แคททริยา

ผู้เขียน : แคททริยา

อัพเดท: 28 มี.ค. 2012 16.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6321 ครั้ง

กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต


5 ส. กับการพัฒนาระบบงาน

กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง 

1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป 
2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้ 
3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ 
4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย 

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประกาศนโยบาย 
2. ให้การอบรมแก่บุคลากร 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
5. การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแผนงานพร้อมทั้งการดำเนินงานปรับปรุง 
6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข 
7. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง 
9. รักษาสถานการณ์ดำเนินกางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
10. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ 
1. ขจัดความสิ้นเปลื้องของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ 
2. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร 
4. ขจัดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น หยิบใช้อุปกรณ์ผิด 
5. ขจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี 
6. ทำให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส. 
1. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 
2. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
3. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแกนนำในการดำเนินการ 
4. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม 
5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างการดำเนินการ 
6. ผู้บริหารระดับสูงควรตรวจผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นระยะ 

 

ที่มา http://www.baanmaha.com/community/thread26905.html


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที