อรุณโรจน์

ผู้เขียน : อรุณโรจน์

อัพเดท: 19 ส.ค. 2012 15.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 12453 ครั้ง

--ขั้นเตรียมการ--
ขั้นตอนที่1:ประกาศการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดในการนำTPMมาใช้
การประกาศการตัดสินใจของผู้บริหารของผู้บริหารสามารถทำได้โดยผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่มีการใช้กันในบริษัท. เช่น การประชุม. การจัดบอร์ดเผยแพร่ หนังสือและนิตยสารภายใน

ขั้นตอนที่2:ฝึกอบรมให้ความรู้และการเชิญชวน
จัดฝึกอบรม หลักสูตรTPMให้กับพนักงานในระดับต่างๆรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

ขั้นตอนที่3: จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ส่งเสริม TPM และผังการบริหาร TPM
จัดตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การ ระดับโรงงาน. ระดับแผนกหรือระดับกลุ่มย่อย. โดยทั้งหมดต้องนำมาจัดทำเป็นผังบริหารกิจกรรม

ขั้นตอนที่4: กำหนดปรัชญา. นโยบาย และเป้าหมายTPM
การกำหนดปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของ TPM สามารถทำได้โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมใกล้เคียงหรือกำหนดขึ้นเอง โดยพิจารณาจากสถาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่5: จัดทำแผนแม่บท. TPM
คือการจัดความสมดุลของเป้าหมายทางด้านระยะเวลาดำเนินการให้เข้ากับเสาหลักทั้ง8ของ. TPM

ขั้นตอนที6: จัดพิธีเปิด TPM อย่างเป็นทางการ
จัดพิธีเปิดโดยการเชิญลูกค้า บริษัทในเครือ หรือบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมพิธีด้วย

--ขั้นการปฎิบัติ--
ขั้นตอนที่7: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
7.1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (เสาหลักที่1)
โดยทีมเฉพาะกิจและทีมกิจกรรมกลุ่มบำรุงรักษา
7.2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (เสาหลักที่2)
ดำเนินการ7ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเองและการประกวดกิจกรรมกลุ่มบำรุงรักษาด้วยตนเอง
7.3 การบำรุงรักษาตามแผน (เสาหลักที่3)
การเตรียมความพร้อมรับความเสียหาย
7.4 การพัฒนาทักษะการทำงานและการบำรุงรักษา (เสาหลักที่4)
จัดให้มีการพัฒนาทักษะการทำงานและการบำรุงรักษาทักษะต่างๆ

ขั้นตอนที่8: การคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ (เสาหลักที่5)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น ผลิตได้ง่าย และบำรุงรักษาได้ง่าย

--ขั้นปรับปรุงและยกระดับ TPM--
ขั้นตอนที่9: จัดทำระบบการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (เสาหลักที่6)
สร้างเงื่อนไขการผลิตที่จะไม่ทำให้เกิดของเสีย และการบำรุงรักษาเพื่อรักษาสภาพเงื่อนไขดังกล่าว

ขั้นตอนที่10: จัดทำ TPM ในสำนักงาน (เสาหลักที่7)
สนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานธุรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่ิืองจักรอุปกรณ์

ขั้นตอนที่11: จัดทำระบบชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (เสาหลักที่8)
รณรงค์ให้เกิด "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" และ "มลพิษเป็นศูนย์"

ขั้นตอนที่12: การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์และยกระดับ TPM
การขอรับรองผลจากสถาบันต่างๆและการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น


12ขั้นตอนของ TPM


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที