นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 17 ม.ค. 2015 07.41 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4296861 ครั้ง

www.thummech.com
เป็นความรู้เกี่ยวกับโลหะในทางทฤษฏี ทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก
โลหะที่เป็นเหล็กที่จะกล่าวก็คือ เหล็ก และเหล็กกล้า
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม ทองแดง แมกนีเซียม ฯลฯ
ตัวอย่างที่จะกล่าวในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวเกียวกับ
- กรรมวิธีการผลิตโลหะ
- คุณสมบัติของโลหะ
- การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ
- การปรับสภาพของโลหะ
- แนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์
-ฯลฯ

ลองติดตามผลงานดูนะครับ ติชมกันได้นะ มีคำถามอะไรก็ถามได้ ถ้ารู้ก็จะตอบให้ครับ

เมื่อการพัฒนาทางด้านวัตถุมีสูง มองมุมกลับ การพัฒนาทางด้านจิตใจ ด้านคุณธรรมก็ต้องให้สูงตามไปด้วย

วัตถุประสงค์ที่ทำก็คือ อยากเห็นประเทศของเรามีความทัดเทียม หรือเหนือกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ไม่ต้องตามใคร


77 แผนภาพไอทีทางอุตสาหกรรม, การเปรียบเทียบแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม

13.8 แผนภาพไอทีทางอุตสาหกรรม

 

      แผนภาพไอทีทางอุตสาหกรรม (Industrial I-T diagram) คล้ายกันกับแผนภาพไอทีพื้นฐานที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น แต่ต่างกันตรงที่การลงข้อมูลรายละเอียดในแผนภาพเกี่ยวกับเหล็กกล้า ดูที่รูป

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมของเหล็กกล้า เอไอเอสไอ 1095

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

แผนภาพไอทีอุตสาหกรรมจะมีสเกลเปรียบเทียบค่าความแข็งสำหรับเหล็กกล้าที่อยู่ในอาณาบริเวณต่างกัน ซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาของแผนภาพ ส่วนค่าความแข็งที่ใช้อ่านทางด้านขวาจะได้อธิบายถึงรายละเอียดในหัวข้อท้าย ๆ ของบทนี้

 

      นอกจากนี้แผนภาพไอทีอุตสาหกรรมบางแผนภาพจะมีโค้งที่สาม ก็เพื่อใช้แยกความแตกต่างระหว่างเพิลไลต์หยาบ และเฟอร์ไรต์หยาบ ดูที่รูป

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมของเหล็กกล้า 4140 มีโค้งที่สามที่แบ่งแยกเพิลไลต์หยาบออกจากเฟอร์ไรต์หยาบ

 

 

ส่วนบริเวณการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในแผนภาพไอทียังคงมีความคล้ายคลึงกัน การนำแผนภาพไปอ่านก็จะเริ่มต้นจากบริเวณโครงสร้างออสเตนไนต์แล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้างอื่น ๆ

 

ตัวอย่างแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมในเหล็กที่มีส่วนผสมต่าง ๆ ด้านล่าง     

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหรรม เหล็กกล้าเอไอเอสไอ 52100

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม

 

รูปแผนภาพไอที 52100

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม เหล็กกล้าเอไอเอสไอ 5160

 

13.9 การเปรียบเทียบแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม

 

      ซึ่งเป็นกรณีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมกับแผนภาพไอทีอื่น ๆ จากรูป

 

รูปแผนภาพไอทีไดอะแกรม 1095

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมของเหล็กกล้า 4140 มีโค้งที่สามที่แบ่งแยกเพิลไลต์หยาบออกจากเฟอร์ไรต์หยาบ

 

ในแผนภาพไอทีที่เป็นเหล็กกล้า เอไอเอสไอ 1095 แสดงให้เห็นถึงปลายจมูกของเส้นโค้งตัวซี ที่โค้งวิ่งเข้าสู่บริเวณออสเตนไนต์ และเข้าใกล้แกนที่บอกอุณหภูมิ (แกน y) มากกว่าปลายจมูกในแผนภาพไอทีที่เป็นเหล็กกล้า เอไอเอสไอ 4140

 

      จากความแตกต่างของรูปทั้งสองนี้หมายความว่า เหล็กกล้า 1095 สามารถทำการชุบแข็งไปเป็นโครงสร้างมาเทนไซต์ได้เร็วมากกว่า เหล็กกล้า 4140 ซึ่งเหล็กกล้าที่มีการผสมเจือธาตุหลายชนิด ส่งผลให้การชุบแข็งของเหล็กกล้า 4140 ไปสู่โครงสร้างมาเทนไซต์เกิดช้ากว่าเหล็กกล้า 1095

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม ของเหล็กกล้า 1060 จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นมาเทนไซต์ได้ 100%

 

      เมื่อนำเหล็กกล้า 1060 ผ่านการชุบแข็งตามกราฟด้านบน จะไม่มีทางที่ได้เป็นมาเทนไซต์ 100% เพราะว่าในกราฟแผนภาพไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นอยู่ระหว่างจมูกของเส้นโค้ง กับแกน y (อุณหภูมิ) ของแผนภาพ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุการณ์ที่จะเป็นการชุบแข็งไปเป็นมาเทนไซต์ได้ 100% ทำให้ไม่สามารถใช้ได้กับ เหล็กกล้า เอไอเอสไอ 1060

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรม ของเหล็กกล้าซิลิกอน 9261

 

      รูปร่างเส้นโค้งตัวซี ของเหล็กกล้า เอไอเอสไอ 9261 จากกราฟแผนภาพด้านบน ลองพิจารณาความเปลี่ยนไปของเส้นโค้งเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าประเภทอื่น ๆ บริเวณเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงในแผนภาพไอที ของเหล็กกล้าจะกินพื้นที่ในกราฟมากกว่าแบบอื่น กราฟในแบบนี้ของเหล็กกล้าผสมมักจะส่งผลถึงความแตกต่างที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของเหล็กกล้า

 

      แผนภาพไอทีอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกใช้ชนิดของเหล็กกล้าสำหรับนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละชิ้นส่วนเครื่องกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้งานเหล็กกล้าที่เป็นโครงสร้างมาเทนไซต์

 

รูปแผนภาพไอทีไดอะแกรม 1095

 

รูปแผนภาพไอทีอุตสาหกรรมของเหล็กกล้า 4140 มีโค้งที่สามที่แบ่งแยกเพิลไลต์หยาบออกจากเฟอร์ไรต์หยาบ

(รูปซ้ำกับข้างบน)

 

      ยกตัวอย่าง ลองเปรียบเทียบเหล็กกล้าที่กล่าวมาแล้วข้างบนคือ เหล็กกล้า 1095 และ4140 โดยเทียบดูจากแผนภาพไอทีที่โค้งตัวซีทางด้านซ้าย ว่าอันไหนไกลจากแกนอุณหภูมิกว่ากัน เมื่อเทียบรูปกันแล้วจะพบว่าเหล็กกล้า 4140 มีระยะเส้นโค้งซีไกลกว่า เหล็กกล้า 1095 ทำให้เหล็กกล้า 4140 เวลาที่ใช้ชุบแข็งต้องใช้เวลานานกว่า แต่คุณภาพของเหล็กกล้าจะดีกว่าเพราะธาตุที่นำมาผสมเข้าไป

 

      เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ มาก ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโค้งซี ถึงขอบด้านซ้ายมีมาก เรียกระยะช่องว่างตรงนี้ว่า ห้องพักหายใจ (Breathing room)

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

“ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
                                                                                     H.Hesse
 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที