นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 15 ม.ค. 2015 08.24 น. บทความนี้มีผู้ชม: 404484 ครั้ง

www.thummech.com
ดาวเทียม คือเทคโนโลยีด้านอวกาศ หนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้งาน ใช้ในการทำหน้าที่เฝ้าสังเกต, สอดแนม, ค้นหา, ตรวจการณ์, พยากรณ์ ฯลฯ บทความนี้จะนำท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับเครื่องกลที่ลอยอยู่ในอวกาศที่เรียกกันว่า "ดาวเทียม"


6. ช่องจังหวะการปล่อย? และประเภทของดาวเทียม

6. ช่องจังหวะการปล่อย? และประเภทของดาวเทียม

      ในการส่งดาวเทียม หรือคน หรือภารกิจอื่นขึ้นสู่อวกาศ นอกจากความพร้อมของยานอวกาศแล้ว วันเวลาสถานที่ในการปล่อยยานอวกาศ หรือจรวดก็มีความสำคัญมาก จะต้องมีการคำนวณเวลาสถานที่ที่จะปล่อย รวมทั้งการพยากรณ์สภาพอากาศให้พร้อมสมบูรณ์ 100% เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะเกิดหายนะใหญ่หลวงได้ ช่วงเวลาที่เหมาะสม เราเรียกว่า ช่องจังหวะการปล่อย (Launch window) นอกจากจะปล่อยยานแล้ว รวมถึงเวลานำยานกลับสู่พื้นโลกด้วย

 

รูปการปล่อยยานแต่ละครั้งต้องมีช่องจังหวะการปล่อย เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

      ช่องจังหวะการปล่อยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางออกสู่อวกาศ และในการลงสู่พื้นโลกถ้าเกิดปัญหาทีมช่วยเหลืออาจเข้าช่วยเหลือได้ทัน ถ้าสภาพในการปล่อยยาน สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ หอปฏิบัติการจำเป็นต้องสั่งยกเลิก หรือเลื่อนการปล่อยยานออกไปก่อน แล้วรอ หรือทำการแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด และหาช่องจังหวะการปล่อยในโอกาสต่อไป

 

ดูวิดีโอแสดงช่องจังหวะการปล่อยยานผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุ

 

      ในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรก็เช่นกัน จะต้องหาช่องจังหวะการปล่อย ให้ถูกต้องในการส่งดาวเทียมไปสู่วงโคจร ถูกผิดพลาด การส่งไปสู่วงโคจรอาจไม่สมบูรณ์ เช่น หลุดจากวงโคจรออกสู่อวกาศ หรือตกลงสู่พื้นโลก

 

วิดีโอแสดงการปล่อยดาวเทียมจากนาซ่า

     

ประเภทของดาวเทียม

ดาวเทียมมีรูปร่าง และขนาดมากมายซึ่งจะเปลี่ยนไปตามการใช้งาน และความต้องการในการออกแบบ

·       ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ (Weather satellites) ช่วยในงานอุตุนิยมวิทยา (Meteorologists) พยากรณ์อากาศ หรือคอยตรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ประเภทของดาวเทียมตรวจสภาพอากาศประกอบด้วยดาวเทียม TIROS, COSMOS และ GOES ภายในดาวเทียมจะมีกล้องเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถถ่ายรูปสภาพอากาศของโลก ที่ควบคุมจากตำแหน่งสถานีภาคพื้นดิน หรือจากดาวเทียมที่วิ่งอยู่บนวิถีโคจร

 

รูปดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ TIROS

 

·       ดาวเทียมสื่อสาร (Communications satellites) ใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลการสนทนากันผ่านดาวเทียม ตัวอย่างของดาวเทียมคือ Telstar และ Intelsat ส่วนประกอบที่สำคัญของดาวเทียมสื่อสารคือ มีเครื่องรับส่งเรดาร์หรือทรานสปอนเดอร์ (Transponder) รับสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุ จากการสนทนาที่ความถี่ค่าหนึ่ง และผ่านภาคขยายสัญญาณ และส่งต่อกับไปที่โลก อีกครั้ง ในโครงข่ายความถี่อื่น ๆ ภาครับส่งทรานสปอนเดอร์ในดาวเทียมปกติมีประมาณ 100 หรือ 1000  ที่สามารถสื่อสารในเวลาเดียวกันกับภาคพื้นดิน

 

รูปดาวเทียมสื่อสาร Intelsat

 

·       ดาวเทียมแพร่ภาพ (Broadcast satellites) แพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ จากจุดหนึ่งไปสู่จุดอื่น ๆ  (มีความคล้ายคลึงกันกับดาวเทียมสื่อสาร)

 

รูปการใช้ดาวเทียมเป็นตัวกลางแพร่ภาพ

 

·       ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific satellites) ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการทดลอง วิจัย ตรวจจับความเป็นไปทั้งใน และนอกโลก ตัวอย่าง กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble space telescope) เป็นดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไป, ถ่ายภาพ อาทิเช่น การเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sun spots) ถ่ายภาพกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลโพ้น และส่งมายังสถานีภาคพื้นดินเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป  

 

รูปดาวเทียมฮับเบิล

 

วิดีโอแสดงภารกิจทางวิทยาศาสตร์ของฮับเบิล

 

·       ดาวเทียมนำทาง (Navigational satellites) ช่วยในการนำทางเดินเรือ และเครื่องบิน ที่เห็นบ่อยที่สุดคือดาวเทียม GPS NAVSTAR

 

รูปดาวเทียมGPS NAVSTAR

 

·       ดาวเทียมกู้ภัย (Rescue satellites) คอยทำหน้าที่รับส่งสัญญาณวิทยุ ที่ขอความช่วยเหลือ จากเรืออับปาง เครื่องบินตก และอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ติดตั้งสัญญาณรับส่งเพื่อที่ติดต่อกับดาวเทียมกู้ภัย  

 

รูปดาวเทียมที่ใช้ในภารกิจกู้ภัย SARSAT

 

·       ดาวเทียมสังเกตการณ์ของโลก (Earth observation satellites) เพื่อคอยสังเกตดาวโลก ที่เราอาศัย เพื่อคอยตรวจการ เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่โลก รวมไปถึงคอยสำรวจจำนวนของพื้นที่ป่า เฝ้าสังเกตธารน้ำแข็งที่ขั้วโลก ดาวที่ที่รู้จักกันได้แก่ ดาวเทียมตระกูล LANDSAT

 

ดาวเทียม LANDSAT 7

 

รูปดาวเทียมสังเกตการณ์ของโลก ENVISAT

·       ดาวเทียมทางทหาร (Military satellites) ใช้สังเกตสอดส่อง และเก็บข้อมูลทางฝ่ายตรงข้ามทางทหารที่เป็นความลับ ภายในดาวเทียมได้รวบรวมความเป็นไฮเทคโนโลยี มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดบรรจุอยู่ มีกล้องถ่ายภาพคอยสอดแนม จารกรรม ในการใช้งานประกอบด้วย

 

รูปดาวเทียม MITEX ที่ใช้ในทางทหาร

-                   ถอดรหัสการสื่อสาร

-                   เฝ้าสังเกตการณ์ด้านนิวเคลียร์

-                   สังเกตการณ์ การเคลื่อนไหวของศัตรู

-                   เตือนถึงขีปนาวุธที่ศัตรูปล่อยออกมา

-                   ดักฟังการสื่อสาร

-                   ภาพสะท้อนเรดาร์

-                   ถ่ายภาพ (ใช้ซึ่งต้องมีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในการถ่ายภาพพื้นที่แนวข้าศึก หรือที่น่าสนใจในทางทหาร)

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที