จุฑารัตน์

ผู้เขียน : จุฑารัตน์

อัพเดท: 06 ก.ค. 2012 19.48 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4185 ครั้ง

ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอยุ่ตลอดเวลา จึงทำให้การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจจำเป้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไป


ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือเรื่องของ TQM

 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือเรื่องของTQM ตอน สำหรับ SMEs ต้องยอมรับความหลากหลาย

กระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ทำให้การติดต่อสื่อสารและการเดินทางทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและราคาถูกด้วย

ผู้คนจึงสามารถโยกย้ายถ่ายเทไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายและมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วในระบบITซึ่งเป็นเหตุให้วัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ทุกวันนี้ประเทศต่างๆและองค์กรๆจึงหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ไม่ได้ ทำให้หลายๆองค์กรต้องเจอกับปัญหา วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของพนักงานที่เกิดจากความแตกต่างทั้งทางด้านการศึกษา ภูมิหลัง สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และอื่นๆ

วัฒนธรรมองค์กร หรือวัฒนธรรมในการทำงาน จะมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการทำ TQM เป็นอย่างมาก เพราะมีอิทธิพลต่อวิธีคิด-วิธีการทำงาน ของแต่ละคนในทีมงาน

ความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้แต่ละคนมีความคิดและวิธีการทำงานแตกต่างกันไป

ดังนั้น แต่ละประเทศหรือแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการความแตกต่างของบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการสร้าง วัตถุประสงค์ร่วม หรือ เป้าหมายร่วม เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กรในการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น

ในบรรดาผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างและความหลากหลายในด้านต่างๆของสมาชิกทีมงานนั้น ผลกระทบที่เราต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของ การติดต่อสื่อสาร (communication)

เพราะการติดต่อสื่อสาร จะสร้างความเข้าใจได้ในระดับต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หรือคลาดเคลื่อนต่างกันก็ได้

รูปแบบในการติดต่อสื่อสารของผู้ชายและผู้หญิงก็แตกต่างกัน ถ้อยคำบางถ้อยคำหรือวิธีการบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับได้ในหมู่ผู้ชาย แต่จะมีความอ่อนไหวมากในการใช้สื่อสารกับผู้หญิง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน และสมาชิกทีมจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้

นอกจากนี้ วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา ท้องถิ่น ก็ทำให้การติดต่อสื่อสารมีปัญหาได้เช่นกันด้วย

รวมทั้ง บุคลิกภาพ และ ลักษณะนิสัย ส่วนบุคคลของสมาชิกในทีมงาน ก็สามารถสร้างปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีผลเสียต่อการประชุมทีมงานได้ด้วย

หลายต่อหลายครั้งที่เราได้พบกับคนที่มักพูดเสียงดังเป็นนิสัยในเวลาเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมก็พูดเสียงดังโหวกเหวก ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรแอบแฝงเบื้องหลัง แต่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่พอใจและเกิดเป็นปากเสียงกันก็มี

ยิ่งในสังคมที่ไม่นิยมพูดแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยในที่ประชุมในบ้านเราด้วยแล้ว ลักษณะของการสื่อสารในที่ประชุมจึงมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งต่างจากองค์ประชุมที่มีสมาชิกประเภทคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่แย่งกันแสดงความคิดเห็น ทำให้หัวหน้ากลุ่มต้องใช้ทักษะของการประนีประนอมสูงมาก

ดังนั้นในการทำงานเป็นทีม จึงต้องยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรมและความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน (ไม่ใช่ปฏิเสธหรือมองข้ามไป)

เรื่องที่สำคัญก็คือ หัวหน้าทีมต้องมีความสามารถในการผลักดันให้สมาชิกทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุ เป้าหมายร่วม กันได้

 

อ้างอิง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี,  (2547, กุมภาพันธ์).  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของTQM.  For Quality.10(76),       79-80


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที