Solution Center Minitab

ผู้เขียน : Solution Center Minitab

อัพเดท: 26 ก.ค. 2016 04.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2154 ครั้ง

Catelent Pharma Solutions เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยา (Pharmaceutical) ด้านชีวภาพ (Biological) ด้านสัตว์แพทย์ (Veterinary) และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค (Consumer health) ตามคำขวัญของบริษัทฯ “ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คือการดูแลรักษาที่ดีขึ้น และให้บริการที่วางใจได้”
บริษัทฯมีการใช้ Minitab เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เพิ่มคุณภาพ และ เพิ่มความน่าเชื่อถือ


Catalent ทำการผลิตได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น โดยใช้ SPC แบบอัตโนมัติ

Catelent Pharma Solutions เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยา (Pharmaceutical) ด้านชีวภาพ (Biological) ด้านสัตว์แพทย์ (Veterinary) และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผู้บริโภค (Consumer health) ตามคำขวัญของบริษัทฯ “ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คือการดูแลรักษาที่ดีขึ้น และให้บริการที่วางใจได้”

บริษัทฯมีการใช้ Minitab เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เพิ่มคุณภาพ และ เพิ่มความน่าเชื่อถือ

สิ่งที่ท้าทาย (The Challenge)

ผลิตภัณฑ์ยาของ Catalent จะทำการผลิตเป็นแบชๆ (Batch) ซึ่งมีหน่วยย่อยเป็นหลายล้านหน่วย และสิ่งตัวอย่างในแบชการผลิตจะถูกตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี 2 เรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ คือ 1) ข้อบกพร่อง (defects) จะตรวจพบหลังจากที่มีการผลิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายล้านหน่วยแล้ว และ 2) เวลาของการผลิตจะขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์สิ่งตัวอย่าง ซึ่งทำการไหลของการผลิตมีความล่าช้า

ภายใต้หน้าที่ของ Process Analytical Tools (P.A.T.) (1) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (U.S. Food and Drug Administration) และสำนักคณะกรรมการอาหารและยาของต่างประเทศ Luc Burgard, EU Operational Excellence Director เห็นโอกาสที่จะใช้การควบคุมทางสถิติแบบอัตโนมัติแบบออนไลน์มาใช้กับโรงงานที่ Catalent

Burgard ใช้ Minitab มาเป็นเวลานาน ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ควรทำการควบคุมและตรวจสอบในระหว่างการผลิตและวิเคราะห์ตลอดสายการผลิต Burgard ได้ใช้ความรู้ทางด้านสถิติที่เขามีมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์กับกระบวนการผลิตที่จะทำการปรับปรุงที่ Catalent

กระบวนการผลิตใหม่ได้ทำการทดสอบต้นแบบที่อังกฤษ ที่ซึ่งมีการผลิต Zydis สูตรละลายเร็ว (Fast dissolve formulation) ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ทำให้เย็นตัวลงและเมื่อกินแล้วจะมีการกระจายตัวทันทีในปาก บริษัทฯ หวังว่าในกระบวนการผลิตใหม่นี้จะสามารถช่วยในการทำนายค่าความผันแปรของกระบวนการ (process variation) และทำให้พนักงานสามารถทำความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางสถิติแบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และเป็นเหมือนเครื่องมือเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องมีการจัดการกับระบบที่มีอยู่มากนัก

Minitab ช่วยอย่างไร

Burgard และทีมงาน ได้สร้างฐานข้อมูลและเก็บรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมด เช่น หมายเลขแบช วันที่ผลิต ซึ่งป้อนข้อมูลโดยพนักงานและข้อมูลนี้จะส่งต่ออัตโนมัติไปที่ Minitab โดยผ่านระบบ ODBC เพราะมาโคร (macros) ของ Minitab ไม่ได้มีการส่งข้อมูลออกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะต้องจัดการเองและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเองอีกครั้ง ซึ่งจะต้องมีการสร้างแผนภูมิควบคุม จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลกลับมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสายการผลิต จากนั้นเมื่อพนักงานทำการใส่ค่าหมายเลขแบช หน้าจอจะแสดงแผนภูมิควบคุมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และสีของแผนภูมิจะเปลี่ยนไป ถ้าเกิดมีการหลุดออกนอกเขตควบคุม (control limit) และต้องมีการแก้ไขกระบวนการ

Luc Burgard, ได้เรียนรู้การใช้ Macros Minitab หลังจากที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสถิติเบื้องต้น (Basic Statistics) การวิเคราะห์คุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality analysis) การออกแบบการทดลอง (DOE) และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (reliability) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “โปรแกรมภาษาที่เราใช้ในการทำให้ระบบเป็นอัตโนมัติ จะต้องมีความง่าย (simple) ยืดหยุ่นได้ (Flexible) และ สามารถทำซ้ำได้ (repeatable)”

“เราสร้าง Minitab ในฉบับเฉพาะของ Catalent Pharma Solutions ที่มีรูปแบบเฉพาะ เมนูใช้งานและไอคอนที่เชื่อมต่อกับมาโครที่เราสร้างไว้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ช่วยทำให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และ ทำให้ง่ายต่อการควบรวมกับเครื่องมือและวิธีการเดิมที่มีการใช้อยู่”

เนื่องจากระบบใหม่มีขอบเขตการควบคุมที่สอดคล้องไปกับความผันแปรที่แท้จริง ความไม่แน่นอนที่เกิดจากระบบการวัดก่อนหน้านี้มีค่าลดลง และกฎการควบคุมต่างๆสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

Bugard ยังได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพบว่าการปรับปรุงมีผลชัดเจน และ ยังทำให้พนักงานสามารถทำงานควบคุมได้จากระยะไกล (remote) และผลที่เกิดหลังจากการปรับเปลี่ยนก็สามารถแสดงให้เห็นได้เลย ทำให้การสื่อสารและการคิดค้นวิจัยสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยปรับแต่งกฎเกณฑ์และเครื่องมือที่บริษัทฯใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

Bugard สรุปว่า “เนื่องด้วยเราสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เป็นลักษณะเฉพาะของเราเองได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้การใช้ Minitab เป็นเหมือนการเริ่มใช้สถิติในบรรยากาศการผลิตที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสำหรับเรา” และเมื่อมีการนำไปใช้ได้ 2 อาทิตย์ ในโครงงานนำร่องได้ลดการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ 2 แบช เป็นมูลค่า 50,000 ปอนด์ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการทำงานและคุณภาพ Catalent จะทำการประยุกต์ใช้ระบบใหม่และเครื่องมือ Minitab นี้ไปกับโรงงานของตัวเองทั่วโลก


บทความต้นฉบับ : https://www.minitab.com/en-us/Case-Studies/Catalent/

เนื้อหาบทความโดยบริษัท Minitab Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

แปลและเรียบเรียงโดยสุวดี นําพาเจริญ และ ชลทิขา จํารัสพร, บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด webadmin@solutioncenterminitab.com


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที