จุฑารัตน์

ผู้เขียน : จุฑารัตน์

อัพเดท: 07 ก.ค. 2012 20.37 น. บทความนี้มีผู้ชม: 8538 ครั้ง

การวัดผลความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส โดย Rader Chart


5ส ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ

5ส ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ


การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 3 ระดับ และการวัดผลความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส โดย Radar Chart

                        เพื่อให้การทำกิจกรรม 5ส มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบและวัดผลไก้จึงจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินเพื่อวัดผลของความสำเร็จในการทำกิจกรรม ซึ่งในการตรวจและประเมินผลความก้าวหน้าในการทำกิจกรรม 5ส นั้นมีวิธีการตรวจและประเมินอยู่ 3 ระดับ คือ

                        การตรวจประเมินทั้ง 3 ระดับนี้ ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปในการตรวจประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม 5ส ในแต่ละองค์การ นอกจากนั้นบางองค์การอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน 5ส จาหน่วยงานข้างนอกมาตรวจประเมินให้เป็นกรณีพิเศษในบางครั้งก็ได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินกิจกรรม 5ส มาถูกที่ถูกทางที่ควรจะเป็น

                        การตรวจประเมินทั้ง 3 ระดับนี้ คณะกรรมการฝ่ายตรวจประเมินในองค์การนั้นๆ จะต้องกำหนดเป็นแผนปีไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบแผนการตรวจประเมินนี้ได้อย่างชัดเจน และเมื่อผลการตรวจในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร จะต้องนำผลนั้นมาแสดงให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบ ทั้งที่บอร์ดของแต่ละพื้นที่และบอร์ดกลาง หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ
 

การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยใช้ Radar Chart

                        Radar Chart ถือเป็นเครื่องมือ (Indicator) ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆได้ทราบว่า กิจกรรม 5ส ของตน ประสบผลสำเร็จแค่ไหน อย่างไร ซึ่งผู้คิดเครื่องมือชนิดนี้ขึ้นมาใช้ คือ Mr. Hiroyuki Hirano ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ชื่อ Putting 5S to work

                        ประโยชน์จากการใช้ 5S Radar Chart เพื่อการตรวจและประเมินกิจกรรม 5ส มีหลายประการ เช่น

  1. ทำให้ผู้ตรวจและผู้ประเมินกิจกรรม 5ส รวมทั้งผู้ที่นำกิจกรรม 5ส มาใช้ในหน่วยงานของตน สามารถมองเห็นจุดอ่อน  จุดแข็ง ในแต่ละ ส ทั้ง 5ส ได้อย่างชัดเจนจากแผนภูมินี้
  2. ทำให้ทราบและสามารถเปรียบเทียบได้ว่าระหว่าง ส1 ส2 และส3 ซึ่งเป็นวัตถุอุปกรณ์และสถานที่ และถือเป็น Hard Ware กับ ส4 และ ส5 ซึ่งเกี่ยวกับคนโดยตรงถือเป็น Soft Ware โดยการดูและเปรียบเทียบจากแผนภูมิเรดาร์ หรือชาร์ทใยแมงมุมนี้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการทำกิจกรรม 5ส

 

ที่มา

สร ปิ่นอักษรสกุล.  (2553, มกราคม).  5สดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ ตอนที่ 6.  For Quality.16(147),        43-47.


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที