นักแสวงหา

ผู้เขียน : นักแสวงหา

อัพเดท: 23 มี.ค. 2014 18.57 น. บทความนี้มีผู้ชม: 10718 ครั้ง

10 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรม “การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Kobetsu Kaizen)”


10 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรม “การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Kobetsu Kaizen)”

 

ขั้นตอน

หัวข้อ

รายละเอียดของกิจกรรม

1

เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง/สายการผลิตตัวอย่าง/กระบวนการผลิตตัวอย่าง (Model equipment/Line/

Process)

 • สายการผลิต, กระบวนการผลิต  และเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในแผนงาน “การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง” ที่มีความสูญเสียมากๆ (7 หรือ 8 Big Loss)
 • เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันระดับเดียวกันที่มีโอกาสเกิดความสูญเสียมาก
 • ส่วนงานที่ทำการไปด้วยกัน (synchronize) กับสายการผลิต, กระบวนการผลิต  และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำกิจกรรม “การบำรุงรักษาด้วยตนเอง”  และกำลังทำกิจกรรม AM Step 1 ถึง 3

2

กำหนดทีมโครงการ  (Project Team)

 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตทำหน้าที่เป็นหัวหน้า (Leader) (ตัวอย่าง : ผู้จัดการฝ่ายเป็นหัวหน้าของเครื่องจักรตัวอย่างของฝ่าย  ผู้จัดการแผนกเป็นหัวหน้าของเครื่องจักรตัวอย่างของแผนก)
 • มี Staff จากฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายออกและประสานงานร่วมฝ่ายผลิต, และมอบงานและกระจายงานตามลักษณะของความสูญเสีย
 • ทีมโครงการ (Project Team) ทำการลงทะเบียนทีมไว้ที่สำนักงานส่งเสริมกิจกรรม TPM  และการรับคำสั่งการดำเนินงานตลอดจนแผนดำเนินการทั้งหมดของการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Kobetsu Kaizen)

3

ทำความเข้าใจความสูญเสียปัจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น

 • ทำความเข้าใจ  และยืนยันความสูญเสียเหล่านั้น (เก็บข้อมูลที่ Genba และ Genbutsu)
 • มีข้อมูลความสูญเสียเพียงพอหรือไม่, ถ้าไม่เพียงพอให้รวบรวมข้อมูลให้พร้อมเพื่อการวิเคราะห์

4

กำหนดหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุง-KAIZEN” และการกำหนดเป้าหมาย

 • การกำหนดหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุง-KAIZEN” ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลที่ได้รับจากการสำรวจสภาพปัจจุบันนั้น
 • กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาอย่างท้าทาย(Challenge) ตามแนวความคิดความสูญเสียเป็นศูนย์ (Zero Loss)
 • มอบหมายงานให้ Staff ของฝ่ายตามการ Kaizen ความสูญเสียเสียอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

5

กำหนดผังแผนการปรับปรุง-KAIZEN

 • กำหนดแผนการวิเคราะห์  แผนมาตรการป้องกัน  และแผนการเตรียมทำขั้นตอนดำเนินการ  สำหรับการนำการปรับปรุง-KAIZEN มาลงมือดำเนินงาน  และแผนกำหนดการที่สมบูรณ์
 • ให้ผู้บริหารระดับสูง (Top executive) ทำการตรวจสอบวินิจฉัย

6

การกำหนดแผนผังและแผนประเมินผลการวิเคราะห์และแผนประเมินผลมาตรการป้องกัน

 • กำหนดแผนผังการปรับปรุง-KAIZEN โดยใช้เทคนิคเต็มรูปแบบ  และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประจำเฉพาะหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ เช่น แผนการวิเคราะห์  แผนการสืบสวนสำรวจ (investigation) แผนงานทดลองการปรับปรุง-KAIZEN และ การประเมินแผนเทียบกับเป้าหมาย
 • ดำเนินการไปจนเป้าหมายได้รับผลสำเร็จ
 • ผู้บริหารระดับสูงทำการตรวจวินิจฉัยกิจกรรม Kobetsu Kaizen ที่หน้างาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง-KAIZEN (หากมีการวินิจฉัย ณ เวลาที่ประชุมเสนอผลงานด้วยแล้วถือเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม)

7

การนำการปรับปรุง-KAIZEN มาลงมือดำเนินการ

 • จุดเริ่มแรกที่จำเป็นคืองบประมาณ  และการลงมือปฏิบัติ KAIZEN  โดยเน้น  Low Cost Kaizen (ประหยัด เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ)

8

การยืนยันรับรองผลที่ได้

 • ยืนยันรับรองผลที่ได้ต่าง ๆ ของแต่ละชนิดความสูญเสียภายหลังจากนำ Idea การ KAIZEN มาลงมือดำเนินการแล้ว

9

การทำมาตรการเพื่อป้องกันการกลับคืนสู่สภาวะที่เป็นปัจจุบัน (สภาวะก่อนการปรับปรุง)

 • จัดทำคู่มือมาตรฐานมาใช้  และมาตรการที่ต้องการสำหรับป้องกันการกลับคืนสู่สภาพเป็นปัจจุบัน (ก่อนการปรับปรุง) เช่น มาตรฐานการผลิต  มาตรฐานการทำงาน  มาตรฐานการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์  และอะไหล่  มาตรฐานการบำรุงรักษา One point Lesson  (OPL)  MP Information Sheet  เป็นต้น
 • เตรียมคู่มือไว้อีก 1 ชุด สำหรับนำไปดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันให้แก่เครื่องจักรที่คล้ายคลึงกัน  หรือในกลุ่มการผลิตเดียวกันต่อไป
 • ให้ผู้บริหารระดับสูงทำการตรวจสอบวินิจฉัย(เพื่อรับรองผลการปรับปรุง)

10

การขยายกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่เครื่องจักรอุปกรณ์อื่น

 • นำกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไปใช้กับสายการผลิตอื่น ๆ กระบวนการผลิตอื่น ๆ และเครื่องจักรอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน  หรือกลุ่มสายการผลิตลักษณะเดียวกันต่อไป
 • ทำการ kick off กิจกรรมสำหรับเครื่องจักรตัวอย่างชุดต่อไป  (Yokoten Kai : การขยายผลในแนวราบ)

 

อ.ณรงค์เกียรติ  นักสอน

 

 

TPM-JIPM Consultant


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที