แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 30 มิ.ย. 2010 14.43 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8992 ครั้ง

ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ ส.ส.ท. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้การต้อนรับและได้มานำเสนอเรื่องเราวของมาตรวิทยาให้เราได้ฟังกัน


มาตรวิทยา ระบบคุณภาพที่ต้องตรวจวัด

Column: @Member club
ที่มา : วารสาร TPA News

มาตรวิทยา
ระบบคุณภาพที่ต้องตรวจวัด

       ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมเย่ยมชมโรงงาน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทางมาตรวิทยา เพื่อให้เป็นมาตรฐาน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้การต้อนรับและได้มานำเสนอเรื่องเราวของมาตรวิทยาให้เราได้ฟังกัน 
      85203_Pian.gif พล.อ.ต.ดร.เพียร กล่าวถึงประวัติความเป็นมาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติว่า ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่หก
85203_building_h.gif

    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจหลัก คือ
   
    1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
    2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ
    3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา


    มาตรวิทยา คือ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบปรับตั้งความถูกต้องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดประมาณหรือวิเคราะห์การทดสอบ
    มาตรวิทยา (Metrology) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการวัด มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องของหน่วยของการวัด มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้วัด เครื่องมือที่ใช้วัด สาขาของการวัด ทฤษฏี และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับการวัด การวัดเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ อันได้แก่ การควบคุมการผลิต การวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวัดเพื่อสุขภาพ และการประเมินความปลอดภัย การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการเป็นการรับประกันให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า
    ดร.เพียร กล่าวต่อว่า มาตรวิทยาได้เข้ามามีบทบาทต่อาการใช้ชีวิตประจำวัน โดยประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากการใช้มาตรวิทยาในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ เวลาไปซื้อของที่ต้องใช้การชั่ง ตวง วัด ก็ต้องมีเครื่องชั่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้เรายังมีกลไกทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นผู้ดูแลเครื่องมือวัดที่จะใช้บริการกับประชาชน หากตรวจวัดถูกต้องผู้บริโภคก็สบายใจ ได้รับความยุติธรรมในการบริโภค ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้เรื่องเวลาก็เป็นมาตรฐาน ซึ่งก็เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นกัน เรื่องของสิ่งแวดล้อม มาตรวิทยาก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง น้ำเสีย อากาศเสีย เขาก็ต้องวัดไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น
    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีหน้าที่ทำให้นานาชาติยอมรับ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งในเวทีการค้าโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ มาตรวิทยาสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การวัดที่ดีจะช่วยลดวัตถุดิบในการผลิตสามารถลดสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ช่วยลดพลังงงานและลดต้นทุนการผลิต

85203_banner.gif  85203_images.jpg

 


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที