สุนิสา

ผู้เขียน : สุนิสา

อัพเดท: 18 ส.ค. 2012 13.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 47696 ครั้ง

หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ควรยึดหลักการที่เรียกว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษรธ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย และมีผลเป็นที่พึงพอใจ โดยเขียนเป็นตาราง
1. สะสาง
หลักการ
การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่
3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
4. สิ้้้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผลจากการดำเนินงาน
1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
2. มีพื้นที่ว่างปฏิบัติงาน
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. สะดวก
หลักการ
จัดของที่ีใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
1. ดูแลรักษายาก
2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
3. เสียเวลาค้นหา
ผลจากการดำเนินงาน
1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย
2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้
4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น
3. สะอาด
หลักการ
ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
ผลจากการดำเนินงาน
1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที
4. สุขลักษณะ
หลักการ
จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ถูกสุขลัษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
1. เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง อับชื้น กลิ่น เสียงดัง
2. เสียสุขภาพจิต
3. ไม่กระตือรือร้น
ผลจากการดำเนินงาน
1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. สร้างนิสัย
หลักการ
ปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง
หมายเหตุ
1. ฝึกทักษะจนติดเป็นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย และมีวินัยการปฏิบัติงาน
2. คำนึงถึงความปลอดภัย และกฏของโรงเรียน


หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย 5ส

 

 หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย
         เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ควรยึดหลักการที่เรียกว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษรธ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย และมีผลเป็นที่พึงพอใจ โดยเขียนเป็นตาราง

 1. สะสาง   
         หลักการ
         การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
         2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่
         3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
         4. สิ้้้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล

  ผลจากการดำเนินงาน
         1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
         2. มีพื้นที่ว่างปฏิบัติงาน
         3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
         4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

 2. สะดวก   

         หลักการ
         จัดของที่ีใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. ดูแลรักษายาก
         2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
         3. เสียเวลาค้นหา
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย
         2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
         3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้           
         4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น

 3. สะอาด   
         หลักการ
         ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที

 4. สุขลักษณะ   
         หลักการ
         จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ถูกสุขลัษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
         ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง อับชื้น กลิ่น เสียงดัง
         2. เสียสุขภาพจิต
         3. ไม่กระตือรือร้น
      ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี 
         2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

5. สร้างนิสัย   
         หลักการ
       ปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง
     หมายเหตุ          
         1. ฝึกทักษะจนติดเป็นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย และมีวินัยการปฏิบัติงาน
         2. คำนึงถึงความปลอดภัย และกฏของโรงเรียน          


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที