CHAI

ผู้เขียน : CHAI

อัพเดท: 26 ม.ค. 2013 04.58 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10184 ครั้ง

ผู้เขียนต้องการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ ทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ( Standards เช่น มอก. TIS, IEC , EN, UL ) การรับรอง ( Certification ) การตรวจติดตาม ( Rountine Inspection, Surveillance inspection, Follow-Up Inspection, etc.) และ เครื่องหมายรับรองรองต่าง เช่น D-Mark (Demko) , S-Mark (Semko), UL Mark, CSA Mark เป็นต้น

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ที่
Facebook ชื่อ "มาตรฐาน แนะนำ"


ความหมายของคำว่า มาตรฐาน

“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ รูปร่าง น้ำหนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
(๒) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การทำเครื่องหมาย หรือฉลาก
(๓) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
(๔) ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด
 (๕) นิยาม แนวทาง ข้อแนะนำ หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ที่เกี่ยวกับ (๑) (๒) (๓) (๔) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน

 ที่มา: พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

Facebook - แนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที