แพรวา

ผู้เขียน : แพรวา

อัพเดท: 26 พ.ย. 2010 11.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8580 ครั้ง

ส.ส.ท. ได้มีการจัดงานประกาศผลรางวัล 5ส ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล และ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ เลขาธิการสมาคม เป็นผู้แทน ส.ส.ท. กล่าวรายงาน และต้อนรับท่านประธานในพิธี


งานประกาศผลรางวัล Thailand 5S Award 2010

85203_logo.JPG

Thailand 5S Award 2010

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.   ได้มีการจัดงานประกาศผลรางวัล 5ส ประเทศไทย  ครั้งที่ 9  หรือ  Thai;and 5S Award 2010  ณ ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมรามา การ์เด้นท์  ถ.วิภาวดีรังสิต  เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล และ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ เลขาธิการสมาคม เป็นผู้แทน ส.ส.ท. กล่าวรายงาน และต้อนรับท่านประธานในพิธี  โดยในครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด  741 คน  และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เนตที่  www.tpa.or.th        โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

                1. เพื่อพัฒนาระบบ 5ส ขององค์การ ให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงานมากที่สุด       

                2. เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงขององค์การไปจนถึงระดับปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมได้อย่างตรงจุด โดยมีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม

                3. เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับวงการอุตสาหกรรมไทย

                4. เพื่อได้ทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำระบบ 5ส ซึ่งกันและกัน เพื่อรณรงค์การทำระบบ 5ส ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

85203_IMG_6744.gif      85203_IMG_6660.gif

นอกจากการนำเสนอผลงานของแต่ละองค์การแล้ว ยังมีนิทรรศการด้าน 5ส ขององค์การดังกล่าว มานำเสนอและกิจกรรม , ของรางวัลมากมาย ที่มาสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก และยังมีการประกวด Booth Vote อีกด้วย   พร้อมทั้งเสวนาพิเศษเปิดมุมมองกับ 7 ผู้บริหารจากองค์การดีเด่นที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เรื่อง “การส่งเสริมให้เกิด 5 ทั่วทั้งองค์การ” และเรื่อง “การผลักดันให้ 5 อยู่อย่างยั่งยืน” ดำเนินการเสาวนาโด  คุณฐิติ บุญประกอบ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม 

85203_IMG_0817.gif           85203_IMG_0922.gif

รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นด้าน 5 เพื่อรับ Thailand 5S Award 2010  

รางวัล : Golden Award

1.    บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

2.    บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

3.    บริษัท สยาม เด็นโซ่  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

4.     บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด              

 

รางวัล  : Silver Award

1.      บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

2.      บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)     

3.      บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)   

 

Certificate

1.    บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.    บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ศรีราชา)

3.    บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (บางนา)

4.    บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

5.    บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

6.    บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

7.    บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด

 

Certificate 5S Award Model

1.    บริษัท อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด

2.    บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

 

Certificate Preventive Maintenance Award

1.    บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

2.    บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

 

รางวัล :  Booth Vote   (ได้รับการโหวตจากผู้เข้าร่วมงาน)

                บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)

 85203_IMG_0687.gif

รางวัล : Popular vote  (ได้รับการโหวตจากผู้เข้าร่วมงาน)

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)

85203_IMG_0707.gif

สิ่งที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้นนั่นก็คือ การนำเครื่องมือ 5 ส มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการทำงานส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้า  ด้านคุณภาพอีกทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะและความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหน้าสู่การผลิตแบบ Skill Management และระบบบริหารระดับ สูง เช่น TPM และ TQM เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับสากลได้ จึงต้องมีการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรม 5ส ระหว่างองค์การเป็นการสร้าง การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

 

และรางวัลเป็นเพียงแรงผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริม 5ส อยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเวทีให้พนักงานกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสู่สังคม ต่อประเทศชาติ และวงการอุตสาหกรรมไทยต่อไป
 

85203_IMG_0645.gif   85203_IMG_0768.gif

                                          บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)            บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)    

85203_IMG_0592.gif  85203_IMG_0655.gif 
                                        บริษัท สยาม เด็นโซ่  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด                 บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด              85203_IMG_0565.gif   85203_IMG_0693.gif
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)                                              บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

85203_IMG_0661.gif    85203_IMG_0943.gif


และตอนหน้าติดตามบทสัมภาษณ์ จาก 7 ผู้บริหารที่นำ 5ส มาใช้ในองค์กร จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2010  ในเรื่อง  “การส่งเสริมให้เกิด 5 ทั่วทั้งองค์การ” และเรื่อง “การผลักดันให้ 5 อยู่อย่างยั่งยืน”    ที่นี่เร็วๆ นี้   www.tpa.or.th/writer 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที