไหลเชี่ยวกราด ดุจน้ำป่าไหลบ่า ท่วมประเทศชาติ สังคม

ในขณะนี้นั้น เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคนย่อม อยู่ในภัยอันตราย ทั้งทางตรง ทางอ้อม

อย่างไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งภัยอันตรายเหล่านั้น ยังหมุน ไหลบ่า แรงมากขึ้น เรื่อยๆ

จนไม่อาจคาดเดาว่า จะสิ้นสุดลงเมื่อใด กันแน่

 

หากเราไม่ตระหนัก หาทางแก้ไข ป้องกัน อย่างเข้มแข็ง ยาวนานพอ

เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคน ย่อมไม่ สามามารถ หลีกเลี่ยงภัยอันใหญ่หลวง

นั้นได้เลย

 

เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคน ย่อมเติบโต ขึ้นไป เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้รับช่วงต่อ

ดูแล สร้างสรรค์ บ้านเมือง เหมือนกับที่เราทุกคน ทำอยู่ในยุค ในช่วงอายุ ของเราทุกคนนี้

 

เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคน ต้องเติบโต เติบใหญ่ขึ้น

ขั้นการเติบโต เติบใหญ่ ทางธรรมชาตินั้น ก็มักจะเรียนแบบพ่อแม่ และผู้ใหญ่รอบๆตัว

 

ดังนั้น หากเรา มีรัฐบุรุษ ผู้สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง มีหลายๆท่าน

หลายๆแบบ คล้ายฮีโร่ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก ที่มีหลากหลาย สาขากีฬา

แน่นนอนว่า เด็กแต่ละคนนั้น ย่อมมีความชอบ ความรัก ความถนัด พรสวรรค์

หลากหลาย ต่างกันออกไป ซึ่งย่ิอมจะมีฮีโร่ ต้นแบบ แบบอย่าง ในดวงใจ

แตกต่าง กันออกไป เช่นกัน

 

ดังนั้น สำหรับ เยาวชน เด็กๆ ลูกหลานเรา ทุกคนแล้ว สิ่งนี้เป็น

ของขวัญอันประเมินค่ามิได้ เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ เด็กๆทุกคน

เห็นต้นแบบจริง จับต้องได้จริง สามารถทำได้จริง

ทำให้มั่นใจ มีความเชื่อมั่น ว่าต้องทำให้ได้ เหมือนฮีโร่ ต้นแบบ เหมือนแบบอย่าง

สุดท้ายพรสรรค์ ความดีงาม การเติบโต การพัฒนา ในทุกด้านๆ

ของเด็กๆ และประเทศชาติของเรา ย่อมเปล่งประกายแสง อย่างเต็มที่

 

รัฐบุรุษ ผู้เป็นฮีโร่ ต้นแบบ เป็นแบบอย่าง อย่างหลากหลาย นั้นยังมีไม่มากนัก

ในโลกด้านตะวันออก ที่ประเทศของเรา ตั้งอยู่

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ในฐานะ ที่ประเทศของเรา มีความเป็นไทย

และเป็นไทแก่ตัวเอง มาช้านาน ในประวัติศาสตร์ อันเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร

 

และเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ที่จะเป็นชาติแรก ที่ริเริ่ม ผลักดัน ลงมือทำอย่างจริงจัง ยาวนานพอ

เืพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้น เพื่อเด็กๆ ทุกคนของเรา เพื่อแผ่นดินแม่ของเรา

และสามารถเป็นชาติต้นแบบ เป็นชาติแบบอย่าง เป็นชาติตัวอย่าง

แก่ชาติเพื่อนบ้านทั้งหลาย

 

สุดท้ายหาก ชาติเราทำสำเร็จ ชาติเพื่อนบ้านทั้งหลาย ทำสำเร็จ

ผลประโยชน์ย่อมเป็น ความสุข ความดีงาม สันติภาพ การพัฒนา ที่ยั่งยืน

 

เพราะหากลองเปรียบเทียบว่า หากบ้านเรามั่งคั่ง มีความสุข ในขณะที่

เพื่อนบ้านโดยรอบ ยากจน เป็นทุกข์

ความมั่งคั่ง ความสุข ของบ้านเรา จะยั่งยืนนาน อยู่ได้ หรือไม่

 

ในระดับชาติเพื่อนบ้านก็ เช่นกัน หากชาติเรามั่งคั่ง มีความสุข ในขณะที่

ชาติเพื่อนบ้านโดยรอบ ยากจน เป็นทุกข์

ความมั่งคั่ง ความสุข ของบ้านเรา จะยั่งยืนนาน อยู่ได้ ไม่นานนัก

 

ประการสอง รัฐบุรุษ ของบ้านเมืองนั้น เป็นดังทองแท้ เพชรแท้ ที่ยินดี ที่เต็มใจ ที่อดทน ต่อการพิสูจน์ ทดสอบ วิพากวิจารณ์

 

เป็นความจริง ว่า ทุกคนนั้น ไม่มีใครเก่ง ถนัด สมบรูณ์แบบในทุกด้าน

จึงเป็นเรื่อง ที่ต้องเกิดขึ้น อย่างไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องโดนวิพากวิจารณ์

 

ทุกท่านก็เช่น เดียวกัน ย่อมไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องโดนวิพากวิจารณ์ ได้เลย

แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เราสามารถแก้ไขจุดด้อย หรือพยายามหลีกเลี่ยง

ผลเสียจากจุดด้อย ให้มากที่สุด

 

ผลดีอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นได้ จากจุดด้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับเราว่า เรารู้ ตระหนัก ถึงจุดด้อย

ในตัวเรา หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับเราว่า เรากล้าหาญ ซื่อตรง ว่าเราทุกคน ล้วนมีจุดด้อย ได้หรือไม่

และมีความมุ่งมั่น ทั้งกาย วาจา ใจ ที่จะแก้ไข หลีกเลี่ยงผลเสีย นั้นอย่างไร เพื่อให้เกิดผลดี

กับตัวเรา และส่วนรวมมากที่สุด

 

เป็นธรรมดา ที่เราย่อมไม่พอใจ เดือดร้อนใจ ที่มีคนมาวิพากวิจารณ์ตัวเรา

ยิ่งถ้าไม่มีเหตุผล หรือ ไม่เป็นจริง เราก็จะยิ่ง ไม่พอใจ เดือดร้อนใจ ขึ้นไปอีก

 

แต่อย่างไรก็ตาม ทองแท้ เพชรแท้ ย่อมไม่กลัวไฟ

คนแท้จริง รัฐบุรุษนั้น ย่อมไม่กลัวการวิพากวิจารณ์ การทดสอบ การพิสูจน์ เช่นกัน

 

ประการสาม รัฐบุรุษ ของบ้านเมืองนั้น ต้องประกอบด้วย ความกล้าหาญ ความอดทนยิ่ง เป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่ง หนักแ่น่น มั่นคง

 

การที่จะยอมรับคำวิจารณ์ได้ โดยไม่ทำให้เราเสียใจ ท้อใจ ไม่พอใจ เป็นทุกข์นั้น

ผู้นำ รัฐบุรุษ ทุกท่านนั้น จะต้องมี ความกล้าหาญ อดทนยิ่ง อยู่เต็มหัวใจ ทั้งสี่ห้อง

ไม่เหลือที่ว่าง ให้ความกลัว ความหวาดหวั่น หวั่นไหว โลภ โกรธ หลง เลยไม่แต่น้อย

 

ความอดทน อดกลั้นยิ่ง ต่อการพิสูจน์ ทดสอบ วิพากวิจารณ์ อย่างหนักแ่น่น ไม่หวั่นไหว

มีความเมตตา เข้าใจ เห็นใจ ต่อทุกคน ที่เข้ามาพิสูจน์ ทดสอบ วิพากวิจารณ์

ผลจากการ อดทน การปฎิบัติ อันยากยิ่ง แห่งการเป็นมนุษย์นี้

ย่อมจะส่งผลดีอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นแก่เราได้

 

เมื่อสังเกตจะ้เห็นว่า แต่ละคนนั้น มักมีประสบการณ์ มีมุมมอง มีความรู้ ที่เราไม่รู้เสมอๆ

ดังนั้น หากเราโดน วิพากวิจารณ์ ต้องอ่อนน้อม ด้วยใจเมตตา เข้าใจ เห็นใจ

พยายามอดทน และแก้ไข หากสิ่งนั้น เป็นความจริง ที่เราไม่รู้ มองข้าม หรือเคยพลาดไป

จงเป็นดัง มหาสมุทร ที่อ่อนน้อม ทำตัวอยู่ต่ำกว่า สายน้ำทั้งปวง

จงเป็นดัง มหาสมุทร ที่อ่อนน้อน สามารถรองรับได้ ทั้ง การวิพากวิจารณ์ ที่พอใจ และไม่พอใจ

จะทำให้ผลเสีย กลายเป็น ผลดีอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นแก่เราได้ เช่นกัน

 

แต่หากเราโดน สรรเสริญ เยินยอ ในทางที่ดี

ก็ขอให้เป็นกำลังใจ ในการทำงานต่างๆ ต่อไป

แต่หากเราโดน สรรเสริญ เยินยอ จนเกินเหตุอันควร

ก็ขอให้เป็นสติ เป็นข้อเตือนใจ ไม่ประมาท ไม่หลง ไม่ยึดติอ ไปกับสิ่งนั้น

 

ประการสี่ี รัฐบุรุษ ของบ้านเมืองนั้น ต้องประกอบด้วย สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ อันบริสุทธิ์ และเป็นกลาง อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง

 

ผู้นำ รัฐบุรุษ ทุกท่านนั้น จะต้องมี ความเป็นกลาง แก่ทุกฝ่าย ทุกคน

อย่างยุติธรรม อย่างเท่าเทียม แข็งแกร่ง มั่นคง

ไม่โอนเอียง เอนเอียง ลำเอียง มีอคติ ด้วยอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง

 

หาไม่แล้ว ความยุติธรรม ย่อมไม่เกิดขึ้น

หาไม่แล้ว ความอยุติธรรม ย่อมเกิดขึ้นแทน

ย่อมส่งผลเสียใหญ่หลวง และปัญหาต่อเนื่อง ตามมาเรื่อยๆ ไม่จบ ไม่สิ้น

เช่น เราอาจจะมอง เห็นความเสียหาย ที่ส่งผล อย่างต่อเนื่อง ในทุกวันนี้ได้ ไม่ยากนัก

 

จะเห็นได้ว่า ความเป็นกลาง นั้นมีความสำคัญใหญ่หลวง

ต่อความเป็นความตาย ของชาติบ้านเมือง ของลูกหลานเราทุกคน

มีความสำคัญใหญ่หลวง ต่อความยุติธรรม ที่จะเกิดขึ้น

มีความสำคัญใหญ่หลวง เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน ความอยุติธรรม ที่จะเกิดขึ้น

 

การที่จะเดินทางอยู่บนเส้นทาง การเป็นกลาง อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง นั้น

จะต้องอาศัย สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ อันบริสุทธิ์

จะต้องอาศัย การฝึกฝนเป็นประจำ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยสติพร้อม ไม่ประมาท

 

เพราะว่าพลังขอบเขต ของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม นั้น

ยังไม่สามารถต้านทาน การไหลบ่าอย่างรุนแรง ฉับพลัน

ของพลังขอบเขต ของอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ได้

มีเพียง สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ อันบริสุทธิ์ เข้มแข็ง

ที่ถึงพร้อมเท่านั้น ที่จะป้องกัน ต้านทาน ได้

 

สุดท้ายจึงขออวยพร ให้ผู้นำ ผู้ใหญ่ ในบ้านเมือง ที่อยู่บนเส้นทาง รัฐบุรุษทุกท่าน

ได้มองเห็นมุมมองจาก ชายขอบไกลๆ ที่ว่า ทุกท่านนั้น มีความสำคัญ

ในฐานะต้นแบบ แบบอย่าง ต่อลูกหลาน ของเรา ที่จะเติบใหญ่ ขึ้นมา

เพื่อรับช่วงบ้านเมือง ไปดูแล สร้างสรรค์ ให้ดีขึ้นๆ ไปอีก และสามารถ

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการไหลบ่า ภัยอันตราย จากกระแสการเปลี่ยนแปลง

ที่รุนแรง ขึ้นเรื่อยๆ และไม่อาจคาดเดาได้ในยุคของเรา ได้

 

ขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ ที่ดียิ่ง ในการทั้งปวง ขอขอบพระคุณยิ่ง

 

ด้วยความยินดี เต็มใจ เปิดกว้าง เป็นเกียรติ อย่างยิ่ง ต่อความรู้สึก ความคิดเห็น ของทุกท่าน

และขอเชิญทุกท่าน แวะเยี่ยมชมทั้ง ๒๕ บทความ ได้ที่

http://www.tpa.or.th/writer/author_des.php?passTo=e7c730f5848300fc6f352f248796df86&authorID=63

และ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cxoasia&group=1

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที