กันยารัตน์

ผู้เขียน : กันยารัตน์

อัพเดท: 14 ก.พ. 2011 18.45 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12037 ครั้ง

นวัตกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ในฐานะมนุษยชาติเราจะทำอย่างไรเพื่อนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในทางบวก


การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมของมนุษย์

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การคิดค้นและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้โลกและมนุษย์ขยับไปอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากอดีตที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่ในถ้ำ ก็เปลี่ยนมาเป็นที่พักอาศัยที่เป็นหลักแหล่งสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น จากการเดินทางด้วยเท้า ก็เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์, เรือ, รถไฟ, และเครื่องบิน ที่ก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ด้วยความที่มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด นวัตกรรมใหม่ๆจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา และได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกและมนุษย์ตามมา แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังจะดำเนินไปในทิศทางใดสำหรับโลก และจะส่งผลต่อมนุษยชาติอย่างไรนั้น เราได้ให้ความสำคัญและเตรียมรับมือแล้วหรือยัง นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจ และทำให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ แต่ในทางกลับกันก็มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโลกและมนุษยชาติ โดยที่มนุษย์เราไม่สามารถจะปฏิเสธกระแสของนวัตกรรม, กระแสโลกาภิวัตน์, และกระแสของการบริโภคและใช้ทรัพยากรได้เลย จากการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางบวก ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นชัดเจนและเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางลบ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาจริยธรรมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมนุษยชาติ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันการพัฒนานวัตกรรม สภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีๆ จาการรายงานข่าวจะมีคำว่า “ในรอบ...ปี” อยู่เสมอ สภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลก ทำให้เกิด พายุหิมะ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, และภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ธรรมชาติต้องการที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับโลก หลังจากที่มนุษย์เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมโดยละเลยเรื่องผลกระทบจากนวัตกรรม และการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า จนสมดุลของโลกเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เราสร้างรถยนต์ แต่สิ่งที่ได้มา คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศ เราสร้างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก แต่สิ่งที่ได้มา คือ ขยะที่มีการย่อยสลายยาก ซึ่งทำลายดินและน้ำ ความเป็นจริงของการการดำเนินไปของโลกมิใช่เพียงแค่นี้ แต่เรากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมกันอย่างหนัก ก๊าชคาร์บอนจากการใช้พลังงานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนโลกในแต่ละวันนั้นเท่าไหร่ ขยะในแต่ละวันที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นเท่าไหร่ ซึ่งมนุษยชาติกำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านจริยธรรม ถือเป็นปัญหาหนึ่งสำหรับมนุษยชาติ เนื่องจากทรัพยากรที่อยู่บนโลกมีอยู่อย่างจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัด จึงก่อให้เกิดการแย่งชิงซึ่งทรัพยากร ดังนั้น ปัญหาความขัดแย้งทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกจึงเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าระยะหลังนี้ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, และด้านการเมือง ผลผลิตจากความขัดแย้ง คือ การสงครามและการประท้วงซึ่งกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ นั่นแสดงให้เห็นได้ในระดับหนึ่งว่าการพัฒนานวัตกรรมนั้น ไม่ได้พัฒนาไปพร้อมกับจริยธรรมของมนุษยชาติ หากแต่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้จริยธรรมของมนุษย์ลดลง เพราะสร้างให้มนุษย์มีความต้องการมากขึ้นเสียมากกว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มนุษย์ต้องมีความร่วมมือและร่วมใจกันในการพัฒนานวัตกรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกไปในทางบวก โดยเราจะต้องรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและมนุษย์ทั้งทางลบและทางบวกก่อน ทั้งนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างนวัตกรรม แต่นวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ที่สำคัญคือแล้วมนุษย์จะสร้างนวัตกรรมอย่างไร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไปในทางบวกและก่อให้เกิดความยั่งยืน นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์เราก็ต้องรู้จักใช้นวัตกรรมและเรียนรู้ผลกระทบจากสิ่งที่เราใช้ด้วย ตลอดจนจะต้องมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตไปพร้อมกัน แล้วนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจะได้เกิดการพัฒนาต่อไปด้วยความยั่งยืน

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที