ทีมงาน

ผู้เขียน : ทีมงาน

อัพเดท: 15 มิ.ย. 2011 14.33 น. บทความนี้มีผู้ชม: 23256 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์


ส่งเรื่องราว ภาพถ่าย และวีดีโอ เพื่อร่วมถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ สู่สังคมและอุตสาหกรรมไทย

การจัดทำ Content เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ (TPA Writer, J-Society)

 

หลักการและเหตุผล

                สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ก่อตั้ง ชุมชมสังคมออนไลน์ TPA Writer, J-Society เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ มุ่งเน้นการบริการด้านวิชาการ โดยผสมผสานเทคโนโลยี Social network ในการสร้างชุมชนและการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นการจัดทำ Content เพื่อเป็นการสร้าง ข้อมูลเชิงคุณภาพ และด้านเครือข่าย   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการเรียนรู้และต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการแบ่งปันความรู้กันในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ทำให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาแบ่งปันความรู้ สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายและกลุ่มสังคมออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ

                เพื่อให้ได้มาซึ่ง Content เพื่อให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ และเกิดการแบ่งปันในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) จึงได้ประกาศรับบทความจากนักเขียนอิสระทั่วไป ในการจัดหา Content ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. สร้างเครือข่ายและสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ บนแนวคิดของการใช้ความรู้เป็นทุนทางปัญญา
  2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้
  3. เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน Content ในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์  
  4. เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี เชิงวิชาการ ผ่านงานเขียน
  5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย

กฎกติกาและเงื่อนไข

     1. บทความเนื้อหา พร้อมภาพ หรือวิดีโอ ประกอบ
     2. เป็นเรื่องที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้จริง ในชีวิตและอุตสาหกรรม ในเชิง การปฏิบัติ  
     3. สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
              o ส่งผลงานทางอีเมล์ web-service@tpa.or.th หรือ
              o สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.tpa.or.th/writer  และเขียนบทความขึ้นบนระบบเองได้ทันที  พร้อมทั้งแจ้งกลับทางอีเมล์ โดยแจ้งชื่อ  และชื่องานเขียน ทางอีเมล์ web-service@tpa.or.th 

หมายเหตุ : บทความพร้อมภาพประกอบบทความ และ/หรือ มีคลิปวิดีโอประกอบ (ความยาวขั้นต่ำ 5 นาที)

เงื่อนไขลิขสิทธิ์

  1. ข้อเขียนและภาพประกอบหรือสื่อต่าง ๆ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นการรวบรวม เรียบเรียงขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทความและอ้างอิงที่มาของบทความโดยละเอียด หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ส.ส.ท. จะไม่รับผิดชอบในบทความดังกล่าวแต่ประการใด โดยนักเขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
  2. ลิขสิทธิ์บทความร่วมกันระหว่างนักเขียนและ ส.ส.ท. เพื่อลงเว็บไซต์
  3. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต่อ ย่อสรุปต้นฉบับได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากนักเขียน
  4. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความและจ่ายผลตอบแทนเฉพาะบทความที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ตามอัตราการจ่ายผลตอบแทนของ ส.ส.ท.
  5. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ ส.ส.ท. ถือเป็นสิ้นสุด

 อัตราค่าเขียนบทความ

    1. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  จะพิจารณางานเขียนและหากงานเขียนนั้นมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาความรู้ต่อยอด ทาง สมาคมฯ จะจ่ายค่าตอบแทน   200-600 บาท /  1 หน้า A4  (ตามเนื้อหา ความสมบูรณ์ และการนำไปใช้ประโยชน์)

    2. จากจำนวน Like ในหน้าเว็บเพจของ ส.ส.ท. (TPA Writer , J-Society)  ดังนี้
            • Like จำนวน 100 Like ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทน 200 บาท / 1 หน้า A4
            • Like จำนวน 200 Like ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทน 600 บาท / 1 หน้า A4
            • Like จำนวน 200 Like ขึ้นไป และมีคลิปวิดีโอประกอบ (ความยาวขั้นต่ำ 5 นาที)
              ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทน 800 บาท / 1 หน้า A4 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณกาญจนา  จาไผ่

โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 524

แฟกซ์ 0-2717-3606

e-mail : web-service@tpa.or.th  Web Site : http://www.tpa.or.th


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที