ติษยาภรณ์

ผู้เขียน : ติษยาภรณ์

อัพเดท: 07 ต.ค. 2011 02.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 22405 ครั้ง

REVIEW : INOTE ปากกาดิจิตอล ใช้วาดรูปหรือแทนเม้าส์


INOTE ปากกาดิจิตอล ใช้วาดรูปหรือแทนเม้าส์

INOTE ปากกาดิจิตอล ใช้วาดรูปหรือแทนเม้าส์

 

1. อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีอะไร ใช้ทำงานอะไร ในสำนักงาน ?

-  ปากกาดิจิตอล ที่สามารถใช้เขียนได้เหมือนปากกาปกติทั่วไป แต่ที่พิเศษก็คือ สามารถบันทึกภาพที่เขียนแล้วจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก สามารถแปลงตัวอักษรเป็นรูปแบบ Text พร้อมทั้งใช้งานแทนเม้าส์ได้อีกด้วย inote จะมาพร้อมกับตัวรับสัญญาณ ขนาดเล็กพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวก เหมาะสำหรับบันทึกเรื่องราวที่พบเห็น วาดภาพเพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ บันทึกลายเซ็นต์เก็บไว้ใช้ หรือใช้งานเป็นปากกาปกติทั่วไป ด้วยขนาดที่พอเหมาะทำให้คุณหัดเขียนได้ไม่ยาก

  

 140519_08.jpg 140519_07.jpg      

 

2.  ทำไม คนทำงาน หรือ สำนักงานต้องใช้ อุปกรณ์ ปากกาดิจิตอล ?

เพราะ ปากกาดิจิตอล สามารถบันทึกภาพวาดสำหรับการรวมในการนำเสนอผลงานและกลับมาทำงานโครงการ ปากกาดิจิตอลมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาภาพประกอบด้วยมือเปล่าหรือแนวคิดการออกแบบที่สามารถพัฒนาต่อไปเมื่อภาพ / ภาพจะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ และเหมาะสำหรับใช้นอกสถานที่ในการจับภาพและบันทึกภาพวาดสำหรับการรวมในการนำเสนอผลงานและกลับมาทำงาน

 

3. ใช้เมื่อไหร่ในสำนักงาน ?

-  สำหรับสำนักงานที่ต้องการออกแบบ ร่างภาพ ปากกาอาจจะอธิบาย sketchbook อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถใช้ในการใด ๆ ในอาคารสถานที่และนอกสถานที่ สำหรับการร่าง

 

4. ใครที่ใช้ และ มีหน้าอะไร เกี่ยวข้อง กับ อุปกรณ์ ปากกาดิจิตอล หรือ เทคโนโลยีนั้น ?

-  พนักงานออฟฟิต บุคลากร ข้าราชการ ง่ายและรวดเร็วสำหรับครูและนักเรียนที่จะจับมือเขียนบันทึกดิจิทัลโดยไม่ต้องพิมพ์ และทำเป็นเม้าท์ได้ด้วย หรือ ทุกคนที่สามารถนำปากกาดิจิตอลไปใช้ประโยชน์ได้

 

5. การติดตั้ง ใช้งาน อุปกรณ์ ปากกาดิจิตอล หรือเทคโนโลยี นั้นๆ ?

-  เริ่มต้นการใช้งาน ควรนำตัวรับสัญญาณไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ด้วยการใช้สาย USB เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ ระหว่างนั้นแนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมที่แถมมาให้เป็นแผ่น Mini CD จำนวน 2 แผ่น คือ โปรแกรม Mobile NoteTaker Pro (เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้โปรแกรม Easy note taker) กับ MyScript Notes Lite เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย แบตเตอรี่ของตัวรับสัญญาณเต็ม ก็พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที โดยวิธีการใช้งานจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน

1. วิธีการใช้ปากกาดิจิตอลเขียนหนังสือหรือวาดภาพ แบบออฟไลน์
2. วิธีการใช้ปากกาดิจิตอลเขียนหนังสือหรือวาดภาพ แบบออนไลน์
3. ใช้งานแทนเม้าส์ ในโหมดออนไลน์ (Wireless Mouse)

วิธีการใช้ปากกาดิจิตอลเขียนหนังสือหรือวาดภาพ แบบออฟไลน์

ให้นำตัวรับสัญญาณไปหนีบกับกระดาษ โดยจะหนีบตรงมุมบนซ้าย-ขวา หรือ กลางกระดาษก็ได้ โดยขนาดกระดาษที่เหมาะสมควรเป็น A4 จากนั้นเปิดเครื่องรับสัญญาณ จอแสดงผล จะแสดงตัวเลข 0 กับ สถานะแบตเตอรี่ (ตัวเลข 0 หมายถึงจำนวนหน้า) จากนั้นก็สามารถเขียนตัวหนังสือหรือวาดภาพได้ทันที หากต้องการขึ้นหน้าใหม่ให้กดปุ่ม ON/OFF ที่ข้างจอแสดงผล 1 ครั้ง จะเห็นว่าตัวเลข 0 เปลี่ยนเป็นตัวเลข 1 (สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100 หน้า

เมื่อต้องการดูผลงานการเขียน ก็ให้เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จากนั้นเปิดโปรแกรม Easy note taker กดปุ่ม Upload ระบบจะดึงภาพที่คุณเขียนเข้าสู่โปรแกรมอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเขียนเป็นตัวหนังสือก็สามารถแปลงเป็น Text ได้ด้วย

140519_cp_01.jpg         140519_cp_02.jpg 

วิธีการใช้ปากกาดิจิตอลเขียนหนังสือหรือวาดภาพ แบบออนไลน์

วิธีใช้งานคล้ายกับโหมดออฟไลน์ เพียงแต่ให้เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์ และเปิดโปรแแกรม MyScript Notes Lite ขึ้นมา เมื่อเริ่มจิ้มปากกาบนกระดาษ โปรแกรมจะแสดงแผ่นงานสีเหลืองขึ้นมา แทนกระดาษจริง ผู้ใช้ก็เริ่มจดบันทึกหรือวาดภาพได้ทันที ข้อดีของการใช้งานแบบออนไลน์ก็คือ สามารถเปลี่ยนสีของหมึก, ปรับขนาดหมึก, แปลงเป็น Text และ จัดการแก้ไขงานได้ง่าย 

ใช้งานแทนเม้าส์ ในโหมดออนไลน์ (Wireless Mouse)

เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จากนั้นเปิดโปรแกรม Easy note taker ขึ้นมา ไปที่เมนู Configuration เลือกรายการ Set Digital Note Mode เลือก Mouse Mode แล้วกด OK เพียงเท่านี้คุณก็ใช้ปากกา เป็นเม้าส์ได้ทันที วิธีการใช้งาน ก็เหมือนกับเม้าส์ทั่วไป โดยปากกาจะมีปุ่มมาให้ 1 ปุ่ม กดหนึ่งครั้งก็เหมือนคลิกซ้าย กดค้างไว้ก็เหมือนคลิกขวา การเลื่อน Cursor หรือหัวลูกศร ไม่จำเป็นต้องจรดหัวปากกาลากไปกับกระดาษ สามารถใช้จับปากกาให้ลอยขึ้นมาได้ หากมีการจิ้มปากกาลงไปก็หมายถึงการคลิกซ้าย หากจิ้มปากกาค้างไว้ก็หมายถึงการคลิกขวา หรือจะกดปุ่มบนปากกาอย่างที่แนะนำไปแล้วก็ได้เช่นกัน

 

           140519_04.jpg                  140519_02.jpg

 

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับปากกาดิจิตอลและทำให้เกิด QCDM คือ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  สะดวกรวดเร็ว ปากกาดิจิตอลดำเนินการจับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ใช้เพียงแค่ การเก็บข้อมูล และส่งสำหรับการประมวลผล ช่วยลดความจำเป็นในการ post , ส่งโทรสารหรือข้อมูลที่คีย์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

-  ประหยัดปากกาดิจิตอลและเทคโนโลยีกระดาษช่วยให้ประหยัดเวลาและเงินโดยหลีกเลี่ยงการหลายขั้นตอนที่มีความจำเป็น

-  ผลผลิตดีขึ้น การบริหารน้อยกว่า

-  ลดการป้อนข้อมูล  

-  ข้อมูลที่มีคุณภาพดีขึ้น ข้อความตอบรับอัตโนมัติแบบฟอร์มให้แน่ใจว่าจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้ก่อนการประมวลผลสำนักงานหลัง

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพ แบบฟอร์มสามารถส่งไปยังจุดหมายหลายภายในองค์กร
-  ค่าใช้จ่ายของกระดาษดิจิตอลที่สามารถอาจจะมีการห้ามปรามสำหรับการใช้งานปริมาณมาก

 

ที่มา :  http://news.siamphone.com/news-00759.html   ,   http://www.treasurelogy.net 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที