ปาณิสรา

ผู้เขียน : ปาณิสรา

อัพเดท: 10 ส.ค. 2011 23.06 น. บทความนี้มีผู้ชม: 13225 ครั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)

                          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
             141121_201008-18-162137-1.jpg   141121_framefinger.jpg

1.อุปกรณ์ : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาต หรือ บุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้งานในการควบคุมการทำงาน  เช่น การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน นำมาทำเป็นระบบควบคุมการเข้า - ออก ของประตู ที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า - ออก ทางประตูนั้นๆ

 

2.ทำไม คนทำงาน หรือ สำนักงานต้องใช้อุปกรณ์นั้นๆ
    1.       เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทำงานของพนักงานได้ เป็นอย่างดี

2.       เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถระบุข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่า ระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ

3.       ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่ แม่นยำ

4.       ไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บ หรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล

5.       ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบกับการทำงานที่แท้จริง

6.       เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบความคุมการเข้า-ออกสถานที่ได้ความ ปลอดภัยที่ดี

7.       ป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลา กับ ความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออกสถานที่ และระบบซอฟแวร์การจัดการบริหารที่ดี


3.ใช้เมื่อไหร่ในสำนักงาน

- การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเข้า - ออกประตูสำนักงาน
            การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือควบคุมการเข้า - ออกประตูไม่ว่าจะเป็นประตูธรรมดา ,ประตูลิฟต์ ประตูอัตโนมัติ หรือทางเข้า-ออสถานที่ใดที่หนึ่ง โดยใช้การสแกนลายนิ้วมือสำหรับสแกนผ่านเข้า-ออก อาทิ เช่น ประตูทางเข้า-ออกหน้าออฟฟิศ , ประตูห้องการเงิน , ประตูห้องมั่นคงของธนาคาร , ประตูห้อง server , ประตูห้องวิจัย และ ประตูห้องสำคัญๆ ต่างๆ ที่ท่านต้องการให้ห้องนั้นมีความปลอดภัยในการผ่านเข้า – ออกสูงสุด

- การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้า – ออกงาน

เพื่อคำนวณเบี้ยขยัน ขาด ลา มา สายโดยระบบจะจัดเก็บและตรวจสอบการทำงาน โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทันสมัย พร้อมระบบลงเวลา - คำนวณเวลาทำงาน, ระบบรายงาน, ระบบคิดเงินเดือนอย่างง่าย และคำนวณหาเบี้ยขยัน ลา หรือออกก่อนเวลา

-  การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้า – ออกโอที
            เครื่องสามารถคำนวณเวลาเข้าโอทีโดยอัตโนมัติ จากตารางวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์ แยกเป็นรายวันกับรายเดือน และเพื่อคำนวณชั่วโมงโอที สแกนเวลาเข้ากะ - เพื่อคำนวณค่ากะ สแกนเวลาออกกะ - เพื่อคำนวณค่ากะ

-  โปรแกรม บันทึก คิดเวลาทำงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะส่งข้อมูลของพนักงานไปยังเครื่อง PC ของฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดูข้อมูลการเข้า – ออกเวลาทำงานของพนักงานได้ เพื่อช่วยในการคิดคำนวณเงินเดือนอย่างง่าย พร้อมคำนวณภาษี ประกันสังคม และจัดทำรายงานส่งสรรพากร ส่งธนาคารได้

4.ใครที่ใช้ และมีหน้าที่อะไร เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนั้น

1. พนักงาน
            เมื่อทำการลงทะเบียนพนักงานเสร็จแล้ว จะสามารถใช้โปรแกรม Time Attendance เพื่อทำการลงเวลาได้โดยที่พนักงานจะทำการลงเวลาโดยการแตะนิ้วที่เคยได้ลงทะเบียนไว้ลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ระบบจะทำการค้นหาพนักงานโดยการเปรียบเทียบกับลายนิ้วมืออย่างรวดเร็ว เมื่อระบบพบข้อมูลพนักงานแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของพนักงาน และบันทึกเวลาเข้างาน – เวลาเลิกงานให้กับพนักงาน

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ข้อดีของระบบนี้ คือ สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลลงได้ และลดความผิดพลาดในการคำนวณ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะนำข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือไปสรุป และออกรายงานที่เป็นเอกสาร เพื่อนำไปเสนอให้กับผู้บริหาร ซึ่งรายงานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดทำเช่น สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มา สาย ,สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มา สาย OT ,ตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกเวลาแบบ Real time , รายงานเวลาการทำงาน , รายงานวันหยุดประจำปี , รายงายสรุปผลการทำงาน ,รายงานแสดงเวลาเข้าออกพนักงาน,รายงานสรุปเวลาเข้าออกพนักงาน , รายงานข้อมูลพนักงาน , รายงานเวลามาสาย-ออกก่อน , รายงานสรุป รายปี รายเดือน รายวัน

5. การติดตั้ง ใช้งาน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี

1.  เริ่มต้นให้คลิกปุ่ม start  หลังจากคลิกที่ปุ่ม start ให้เลือกที่ program แล้วให้เลือกเมนู

     HP Protect Tools Security Manager                 

2.  เมื่อคลิกเข้ามาก็จะมาสู่หน้า Security Manager   แล้วให้คลิกเลือกที่เมนู Credential Manage

     หลังจากคลิกเลือก Credential  Manager แล้ว จะมีหัวข้อย่อยแสดงออกมาให้คลิกเลือกที่เมนู My Ldentity

     เพื่อเข้ามา Setup Finger Scan

3.  คลิกเลือกที่ Register Fingerprints แล้วให้กด Next เมื่อถึงขั้นตอนนี้ให้คลิกเลือกที่นิ้วชี้  เพื่อ Scan นิ้วชี้               

4.  ทำการเลือกแล้วสแกนนิ้วให้ครบทั้ง 4 ช่อง หลังจาก Scan นิ้วชี้เสร็จแล้ว ให้คลิกที่นิ้วกลาง แล้วทำการสแกนอีกครั้ง

    เมื่อ Scan ครบทุกช่องให้กดปุ่ม Next หลังจากกด Next แล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Credential Manager Registration Wizard

5. คลิกเลือกเครื่องหมายถูกในช่อง R Yes, I Want to use Credential Manager to logon to Windowsแล้วก็กดที่ปุ่ม Finish

    แล้วให้คลิก Yes เพื่อ Restart เครื่อง เป็นอันเสร็จสิ้นการ Setup Finger Scan

6.สรุปประโยชน์ในการทำให้เกิด QCDM ต่อองค์กร

1. Quality   : การนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือจึงไม่สามารถปลอมแปลงการลงเวลาแทนกันได้ ซึ่งให้ความถูกต้องสูงสุด อีกทั้งยังขจัดปัญหาที่เกิดกับวิธีลงเวลาแบบเก่า เช่น การลงเวลาแทนกัน การลืมบัตร ได้อย่างสิ้นเชิงจึงทำให้เกิดคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในสำนักงาน

2. Cost  : ช่วยลดต้นทุน เพราะไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น บัตรตอกและหมึกพิมพ์ พนักงานสามารถ ดูแลรักษาง่าย เครื่องอ่านลายนิ้วมือมีความทนทาน ทำความสะอาดง่ายสามารถหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้โดยสะดวกและประหยัด
3. Delivery  : เพิ่มความสะดวกรวดเร็วเพราะ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว
 สามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้โดยใช้เวลา 0.5 วินาที  อีกทั้งยังไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน ระบบสามารถติดตั้งและทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ใช้งานง่าย

4. Money , Profit :  เพิ่มรายได้ของธุรกิจเพราะลดความผิดพลาดจากการคำนวณชั่วโมงสายหรือล่วงเวลาและการลงเวลาทำงานคลาดเลื่อนของพนักงาน  เนื่องจากระบบจะทำการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

แหล่งอ้างอิง

http://www.it.coj.go.th/download/document/notebook/judgeFirst/Set%20Finger%20Scan%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Notebook%20HP%206510b.pdf


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที