GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 29 ส.ค. 2016 07.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2096 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับขอนำเสนอบทความเรื่อง "เจาะไลฟ์สไตล์การซื้อเครื่องประดับของเหล่าสาวโสด" สนใจบทความอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.git.or.th/Gem สอบถาม พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ https://www.facebook.com/GITInfoCenter


เจาะไลฟ์สไตล์การซื้อเครื่องประดับของเหล่าสาวโสด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชากรเพศหญิงมีอัตราการเพิ่มสูงกว่าเพศชาย จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายราว 1.12 ล้านคน กอปรกับทัศนคติของสาวยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมองว่าเพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกัน การใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือเป็นโสดไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป อีกทั้งผู้หญิงรุ่นใหม่เป็นผู้มีการศึกษาดี ทำงานเก่ง สามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเหมือนในอดีต และถ้าหาผู้ชายดีไม่ได้หรือไม่เจอคนที่ใช่ก็ขออยู่สวยๆ โสดๆ ดีกว่า เหล่านี้จึงก่อให้เกิดปรากฎการณ์สาวไทยครองตัวเป็นโสดมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทรนด์สาวโสดนี้กำลังกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของธุรกิจต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับ เพราะผู้หญิงกับเครื่องประดับเป็นของคู่กัน ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมักใส่เครื่องประดับเพิ่มนอกเหนือจากเสื้อผ้าที่ใช้แต่งตัว และด้วยความต้องการเครื่องประดับที่มีอยู่ในตลาดเสมอ จึงทำให้มีเครื่องประดับทั้งมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์หลากหลายรูปแบบออกวางจำหน่ายให้สาวๆ ได้เลือกซื้อมากขึ้นด้วย

เทรนด์สาวโสดครองเมือง

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้จัดทำสำมะโนประชากรเมื่อปี 2543 และ 2553 พบว่า ในปี 2553 มีผู้หญิงโสด (อายุตั้งแต่ 13 – 85 ปี) จำนวน 7.67 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของประชากรหญิงทั้งหมด และทุกช่วงกลุ่มอายุก็มีสัดส่วนผู้หญิงโสดเพิ่มขึ้นจากปี 2543 โดยช่วงอายุ 25 – 29 ปีมีสัดส่วนสาวโสดสูงที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 30 – 34 ปี และช่วงอายุ 35 – 39 ปี ตามลำดับ หากพิจารณาผู้หญิงโสดวัยแรงงานช่วงอายุ 25 – 59 ปี มีจำนวนเกือบ 3 ล้านคน ทั้งนี้ สถานการณ์การครองความโสดสอดคล้องกับสภาวะการสมรสที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยในช่วงปี 2547 – 2555 มีอัตราการจดทะเบียนสมรสเฉลี่ยกว่า 3 แสนราย แต่หลังจากปี 2556 เป็นต้นมา มีผู้จดทะเบียนสมรสต่ำกว่า 3 แสนรายและอายุเฉลี่ยแรกสมรสที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ปี นั่นหมายความว่าผู้หญิงแต่งงานช้าลง (หรืออาจเลือกที่จะไม่จดทะเบียนสมรส) สะท้อนถึงการหวงชีวิตโสดและครองความโสดมากขึ้น โดยเทรนด์นี้จะยังคงอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พลังสาวโสด...โอกาสใหม่ของธุรกิจเครื่องประดับ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาวโสดเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากผู้หญิงโสดมีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงานมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะไม่มีภาระดูแลลูกและสามี สามารถทุ่มเทในการทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จะเห็นได้ว่ามีสาวโสดจำนวนไม่น้อยมีหน้าที่การงานมั่นคง เป็นผู้บริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากเวลางานแล้ว พวกเธอก็จะใช้เวลาว่างหาความสุขหรือบำบัดความเครียดให้กับตัวเองในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการชอปปิงสินค้า เลือกซื้อของที่ชอบ โดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะต้องเผื่อเงินไว้ให้กับครอบครัว อีกทั้งตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ เพราะไม่ต้องปรึกษาคนรัก จึงทำให้สาวโสดกลุ่มนี้ใช้เงินเต็มที่และตัดสินใจซื้อง่าย ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิต-บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ชี้ว่าอำนาจในการตัดสินใจซื้อของสาวโสดสูงมาก โดยสาวโสดประมาณ 50-60% เป็นลูกค้าของแบรนด์ต่างๆ  และคุณอุษณีย์ เลาหะวรนันท์ ผู้จัดการ Customer Insight - Affluent ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่าผู้หญิงโสดมีการใช้จ่ายมากกว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วถึง 49% นอกจากนี้ผลการสำรวจของบริษัท นาโน เซิร์ซ จำกัด พบว่าสาวโสดกว่า 55% ถือบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ นับได้ว่ากลุ่มสาวโสดเป็นเป้าหมายสำคัญใหม่ที่ธุรกิจเครื่องประดับควรเร่งรุกทำการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงมักชอบแต่งตัวให้ดูดี แต่การสวมเสื้อผ้า รองเท้า ที่สวยงามอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ ผู้หญิงส่วนมากจึงมักสวมใส่เครื่องประดับเพิ่มเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองมากขึ้น ในที่นี้ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับได้มีโอกาสสัมภาษณ์สาวโสดหลากอาชีพหลายสไตล์ ไปดูกันว่าสาวเก่งเหล่านี้เลือกซื้อหรือสวมเครื่องประดับอะไรกันบ้าง

 


 

คุณเอเกต ตัณฑชน(กวาง) นักธุรกิจสาวไฟแรงแห่งชายน์นิ่งโกลด์บูลเลี่ยน เล่าว่า ปกติเวลาทำงานจะสวมนาฬิกากับแหวนเพชร เวลาออกงานกลางคืนจะดูว่างานเป็นธีมอะไร หากเป็นธีมไทยจะใส่เครื่องประดับไทยโบราณเป็นทองลายฉลุกับเพชรซีก ส่วนเวลาไปเที่ยวบางครั้งจะใส่ต่างหู แต่ส่วนใหญ่จะชอบใส่กำไล มีทั้งกำไลทองลายฉลุและกำไลเงินแท้ คุณกวางออกตัวว่าไม่ได้ซื้อสินค้าที่มีแบรนด์ อย่างเดียว สินค้าไม่มีแบรนด์ก็ซื้อ หากเจอเครื่องประดับแปลก เก๋ มีดีไซน์เฉพาะตัวก็จะซื้อทันที สถานที่ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือเวลาเดินทางไปต่างประเทศพบสินค้าถูกใจก็จะซื้อ สำหรับช่องทางออนไลน์ ตอนสมัยเรียนใช้สั่งซื้อสินค้าเครื่องประดับเงิน
 


 

ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (ดร.เกด) อาจารย์รุ่นใหม่อนาคตไกลและนักเขียนระดับเบสเซลเลอร์ เล่าว่า ใส่เครื่องประดับแฟชั่นทุกวันเป็นสร้อยคอและต่างหู ซื้อไม่บ่อย ปกติจะซื้อปีละ 3-4 ครั้ง แต่จะซื้อครั้งละหลายๆ ชิ้น เลือกซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์หรือดีไซน์เฉพาะตัว สีสันสดใสและชิ้นเล็ก โดยจะเลือกซื้อเครื่องประดับที่เหมาะสมกับโครงหน้าและสีเสื้อผ้าที่มีอยู่ ตอนออกงานก็จะใส่เป็นสร้อยไข่มุก มีร้านเครื่องประดับประจำอยู่ที่เอเชียทีค หรือเวลาไปทำงานที่ต่างประเทศ มีโอกาสก็จะแวะซื้อตามย่านร้านค้าหรือตลาดนัด ก่อนซื้อก็ไม่ได้คิดเรื่องราคาว่าถูกหรือแพง ไม่สนใจว่าจะเป็นแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ ถ้าเห็นแล้วชอบก็จะตัดสินใจซื้อเลยทันที
 


คุณรลนรรลธ์ อติชาติ (เอ๋) สาวสวยอดีตแอร์โฮสเตสที่ผันตัวมาเป็นสาวออฟฟิศ ผู้ชื่นชอบเครื่องประดับมาก เล่าว่า ชอบใส่เครื่องประดับแบบจัดเต็มทุกวัน ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับแฟชั่นทั้งแหวน ต่างหู และสร้อยข้อมือ ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป เห็นถูกใจก็ซื้อ คุณเอ๋บอกว่าที่ชอบเครื่องประดับแฟชั่น เพราะใส่เครื่องประดับทุกวัน และเปลี่ยนบ่อย มีซื้อสินค้าแบรนด์บ้างนานๆ ครั้ง จะสั่งซื้อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม แต่เวลาไปงานเลี้ยงกลางคืนก็จะใส่เครื่องประดับเพชรแท้แบบเล็กๆ น่ารัก นอกจากนี้ คุณเอ๋ยังซื้อทองรูปพรรณเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเพื่ออนาคตอีกด้วย

กลุ่มสาวโสดกำลังจะกลายเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ ชอบชอปปิ้ง ตัดสินใจซื้อง่ายและรวดเร็ว เห็นสินค้าถูกใจก็จะซื้อทันทีโดยไม่คำนึงถึงราคา ไม่แปลกที่เห็นหลายธุรกิจต่างงัดกลยุทธ์เด็ดมัดใจสาวๆ กลุ่มนี้ สำหรับเครื่องประดับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สาวโสดนิยมเลือกซื้อ โดยทั้งเครื่องประดับแท้และแฟชั่นที่มีดีไซน์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนบุคลิก และสวมใส่ได้ในหลายโอกาส รวมถึงเครื่องประดับแท้ชิ้นเล็กที่สามารถสวมใส่ออกงานและสะสมเป็นสินทรัพย์ได้อย่างเครื่องประดับเพชร มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในกลุ่มสาวโสด แหล่งซื้อเครื่องประดับก็มีทั้งออฟไลน์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเครื่องประดับดีไซน์เฉพาะในย่านการค้าต่างๆ ส่วนช่องทางออนไลน์ก็มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสาวโสดมักค้นหาข้อมูลสินค้าทางอินเตอร์เน็ตทั้งในเรื่องของรูปแบบ กระแสแฟชั่น และประสบการณ์จากผู้อื่นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเฟซบุ๊กเป็นหนึ่งช่องทางที่สาวๆ กลุ่มนี้เลือกใช้ ซึ่งจากผลการสำรวจของบริษัท แอท แวนเทจ จำกัด พบว่า คนโสดใช้เฟซบุ๊กถึง 86% ดังนั้น เพื่อให้เข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการจะต้องหันมาใส่ใจความต้องการและไลฟ์สไตล์ของสาวโสดมากขึ้น เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการ และให้ความสำคัญกับการทำตลาดออฟไลน์ควบคู่กับออนไลน์ ก็น่าจะครองใจสาวโสดและนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจได้ไม่ยาก
 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที