เกศิณี

ผู้เขียน : เกศิณี

อัพเดท: 15 ก.พ. 2011 19.04 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6260 ครั้ง

สวัสดีค่ะ


นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน หรือการต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่ เหล่านี้คือคำจำกัดความของคำว่านวัตกรรม เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกนี้ได้ถูกกำเนิดมาหลายร้องล้านปีแล้ว โดยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ที่ในโลกใบนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าและการทดลองสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน  นวัตกรรมบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิด เรียกได้ว่าทุกๆอย่างที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตล้วนเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น และเราได้พอเจอมันทุกๆวันเกือบจะทุกด้าน

ด้านสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกๆคน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสิ่งที่ต้องการคือการรักษาพยาบาลที่ได้ผลแม่นยำและง่ายดาย นวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค การผ่าตัดซึ่งในอดีตมักจะฝากรอยแผลที่ไม่พึงประสงค์ไว้ แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมได้สร้างการผ่าตัดด้วยการใช้กล้องเจาะเข้าไปใต้ชั้นผิวเพื่อไปผ่าตัดจุดที่ต้องการ  ซึ่งลดการบาดเจ็บและระยะเวลาในการฟื้นตัว ทำให้ไม่มีรอยแผลไม่พึงประสงค์ หรือการรักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากความบกพร้องของร่างกาย โดยในปัจจุบันได้มีการผลิต สเต็มเซลล์(stem cell)เพื่อเข้าไปทดแทนส่วนที่ขาดหายไป

หรือจะเป็นด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันได้กายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ในอดีตการที่จะติดต่อสื่อสารกับใครสักคนคงเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็น บางทีอาจใช้เวลาเป็นเดือนในการส่งจดหมายหาใครสักคนแต่ในปัจจุบันการจะติดต่อใครสักคนเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ต(internet)ก็สามารถเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกได้ เพิ่มความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างยิ่ง

ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาที่สำคัญสำหรับโลก เพราะทำให้ได้รับรู้หลายๆสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งภายนอกโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยได้มีนวัตกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือยานอวกาศก็ตาม ซึ่งใช้ในการศึกษาหาความรู้ในปัจจุบันอีกด้วย

ด้านการศึกษา ในอดีตใช้การศึกษาจากหนังสือสำหรับเด็กในเมือง แต่สำหรับเด็กชาวเขาหรือถิ่นทุรกันดารแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้ศึกษา แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางไกล นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กในถิ่นทุรกันดาร

ที่ได้รับความรู้เท่าเทียมกับเด็กในเมือง

ด้านการคมนาคม  ต้องยอมรับว่าการเดินทางในปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายกว่าในอดีตมาก  แต่ผลที่ตามมาคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นด้วย แต่นวัตกรรมล่าสุดต้อนนี้ได้ผลิตรถยนต์ให้ใช้2ระบบได้ภายในคันเดี๋ยวคือการใช้น้ำมันในขณะที่รถวิ่งและแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประหยัดและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในอดีตการผลิตสินค้าต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมได้นำพาการผลิตแบบใหม่โดยการใช้เครื่องจักรและความคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

หรือนวัตกรรมการสร้างพลังงานทดแทนที่เราเคยได้ยินว่า เป็นพลังงานทดแทนจากพืชและน้ำมันที่ใช้ทอดแล้ว ที่เราเรียกพลังงานนี้ว่าไบโอดีเซล ในระยะเริ่มต้นได้ใช้ข้าวโพดในการผลิตแต่ผลที่ตามมาด้านเศรษฐกิจทำให้ราคาข้าโพดแพง จึงได้หันมาทดลองกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีค่า นั่นคือตะไคร่น้ำ เป็นการแปรสภาพสิ่งที่คนมองว่าไม่มีค่าให้กลายเป็นตัวคับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ถึงแม้โครงการนี้จะอยู่ในขั้นทดลองก็ตาม

เราจะเห็นได้ว่าจากข้างต้น  นวัตกรรมต่างๆได้ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาทำให้ชีวิตง่ายดาย อย่างไรก็ตามทุกสิ่งบนโลกย่อมมีผลดีและผลเสียของมัน เราไทราบผลดีของมันไปแล้ว แต่ผลเสียที่จะตามมาก็มีไม่น้อยเช่นกัน

ด้านการแพทย์ถึงแม้การผ่าตัด ด้วยกล้องจะง่ายดายแต่ค่ารักษาพยาบาลก็มากไม่ใช่น้อยแถมบางรายอาจมีผลข้างเคียงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนการใช้สเต็มเซลล์ ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับเซลล์ตัวนั้นได้อาจทำให้เสียชีวิตได้

ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ จริงอยู่ที่อินเตอร์เน็ตสร้างความสะดวกสบายให้เรา แต่สื่อที่ไม่ดีในอินเตอร์เน็ต หรือการก่ออาชญากรรมก็ง่ายขึ้นด้วย

ด้านวิทยาศาสตร์ การทดลองทุกชนิดมีความเสี่ยงทีจะผิดพลาดและยังสิ้นเปลืองงบประมาณมากด้วย

ด้านการศึกษา การศึกษาผ่านดาวเทียมทำให้เด็กได้รับความรู้แต่การที่มีดาวเทียมแต่ไม่มีครูสอน เด็กจะไม่สามารถถามในสิ่งที่อยากรู้ได้ ทำให้เด็กได้ความรู้แต่ทางด้านทฤษฎีแต่ขาดการปฏิบัติ ทำให้เด็กมีแต่การพัฒนาด้านสมอง(IQ) แต่ขาดการพัฒนาด้านอารมณ์(EQ)

                         ด้านการคมนาคม ถึงแม้จะมีตัวเลือกให้ใช้แต่ราคาของรถรุ่นนี้ก็ยังสูงมาเกินไป

ด้านอุตสาหกรรม การที่ใช้เครื่องจักรทำให้อัตราการว่าจ้างลดน้อยลง ส่งผลให้คนตกงานมากขึ้น สถิติอัตราการว่างงานมากขึ้นด้วย

พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่ดีแต่การจะจัดหาวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตยาก และค้าใช้จ่ายสูง

ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีผลดีและผลเสียของมัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมและพอดีกับความจำเป็น

 

 บทความโดย น.ส.เกศิณี ฤทธิ์งาม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที