พยัพ

ผู้เขียน : พยัพ

อัพเดท: 19 ก.ย. 2013 09.22 น. บทความนี้มีผู้ชม: 274134 ครั้ง

การทำกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จจะทำอย่างไร มีการนำทางในเชิงปฎิบัติอย่างไรที่มองเห็นและปฎิบัติตามได้ หากสนใจลองแวะมาอ่านบทความนี้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่า สนใจเชิญอ่านได้ครับ


สร้างมาตรฐาน

ตอนที่ 5( การทำกิจกรรม 5)

             เมื่อเราทำ ส1,2,3 แล้ว(ถ้าปฏิบัติจริงๆ)จะเห็นว่าสถานที่ทำงานหรือบ้านของเราจะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าทำงานมาก แต่ปัญหาต่อไปก็คือว่าจะทำให้มันมีสภาพแบบนี้ตลอดไปได้อย่างไรเพราะเราต้องใช้งานอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานตลอดเวลา โอกาสที่จะทำให้กลับไปสู่สภาพรกรุงรังอาจเกิดขึ้นได้อีก เราจะทำอย่างไร เรามาดูวิธีการหนึ่งที่จะสามารถเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงได้( ต้องลองลงมือปฏิบัติด้วยจึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่)ลองอ่าน .4 ดูก่อนนะครับ

.4(สร้างมาตรฐาน)

 การจัดสถานที่ ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยั่งยืนตลอดไป

สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา

-          สถานที่ทำงานสามารถเก็บกวาดเช็ดถูให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-          ให้จำหลัก 3 ไม่  เอาไว้ให้ดี

1.       ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน

2.       ไม่มีสภาพรกรุงรัง

3.       ไม่สกปรก

จุดตรวจสอบ

                1.มีสิ่งของไม่จำเป็นอยู่รอบ ๆ ตัวหรือไม่

                2.หยิบใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วหรือไม่

                3.มีการทำความสะอาดทุกเช้าหรือไม่

                4.มีการทำความสะอาดหลังเลิกงานหรือไม่

ตรวจสอบสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก่อน

1.       จุดตรวจสอบสำหรับสิ่งของที่ไม่จำเป็น

-          ความคิดนี้เป็นการตรวจว่ายังมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นเหลืออยู่หลังจากใช้ป้ายแดงแล้วหรือไม่

รายการสิ่งของ

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

มี

ไม่มี

  ติดป้าย

จัดเก็บ

1

มีการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่อีกหรือไม่

 

 

 

 

2

มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ในทางเดินหรือไม่

 

 

 

 

3

มีเครื่องจักรที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่หรือไม่

 

 

 

 

4

มีสิ่งของไม่จำเป็นต้องใช้อยู่บนชั้นหรือใต้ชั้นวางหรือไม่

 

 

 

 

5

มีสิ่งของไม่จำเป็นต้องใช้อยู่รอบ ๆ หรือใต้เครื่องจักรหรือไม่

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2.       ลำดับรายชื่อสำหรับของเสียจากการผลิต

-          มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ว่ารายการสิ่งของที่ไม่จำเป็นโผล่ออกมามากมาย

-          จากการใช้กลยุทธ์ป้ายแดงโรงงานโดยทั่วไปจะได้ของเสียทิ้งกันเป็นคันรถบรรทุกทีเดียว

จุดตรวจสอบ

                1.เครื่องมือและห้องจัดเก็บเป็นทรัพย์สินของบริษัท

                2.พนักงานแต่ละคนจะต้องไม่กำจัดทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากได้รับอนุญาติ

                3.จัดทำรายการสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้และจำนวนชิ้นของอุปกรณ์ให้ชัดเจน

                4.สิ่งของทุกอย่างจะต้องลงในรายการทั้งหมด

                5.การกำจัดไปยังพื้นที่เฉพาะหลังจากได้ประชุมสรุปกันแล้ว และให้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่า

ตรวจสอบการจัดเก็บ (. สะดวก)

1.       จุดตรวจสอบสำหรับการจัดเก็บ

-          สิ่งของในคลังทุกชนิด เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ สินค้า จิ๊ก และเครื่องมือมีการจัดระเบียบดีหรือไม่

-          ให้ดูที่จุดตรวจสอบการจัดเก็บ

รายการตรวจสอบสถานที่ทำงาน

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ใช่

ไม่ใช่

1

การจัดเก็บสินค้ามีการจัดระเบียบดี

 

 

 

 

2

มีการใช้กุญแจสำคัญ 3 ประการ ในการจัดเก็บส่วนประกอบหรือไม่

 

 

 

 

3

มีการใช้กุญแจสำคัญ 3 ประการในการจัดเก็บชิ้นส่วนและวัสดุหรือไม่

 

 

 

 

4

มีการตีเส้นที่พื้นมากกว่า 80%

 

 

 

 

5

จิ๊ก และเครื่องมือใช้การจัดเก็บแบบระบบเปิดหรือไม่

 

 

 

 

6

จิ๊ก และเครื่องมือจัดเก็บเป็นระเบียบหรือไม่

 

 

 

 

7

การจัดเก็บแม่พิมพ์สามารถมองเห็นได้ง่ายเพียงชำเรืองมองหรือไม่

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

     10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       ลำดับการตรวจประเมิน

-          ทุกขั้นตอนของ 5 :สะดวกเป็นขั้นตอนที่แผ่ขยายไปได้ไกลมาก

-          ทบทวนการตรวจสอบเรื่องสำคัญยิ่ง และประเมินรายการที่ใช้ประโยชน์อยู่

-          ถ้ามีมากกว่า 30 รายการ ใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องกลับไปเริ่มต้นขั้นที่ 1 ใหม่

จุดตรวจสอบ

                ประโยชน์

                รายการตรวจสอบนี้รวมทั้งจุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบของ จิ๊ก เครื่องมือ และรายการจัดเก็บ และมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจประเมินของกิจกรรมการจัดระเบียบ

ตัวอย่างรายการหลัก

                1.แผนก/กระบวนการ             ใส่ชื่อแผนก และกระบวนการ

                2.ผู้ตรวจสอบ          ใส่ชื่อผู้ตรวจสอบ

                3.จำพวก                 จำพวกสิ่งของที่จัดเก็บ

                4.จุดตรวจสอบ        คำถามที่แสดงความก้าวหน้าและประสิทธิผลของการจัดระเบียบ

                5.การตัดสิน            การตัดสินโดยผู้ทำการตรวจสอบ

Yes = จุดแสดงความยั่งยืน

No   = จุดแสดงความบกพร่อง และต้องการแก้ไข

                6.มาตรการป้องกัน/กำหนดวันเสร็จ       แนวคิดในการปรับปรุงถ้าตัดสินว่า No. ไม่จำเป็นต้องใส่มาตรการป้องกันหรือข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง รวมทั้งกำหนดเสร็จด้วย

ตัวอย่างรายการตรวจสอบที่ใช้มาแล้ว

               

รายการตรวจสอบ      .สะดวก

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

คลังสินค้า

1

ใช้กุญแจสำคัญ 3 อย่างบอกสถานที่จัดเก็บหรือไม่

 

 

 

2

สามารถเห็นจำนวนจัดเก็บได้เพียงชำเรืองตามอง

 

 

 

3

มีสิ่งของที่ถูกจัดเก็บได้สมบูรณ์แบบตามระบบแนวนอน แนวตั้ง มุมขวาง หรือไม่

 

 

 

4

มีการจัดเก็บแบบ 3 มิติหรือไม่

 

 

 

5

การใช้ระบบจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือไม่

 

 

 

6

มีการแบ่งส่วนหรือเบาะรองสินค้าแยกจากกันไว้

 

 

 

 

7

มีการหลีกเลี่ยงฝุ่นอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

 

 

 

 

8

พื้นปราศจากการเก็บสิ่งของโดยตรงบนพื้น

 

 

 

 

9

มีการจัดเก็บของเสียจากการผลิตหรือไม่

 

 

 

 

10

พื้นที่จัดเก็บของเสียจากการผลิตมีป้ายบอกชัดเจนหรือไม่

 

 

 

 

จิ๊ก และเครื่องมือ

11

ของเสียจากการผลิตสามารถมองเห็นได้เพียงชำเรืองตามองหรือไม่

 

 

 

 

12

มีการจัดเก็บจิ๊ก หรือเครื่องมือหรือไม่

 

 

 

 

13

มีการใช้ป้ายแสดงการจัดเก็บตามหลักกุญแจสำคัญ 3 ดอกหรือไม่

 

 

 

 

14

มีชื่อหรือหมายเลขรหัสติดไว้ที่จิ๊กหรือเครื่องมือทุกตัวหรือไม่

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ      .สะดวก

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

จิ๊ก และเครื่องมือ

15

จิ๊กและเครื่องมือที่ใช้ประจำเก็บไว้ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานหรือไม่

 

 

 

 

16

สิ่งของที่เก็บอยู่ในส่วนที่เหมาะสมหรือไม่

 

 

 

 

17

การจัดเก็บสอดคล้องกับตารางเวลาการทำงานหรือไม่

 

 

 

 

18

จิ๊กและเครื่องมือที่จัดเก็บในสถานที่เก็บได้แสดงไว้ในคู่มือการทำงานหรือไม่

 

 

 

 

19

เป็นเรื่องง่ายที่จะหาสิ่งของที่จัดเก็บไว้ผิดสถานที่

 

 

 

 

20

การจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องได้ถูกแก้ไขอย่างทันทีทันใด

 

 

 

 

21

มีการเฉลี่ยใช้สิ่งของอย่างทั่วถึงหรือไม่

 

 

 

 

22

มีมาตรการลดจำนวนของจิ๊กและเครื่องมือหรือไม่

 

 

 

 

23

มีการให้ความสนใจต่อการจ่ายและง่ายต่อการส่งคืน

 

 

 

 

24

สิ่งของโดยทั่วไปใช้การจัดเก็บห่างกัน 10 ซม. สถานที่นี้ใช้การจัดเก็บแบบนี้หรือไม่

 

 

 

 

25

มีการจัดเก็บกี่ขั้นตอนน้อยกว่า 10 ขั้นตอนหรือไม่

 

 

 

 

26

สถานที่จัดเก็บที่ดีจะไม่ต้องก้มลงเก็บของมากเกินไปหรือไม่

 

 

 

 

27

สถานที่จัดเก็บใช้เต็มแล้วหรือไม่

 

 

 

 

28

สามารถส่งคืนสิ่งของได้โดยไม่ต้องดูหรือไม่

 

 

 

 

29

ขนาดของพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือเหมาะสมไม่ต้องคลำหาหรือไม่

 

 

 

 

30

มีการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนจิ๊กหรือไม่

 

 

 

 

31

ทำให้สะดวกสบายโดยขนาดรูปร่างหรือไม่

 

 

 

 

32

ทำให้สะดวกสบายโดยใช้สีหรือไม่

 

 

 

 

เครื่องตัด

33

เครื่องมือที่ใช้ประจำอยู่ใกล้คนทำงานหรือไม่

 

 

 

 

34

เครื่องมือที่ใช้บ่อย ๆ เก็บไว้เป็นกลุ่มหรือไม่

 

 

 

 

35

เครื่องมือเก็บไว้ในที่ ๆ เหมาะสมหรือไม่

 

 

 

 

36

มีมาตรการหลีกเลี่ยงการหยิบจับเครื่องมือหรือไม่

 

 

 

 

37

ใบเลื่อยที่ใช้แล้วฟันย่นจ่ายออกไปหมดแล้วหรือไม่

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ      .สะดวก

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

เครื่องตัด

38

เครื่องมือที่จ่ายออกไปถูกปรับจากหน้าถึงหลัง

 

 

 

 

39

มีการหลีกเลี่ยงประกายไฟที่เกิดจากหินเจียรเสมอหรือไม่

 

 

 

 

40

มีมาตรการหลีกเลี่ยงผงโลหะจากการติดขอบหรือไม่

 

 

 

 

เครื่องมือวัด

41

ฝุ่นและสิ่งสกปรกถูกเก็บออกจากสถานที่จัดเก็บหรือไม่

 

 

 

 

42

มีการใช้กุญแจ 3 ดอกปฏิบัติในสถานที่จัดเก็บหรือไม่

 

 

 

 

43

มีวันหมดอายุสำหรับการปรับแต่งและทดแทนแสดงให้เห็นชัดเจน

 

 

 

 

44

ไมโครมิเตอร์และเครื่องวัดขนาดถูกจัดเก็บไว้ในที่ไม่สั่นสะเทือน

 

 

 

 

45

มีการใช้เบาะรองหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน

 

 

 

 

46

มีมาตรการป้องกันปลั๊กเครื่องวัดและน๊อตเครื่องวัด

 

 

 

 

47

ลูกตุ้มและลูกเต๋ามีการปกป้องหลีกเลี่ยงการยืดหดตัว

 

 

 

 

น้ำมัน

48

ถังน้ำมัน/จุดหยอดน้ำมัน ใช้สีควบคุมหรือไม่

 

 

 

 

49

น้ำมันชนิดเดียวกันจัดเก็บรวมกันหรือไม่

 

 

 

 

50

ใช้กุญแจ 3 ดอกบนป้ายทุกพื้นที่จัดเก็บน้ำมัน

 

 

 

 

ความปลอดภัย

51

ทางเดินปราศจากสิ่งกีดขวางหรือไม่

 

 

 

 

52

บอร์ดทุกชนิดถูกจัดวางเป็นแนวเรียบและตั้งตรง

 

 

 

 

53

การยืดจับรองรับสิ่งของอาจตกลงมาได้มีหรือไม่

 

 

 

 

54

มีกองสิ่งของทับถมกันสูงรับประกันว่าไม่ล้ม

 

 

 

 

55

กองสิ่งของเก็บได้เหมาะสมกับความสูงหรือไม่

 

 

 

 

56

มีฝาคลอบหรือเครื่องกำบังใช้กับส่วนที่หมุนของเครื่องจักรหรือไม่

 

 

 

 

57

สถานที่อันตรายมีการใช้รั้วกั้นหรือไม่

 

 

 

 

58

ป้ายแสดงอันตรายชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย

 

 

 

 

59

ป้ายแสดงเครื่องดับเพลิงมองเห็นได้จากทุกแห่ง

 

 

 

 

60

เครื่องดับเพลิงติดตั้งในสถานที่เหมาะสมหรือไม่

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ      .สะดวก

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

ความปลอดภัย

61

มีสิ่งกีดขวางอยู่หน้าก๊อกน้ำดับเพลิงหรือถังดับเพลิงหรือไม่

 

 

 

 

62

มีเครื่องหมายหยุดทุกทางข้ามหรือไม่

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

ข้อแนะนำทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบฝุ่นผงและสิ่งสกปรกตกค้าง (. สะอาด)

1.       จุดตรวจสอบการทำความสะอาด

-          ให้นับดูว่าจะต้องทำความสะอาดสถานที่ไหนบ้าง

ไม่มีฝุ่น/ไม่มีสิ่งสกปรก รับการตรวจสอบ

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ใช่

ไม่ใช่

1

สิ่งของและชั้นวางในคลังสินค้าปราศจากฝุ่น

 

 

 

 

2

ชิ้นส่วน วัสดุ และชั้นวางปราศจากฝุ่น

 

 

 

 

3

เครื่องจักรปราศจากสิ่งสกปรกและน้ำมันเครื่อง

 

 

 

 

4

บริเวณรอบ ๆ เครื่องจักรปราศจากเศษขยะและน้ำมันเครื่อง

 

 

 

 

5

ทางเดินและพื้น

 

 

 

 

6

มีการทาสีเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

7

พื้นโรงงานปราศจากเศษผงเหล็กและเศษวัสดุ

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2.       ลำดับรายการตรวจสอบการทำความสะอาด

-          ให้คิดเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไข

จุดตรวจสอบ

                รายการตรวจสอบนี้รวมทั้งจุดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของในคลัง เช่น อุปกรณ์ และพื้นที่ว่างในการทำ ส.สะอาด

 

คำอธิบายของหัวข้อหลัก

1.       ฝ่าย                                  ใส่แผนกและกระบวนการที่ทำกิจกรรม ส. สะอาด

2.       ผู้ตรวจสอบ                     ชื่อผู้ตรวจสอบ

3.       ตำแหน่งแห่งนี้               แหล่งที่ทำความสะอาด

4.       จุดตรวจสอบ                   คำถามที่แสดงความก้าวหน้า และมีประสิทธิผลของการทำความสะอาด

5.       การตรวจสอบ                  การตัดสินโดยผู้ทำการตรวจสอบ

·        Yes = การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ

·        No   = การทำความสะอาดไม่มีประสิทธิภาพและต้องการแก้ไข

6.       การแก้ไข                        ถ้ารายการไหนถูกตรวจสอบว่า No. จำเป็นต้องเขียนการแก้ไขที่เหมาะสมลงไปรวม

ทั้งวันที่จะทำการแก้ไขเสร็จด้วย

 

 

ตัวอย่างรายการตรวจสอบที่ใช้มาแล้ว

 

รายการตรวจสอบ      .สะอาด

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

     /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ /แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

คลังสินค้า

1

มีการขจัดฝุ่น และสิ่งสกปรกออกจากสินค้า ชิ้นส่วน และวัตถุดิบ

 

 

 

2

มีสนิมเกิดขึ้นบนชิ้นส่วนหลังจากติดหรือทำความสะอาดแล้ว

 

 

 

3

มีการขจัดสิ่งสกปรกออกจากชั้นเก็บสิ่งของ

 

 

 

4

มีการขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นที่จัดเก็บงานระหว่างทำ

 

 

 

5

มีการขจัดสิ่งสกปรกออกจากพาเลทเก็บของหรืองานระหว่างทำ

 

 

 

อุปกรณ์

6

มีการขจัดฝุ่นและน้ำมันรอบเครื่องจักร และอุปกรณ์

 

 

 

 

7

มีการขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกให้เครื่องจักรและอุปกรณ์

 

 

 

 

8

มีการขจัดฝุ่น เขม่าดำ และน้ำมัน ออกจากเครื่องจักร

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ      .สะอาด

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

      /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

อุปกรณ์

9

มีการขจัดน้ำมัน และรอยนิ้วมือข้างเครื่องจักร และอุปกรณ์หรือแผงควบคุมเครื่อง

 

 

 

 

10

มีการขจัดสิ่งสกปรกบนกระจกแสดงระดับน้ำมันและมาตรวัดแรงดัน

 

 

 

 

11

มีฝาปิดและเครื่องกั้นไม่ให้ฝุ่นหรือเขม่าเข้าภายใน

 

 

 

 

12

มีการขจัดเขม่า สิ่งสกปรก ฝุ่น ออกจากท่อแอร์และสายไฟ

 

 

 

 

13

มีการขจัดเขม่า สิ่งสกปรก ฝุ่น ออกจากสวิทซ์ไฟ

 

 

 

 

14

มีการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนหลอดกายภาพด้วยน้ำยาอ่อน ๆ

 

 

 

 

15

มีการขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกทุกซอกทุกมุมด้วยผ้าเปียก

 

 

 

 

16

มีการทำความสะอาดจิ๊ก เครื่องมือและมีดให้สะอาดอยู่เสมอ

 

 

 

 

17

มีการขจัดคราบน้ำมันออกจากแม่พิมพ์

 

 

 

 

18

มีการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องมือวัด

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม

19

มีการขจัดทราย ดิน ฝุ่น และสิ่งสกปรก ออกจากพื้นและทางเดิน

 

 

 

 

20

มีการขจัดน้ำและน้ำมันออกจากพื้นและทางเดิน

 

 

 

 

21

มีการขจัดฝุ่นและเขม่าออกจากผนังหน้าต่างและกรอบหน้าต่าง

 

 

 

 

22

มีการทำความสะอาดสิ่งสกปรก รอยนิ้วมือและฝุ่นออกจากหน้าต่าง

 

 

 

 

23

มีการขจัดฝุ่นและเขม่าออกจากเพดานและใต้หลังคา

 

 

 

 

24

มีการขจัดฝุ่นออกจากหลอดไฟ และหลอดไฟฟูออเรสเซนท์

 

 

 

 

25

มีการขจัดฝุ่นออกจากโคมไฟ

 

 

 

 

26

มีการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากชั้นวางของ

โต๊ะงาน

 

 

 

 

27

มีการขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกออกจากชั้นกั้นและ

บันใด

 

 

 

 

รายการตรวจสอบ      .สะอาด

แผนก

 

 

 

ผู้ตรวจสอบ

 

วันที่:

      /         /

จำพวก

หมายเลข

จุดตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิธีการ/แนวคิดการปรับปรุง

ใช่

ไม่ใช่

สภาพแวดล้อม

28

มีการขจัดสิ่งสกปรกและเปื้อนออกจากบนเสา พื้น มุมห้อง

 

 

 

 

29

มีการขจัดกระป๋องเปล่าและสิ่งสกปรกรอบ ๆ ออกจากอาคาร

 

 

 

 

30

มีการขจัดสิ่งเปรอะเปื้อนออกจากผนังด้านนอกและละลายสิ่งสกปรกออกไปให้สะอาด

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

             

             ข้อแนะนำทั่วไป

 

 

 

 

 

 

        รายการตรวจสอบที่ให้มานี้เป็นตัวอย่าง เท่านั้น สถานที่ทำงานแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไปเราสามารถออกแบบเองได้  อาจเพิ่มเติมหรือลดรายการบางรายการออกบ้างก็ได้ตามความเหมาะสมของการตรวจสอบ

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกดำเนินการด้วย 3 . แรกแล้วนั่นคือเมื่อตรวจสอบแล้ว ขีดที่ช่อง “ใช่” ถ้า”ไม่ใช่”ก็ให้จัดการปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะของการอยู่อาศัยจะทำให้บ้านหรือสถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า “การสร้างมาตรฐานชั่วคราว” ถ้าหากใครเคยทำกิจกรรม TPM ในเสาที่2( Pillar 2)  เรื่องการบำรุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance)ใน Step 3 ก็จะมีการสร้างมาตรฐานชั่วคราวก่อน เรียกว่า Tentative Standard เพื่อที่จะรักษาสภาพที่ถูกปรับปรุงแก้ไขจนถูกสุขลักษณะของเครื่องจักรและคนทำงานแล้วให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วงระยะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ปรับปรุงอีก เหมือนการรับคนเข้าทำงานใหม่ๆยังต้องมีช่วงระยะเวลาทดลองงานเลยใช่ใหม? ก่อนที่จะรับเข้ามาเป็นพนักงานประจำหรือเป็นข้าราชการได้ 5ส.ก็เหมือนกันเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆจะเข้าที่เข้าทางหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาแล้วเราจึงจะเรียกว่า”มาตรฐาน” ครับในการที่จะสร้างมาตรฐานในสถานที่ทำงานให้ได้นั้นก็มีวิธีการอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่ก็มีวิธีการหนึ่งที่ใช้กันมาได้ผลดีเรียกว่า  การทำ 5VFP (Visual Feedback Photography) ซึ่งวิธีการนี้ก็มาจากหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง( Kaizen ) นั่นเอง

                บางคนอาจอ่านแล้วยังมองไม่เห็นว่าจะทำได้จริงๆหรือ?อยากดูตัวอย่างบ้างก็ขอแนะนำท่านว่าต้องไปดูงานองค์การที่เขาทำ 5 มาแล้วระยะหนึ่ง หรือหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand 5s Award มาแล้วซึ่งบางโรงงานเขาก็ทำตามที่ผมให้คำแนะนำไว้เช่นโรงงาน NOK Precision component ,European Food ,European Bakery ก็น่าจะเป็นโรงงานตัวอย่างที่ดีซึ่งจะทำให้เราเห็นแนวทางชัดเจนขึ้นนะครับและอย่าลืม ช่วยกันเขียนcomment มาแนะนำกันบ้างนะครับหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมถ้าผมรู้ยินดีจะเล่าสู่กันฟังครับ

                                                                                                                    พยัพ มาลัยศรี

                                                                                                                 ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

                                                                                                ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที