จริยา

ผู้เขียน : จริยา

อัพเดท: 18 เม.ย. 2014 11.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5710 ครั้ง

เจาะลึกตลาดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ


เจาะตลาดอาเซียน ด้านกลยุทธ์สินค้าผู้สูงอายุ เน้นกำลังซื้อสูง

เมื่อจะใกล้เปิดอาเซียน ไม่ว่าทั้งด้านการตลาด การเงิน หรือเรื่องอื่นๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพื่อสอดคล้องกัน  วันนี้เราก็มีการอัพเดทกลุยุทธ์ด้านการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน โดยประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีถึง 36.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 5.89% ของประชากรทั้งหมดในอาเซียน ขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า 66 ล้านคน มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 6.5 ล้านคน คิดเป็น 9.9% ดังนั้น จึงสามารถมองหาโอกาสในการทำตลาดเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ เพราะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจการต่อรองสูงเนื่องจากมีกำลังซื้อสูง จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค 

 

กลยุทธ์ที่1 อาหารแปรรูป

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000068682

โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และคาดการณ์ว่าแนวโน้มผู้รักสุขภาพจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพไปตามวัยก็จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น

 

กลยุทธ์ที่2 เฟอร์นิเจอร์ 

 

ขอขคุณแหล่งภาพ : http://www.wikalenda.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C-2011-022738.html

 

อาทิ กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านยังมีแนวโน้มเติบโต เช่น เตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้และไม่สูงเกินไป ที่นอนยางพาราที่มีความแข็ง ตัวเก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง และหมอนเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

กลยุทธ์ที่3 สินค้าไลฟ์สไตล์

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.cosmopolitan.com/hairstyles-beauty/beauty-blog/green-beauty-ecostiletto

ดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งไทยมีเครื่องสำอางประเภทออร์แกนิกผลิตจากธรรมชาติหรือสมุนไพร และกำลังได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทยโดยนำสมุนไพรท้องถิ่นที่มีสรรพคุณต่อต้านริ้วรอย ยกกระชับ ลดรอยกระจุดด่างดำมาผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องสำอางไทยเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสทางการตลาดได้

 

 

กลยุทธ์ที่4 เครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://www.marketza.com/item/12795

เพราะเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วผู้ประกอบการไทยจะสามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการรุกตลาดอาเซียนที่นับวันจะเติบโต โดยเฉพาะในเวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า และบรูไน

 

กลยุทธ์ที่5 วัสดุก่อสร้างสำหรับผู้สูงอายุ

 

ขอบคุณแหล่งภาพ : http://community.akanek.com/th/content/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C-2013-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างและตกแต่งบ้านเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้าน เช่น ก๊อกน้ำ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกแบบปัดไปด้านข้างมากกว่าแบบหมุนหรือกด ลูกบิดประตู เลือกแบบมีร่องมากที่สุดเพราะไม่ลื่น จับถนัดมือ กลอนประตูมักเลือกแบบที่มีกลไกในการล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะคนวัยนี้มักกังวลถึงความไม่ปลอดภัยมากกว่าวัยอื่น

 

แต่ละประเทศก็จะต้องรีงบปรับตัวเพื่อเข้าสู่ด้านการตลาด เพื่อเปิดต้อนรับอาเซียนได้อย่างเต็มตัว  และต้องพัฒนาด้านการตลาดแต่ละกลุ่มควบคู่ไปด้วย

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://money.sanook.com/180894/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5/

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที