จิรวัฒน์

ผู้เขียน : จิรวัฒน์

อัพเดท: 19 ก.ค. 2012 23.27 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2867 ครั้ง

บริหารความเสี่ยง


บริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียในองค์กร

ในภาวะที่ผู้ประกอบการทางธุรกิจตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงนานัปการ ตั้งแต่เผชิญความผันแปรและความไม่สงบในการเมือง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจฯ หากขาดการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตขององค์กร ฉะนั้นในทุกองค์กรจึงต้องมีการวางแผนหาแนวทางครอบคลุมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและวิเคราะห์กลยุทธ์อย่างกว้างขวาง ให้เป็นจุดแข็งในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบ

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

  1. กำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งแตกต่างกันไป เช่น กลยุทธ์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ โดยมีค่าความเบี่ยงเบนอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ การกำหนดวัตถุประสงค์ควรมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมากำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
  2. การระบุความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่มีผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและเกิดโอกาสที่แตกต่างกัน โดยครอบคลุมและแยกปัจจัยภายนอกทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีฯ เพื่อรวบรวมนำมาใช้เป็นข้อมูลต่อไป
  3. การประเมินความเสี่ยง ใช้เทคนิคเชิงปริมาณเความน่าจะเป็น เช่น ความเสี่ยงมูลค่าทางการตลาด ความเสี่ยงค่ารวมของกิจการ เป็นต้นแล้วนำมาพิจารณาในรายงานซ้ำๆ เพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือ ลดผลกระทบลงไป
  4. การสร้างแผนจัดการ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดระยะเวลาและวัดผล ทรัพยากรที่ต้องใช้ กรอบเวลา โดยระบุแนวทางการปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลากรในองค์กรอย่างชัดเจน
  5. การติดตามประเมินผล มีการจัดกิจกรรมควบคุมนโยบายความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติแนวทางไว้ เช่น มีกำหนดการตรวจวางเอกสาร มีการอนุมัติจากหัวหน้าคลังสินค้าก่อนปล่อยสินค้า เป็นต้น และมีกำหนดการประเมินผลตามตารางตรวจประเมิน ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือประเมิน และให้บันทึกข้อบกพร้องและเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับแก้และบริหารความเสี่ยงต่อไปได้

 

อ้างอิงจาก

พัชรนันท์  กลั่นแก้ว. นิตยสาร เอกสารประกอบภาษีอากร ฉบับที่ 282 มี.ค. 2548


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที